Інформація, що підлягає оприлюдненню


<<Назад

Примітка: Для перевірки кваліфікованого електронного підпису - завантажте файли "Оригінал електронного документу" та "Кваліфікований електронний підпис" на свій комп'ютер. Перейдіть за цим посиланням, оберіть файл кваліфікованого електронного підпису та слідуйте подальшим інструкціям, що вказані на сайті.
23.04.2020 Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік
22.04.2020 Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненності щодо інформації у Звіті про корпоративне управління ПрАТ «ФБП» за 2019 рік
22.04.2020 Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
29.04.2019 Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік
26.04.2019 Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2018 року (в т.ч. розкриття не фінансової інформації у складі звіту про корпоративне управління)