Інформація про підприємство


Cкорочена назва: ПрАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА"
   
ЄДРПОУ: 33718227
Юридична адреса: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд.30,
Зареєстрований: Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради, 29.01.2008
   
Діяльність: 66.11 Управління фінансовими ринками
62.02 Консультування з питань інформатизації
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-узлах і пов’язана з ними діяльність
Ліцензія: Рішення НКЦПФР №146 від 15.03.2018р.  Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку
Керівник: Шишков Станіслав Євгенійович, директор, тел.: 0563739594
Контактний телефон: 0563739787
Електронна поштова адреса: se_perspektiva@fbp.com.ua


Проспект емісії акцій не розміщено оскільки рішення про емісію акцій оформлювалось рішенням загальних зборів.

Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства у ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" не затверджувались, оскільки затвердження таких документів не є обов’язковим відповідно до законодавства.

Положення про філії та представництва відсутні, оскільки ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" не має філій та представництв.

Принципи (кодекс) корпоративного управління у ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" не затверджувався, оскільки
затвердження такого документу не є обов’язковим відповідно до законодавства.
 
Повідомленя про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії відсутнє, відповідне рішення не приймалось.

Рішення про припинення акціонерного товариства не приймалось.

Акції емітента існують у бездокументарній формі, тому повідомлення про дематеріалізацію не розміщене.

Звіти управителя іпотечним покриттям відсутні, тому що ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" не є управителем.