5 років з дня державної реєстрації фондової біржі "Перспектива"


29 січня 2008 року була здійснена державна реєстрація ВАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА», що стала  правонаступником ТОВ «ТІС «Перспектива». Таким чином, «Перспектива» у статусі фондової біржі існує вже 5 років*.

«За ці роки динамічно розвивалася і біржі, і біржовий ринок в цілому. Наразі ще не пізно підвести підсумки 2012 року та порівняти досягнуті ринком результати з 2008 роком – першим роком функціонування в якості фондової біржі, – розповідає директор ПАТ «ФБ «Перспектива» Станіслав Шишков. – З 2008 по 2012 рік обсяги торгів у нас виросли у 106 разів – насамперед завдяки фінансовим інструментам, які ще не були впроваджені в обіг на біржі у 2008 році (державні облігації, облігацій місцевих позик, опціонні сертифікати та строкові контракти)».

Варто відзначити, що ринок загалом також демонстрував стрімкі, хоча і менш вражаючі темпи зростання. Так, загальні обсяги торгів збільшилися у 7 разів, але найбільше зростання продемонстрував сегмент державних облігацій. Як наслідок, ринкова частка біржі в загальних показниках біржового ринку за 2008-2012 роки значно зросла (див.табл.), що дозволило вийти на лідерські позиції у переважній більшості сегментів біржового ринку України.

Зрозуміло, що цих результатів було досягнуто винятково завдяки співпраці з торговцями цінними паперами та банківськими установами. Незважаючи на певне скорочення кількості професійних учасників на ринку загалом, що відбувалося протягом усього зазначеного періоду, кількість членів біржі поступово зростає.

Станіслав Шишков: «Оцінка якості нашої роботи – виключна прерогатива наших клієнтів і партнерів. Проте хотів би звернути увагу на те, що біржа «Перспектива» створювалася, що називається, «з нуля», без жодних імпортованих технологій. Тому я навіть і не знаю: багато це чи мало – п’ять років. Час покаже».

 

Показники

ФБП

Біржовий ринок загалом

Ринкова частка ФБП

2008

2012

зміна

2008

2012

зміна

2008

2012

зміна

Загальний обсяг торгів - всього

1,37

146,05

106,3 разів

37,76

264,26

7 разів

3,6%

55,3%

+51,6%

- акціями

0,02

9,72

539,9 разів

11,81

23,42

2 рази

0,2%

41,5%

+41,4%

- облігаціями підприємств

1,36

10,59

7,8 разів

16,61

26,87

62%

8,2%

39,4%

+31,3%

- державними облігаціями

-

105,57

100%

8,55

179,24

21 раз

-

58,9%

+58,9%

- облігаціями місцевих позик

-

5,17

100%

0,46

5,79

12,7 разів

-

89,4%

+89,4%

- інвестиційними сертифікатами

0,00

3,29

46990 разів

0,20

3,99

19,5 разів

0,0%

82,5%

+82,4%

- опціонними сертифікатами

-

0,23

100%

0,12

0,37

3,1 разів

-

61,8%

+61,8%

- строковими контрактами

-

11,47

100%

-

24,58

-

-

46,7%

+46,7%

Кількість членів біржі

85

108

27%

815

680

-17%

10,4%

15,9%

+5,5%

Кількість ЦП в біржовому списку

165

383

2,3 разів

2167

2793

29%

7,6%

13,7%

+6,1%

Кількість ЦП в біржовому реєстрі

0

148

100%

267

707

2,7 разів

0,0%

20,9%

+20,9%

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність.

Відразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових і інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють утримувати лідерство в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

 

* Державна реєстрація ТОВ «ТІС «Перспектива» відбулася 23 серпня 2005, а ліцензія на провадження професійної діяльності була отримана 11.05.2006. Таким чином, як організатор торгів «Перспектива» функціонує вже понад 6,5 років.

29 січня 2013 р.