Результати торгів ФБ "Перспектива" за тиждень (з 21 по 25 січня 2013 року)


Протягом минулого тижня (21-25.01.2013) на ФБ «Перспектива» укладено 1 313 договорів на загальну суму 8,91 млрд грн. Порівняно з попереднім періодом обсяг торгів на Біржі збільшився на 11%. З початку року обсяг торгів на Біржі становить 20,47 млрд грн.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів з початку року (з часткою загального біржового обороту 88%), друге місце – у Фондової біржі ПФТС (7%), третє – у Української біржі (3%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» з початку 2013 року (1-25.01.2013) становить: щодо ОВДП – 95%, акцій – 8%, облігацій підприємств – 2%, інвестиційних сертифікатів – 23%, строкових контрактів – 73%.

 

Результати торгів на Біржі за 21-25.01.2013  в розрізі фінансових інструментів

Фінансові інструменти

21.01.13

22.01.13

23.01.13

24.01.13

25.01.13

Тиждень

Обсяг торгів (млн грн.)

Державні облігації

1 659,46

1 292,37

2 969,39

1 227,04

1 429,82

8 578,09

Облігації підприємств

 

0,05

12,11

3,03

2,16

17,35

Облігації місцевих позик

0,70

 

 

3,06

 

3,76

Акції

1,75

1,64

1,67

1,61

1,47

8,15

Інвестиційні сертифікати

0,41

0,48

0,53

16,40

0,50

18,32

Опціонні сертифікати

 

 

0,11

0,02

 

0,13

Строкові контракти

56,05

64,64

62,34

52,05

49,02

284,11

Всього

1 718,38

1 359,18

3 046,14

1 303,22

1 482,97

8 909,90

Кількість договорів

Державні облігації

10

16

20

17

10

73

Облігації підприємств

 

2

2

3

1

8

Облігації місцевих позик

2

 

 

1

 

3

Акції

49

47

56

51

40

243

Інвестиційні сертифікати

11

11

27

16

12

77

Опціонні сертифікати

 

 

1

1

 

2

Строкові контракти

182

198

201

171

155

907

Всього

254

274

307

260

218

1 313

 

 Найбільший обсяг торгів минулого тижня було зафіксовано з державними облігаціями України (96,28%) та строковими контрактами (3,19%).
Порівняно з попереднім тижнем обсяг торгів облігаціями підприємств зріс у 8,7 разів, інвестиційними сертифікатами – у 8,2 разів, державними облігаціями – на 11,45%, акціями – на 3,26%, натомість обсяг торгів строковими контрактами скоротився на 8,15%, опціонними сертифікатами – на 78,51%.
 
 «Порівняно з аналогічним періодом попереднього року вже можна констатувати підвищення біржової активності: на нашій біржі обсяг торгів за перші 25 днів січня зріс з 3,9 млрд грн. у 2012 році до 20,5 млрд грн. у 2013 році (в 5,2 рази), на фондових біржах України загалом – з 11,6 млрд грн. до 23,3 млрд грн. (у 2 рази), - зазначив Едуард Мілюшко, голова біржової ради ФБ «Перспектива». - Позитивним чинником є також постійне зростання кількості цінних паперів у біржовому списку та членів біржі, що спостерігається з початку поточного року. Цілком очікуваним є той факт, що податкові новації вже призводять до зростання параметрів розвитку біржового ринку».
 
Загальний обсяг торгів на українських фондових біржах за 21-25.01.2013
Фінансові інструменти
Обсяг торгів 21-25.01.2013 (млн грн.)
Зміна за тиждень
Частка у загальному обсязі торгів
Зміна за тиждень

Державні облігації

8 715,83

6,6%

88,1%

-4,1%

Облігації підприємств та місцевих позик

570,45

1123,9%

5,8%

5,2%

Акції

174,36

23,3%

1,8%

0,2%

Інвестиційні сертифікати

39,44

-6,1%

0,4%

-0,1%

Опціонні сертифікати

0,13

-88,8%

0,0%

0,0%

Строкові контракти

387,96

-14,8%

3,9%

-1,2%

Всього

9 888,17

11,6%

100,0%

 
 
За оперативними даними, найбільше зростання обсягів торгів минулого тижня спостерігалося щодо облігацій підприємств (у 12 разів). Частка державних облігацій залишається найбільшою в загальному обсязі торгів на українських фондових біржах (минулого тижня вона склала 88,1%).
Окремо наведемо дані, що характеризують ринок державних облігацій, оскільки це чи не єдиний ринок, стосовно якого, відповідно до публічних даних НБУ, можливо аналізувати паралельну динаміку розвитку біржового та позабіржового сегментів.
 
Показники вторинного ринку державних облігацій України за 21-25.01.2013

Показники

ОВДП за терміном обігу

Всього

Зміна за тиждень

До 1 року

від 1 до 2 років

від 2 до 3 років

від 3 до 4 років

від 4 до 5 років

Довгострокові

Кількість угод - всього

27

25

59

21

27

8

167

15,2%

 - біржовий ринок

11

8

36

13

11

6

85

6,3%

 - позабіржовий ринок

16

17

23

8

16

2

82

26,2%

 - частка біржового ринку

40,7%

32,0%

61,0%

61,9%

40,7%

75,0%

50,9%

-4,3%

- частка ОВДП у загальній кількості угод

16,2%

15,0%

35,3%

12,6%

16,2%

4,8%

100,0%

 

Обсяг угод, млрд грн (за номіналом) - всього

149,7

278,5

181,2

7 000,0

10 881,2

3 900,0

22 371,2

18,1%

 - біржовий ринок

112,4

173,5

134,2

2 000,0

3 280,6

1 300,0

7 000,6

-7,3%

 - позабіржовий ринок

37,3

105,0

27,6

5 000,0

7 600,7

2 600,0

15 370,6

35,0%

 - частка біржового ринку

75,1%

62,3%

74,0%

28,6%

30,1%

33,3%

31,3%

-8,6%

- частка ОВДП у загальному обсязі торгів

0,7%

1,2%

0,8%

31,3%

48,6%

17,4%

100,0%

 

 
Структура власників ОВДП та оцінка ліквідності

Структура власності

Обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу на дату (млн грн)

Зміна за тиждень

Частка в загальному обсязі ОВДП в обігу на дату

Зміна за тиждень

18.01.13

25.01.13

18.01.13

25.01.13

НБУ

107 550,35

112 901,26

4,98%

55,55%

58,29%

2,74%

Банки

70 141,46

66 045,35

-5,84%

36,23%

34,10%

-2,13%

Інші

9 994,10

9 274,60

-7,20%

5,16%

4,79%

-0,37%

Нерезиденти

5 935,63

5 483,29

-7,62%

3,07%

2,83%

-0,23%

ВСЬОГО

193 621,54

193 704,50

0,04%

100,00%

100,00%

 

 
Минулого тижня частка біржового сегменту дещо скоротилася, однак біржові договори  забезпечили 50,9% за кількістю угод та 31,3% за обсягом торгів у загальних показниках вторинного ринку ОВДП. Найбільш популярними за обсягами укладених договорів залишаються середньострокові та довгострокові ОВДП: облігації з терміном обігу від 3 до 4 років, від 4 до 5 років та понад 5 років забезпечили загалом 97,4% обсягів торгів, в т.ч. 94% на біржовому та 98,9% на позабіржовому ринках.
За тиждень загальний обсяг ОВДП в обігу майже не змінився і становить 193,7 млрд грн.
Ліквідність вторинного обігу ОВДП (співвідношення обсягів торгів у річному вираженні до обсягу ОВДП в обігу) зросла з 508% до 601%, біржового сегменту – скоротилась з 203% до 188%.
 
Станом на 25 січня 2013 року кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 424 (на 11% більше ніж на початок року). З них: 109 – 1-го рівня лістингу, 42 - 2-го рівня лістингу, 273 - позалістингові.
 

Акції-лідери зростання ціни закриття на ринку заявок за 21-25.01.2013 (%)

АТ БАНК "МЕРКУРІЙ"

1,5515

ПАТ "РЕБУС УКРАЇНА"

1,0371

ПАТ "РАДОН"

0,9922

ПАТ "ВУГЛЕДОБУВНІ КОМПЛЕКСИ"

0,7710

ПАТ "КФЦ"

0,2192

ПАТ "ТЕРА-ІНВЕСТ"

0,2125

ВАТ "Південний транспорт"

0,0693

 

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на минулу п’ятницю (25.01.2013) - 116 торговців цінними паперами. З початку року членство на Біржі отримали 8 банків та торговців цінними паперами - ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ", ПАТ "АПЕКС-БАНК", АТ "ТММ-БАНК", ТОВ "ФК "ЕКСПЕРТ", ТОВ "БРОК НЕОН", ТОВ "ЕЙДІСІ СЕКЬЮРІТІЗ", ТОВ "ІК "Абсолют Інвест", ТОВ "СПРЕД".

 

Члени ФБ «Перспектива» - лідери за обсягами укладених договорів за 21-25.01.2013

Ринок ОВДП

Ринок акцій

Ринок облігацій

АТ "Ощадбанк"

ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНО СХІДНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

АТ "Дельта Банк"

ТОВ "ФК "АКВІТЕНС"

ТОВ "АКЦЕПТОР"

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

ТОВ "ФК "КРОСС КАПІТАЛ"

ТОВ ФК "ФІНЕКС- УКРАЇНА"

ПАТ "ВТБ БАНК"

ТОВ "ІК "ТРАВІАН"

ТОВ "ФОНДОВИЙ АКТИВ"

АТ "ОТП Банк"

ТОВ "ФІНКОМ-ІНВЕСТ"

АТ "УкрСиббанк"

 

Протягом минулого тижня із членами ФБ «Перспектива» обговорювались напрями змін у документарному оформленні операцій на Біржі, які впроваджуються відповідно до змін у Податковому кодексі України,  внесених Законом України від 06.12.2012 № 5519-VI, та Правилах Біржі, зареєстрованих НКЦПФР Рішенням від 18.12.2012 № 1815. Зокрема, передбачається внесення змін до Виписок з Реєстру договорів Біржі:

1) щодо відсоткових цінних паперів – шляхом додання поля «Розмір накопиченого купонного доходу за ЦП». НКД визначатиметься відповідно до умов випуску зазначених цінних паперів (для валютних ОВДП – у валюті номіналу).

2) щодо договорів, укладених Ринку РЕПО. При цьому, з огляду на значну зацікавленість Членів Біржі до активізації Ринку РЕПО, а також суттєву різноплановість діючих та перспективних підходів до регулювання операцій РЕПО (з боку НБУ, НКЦПФР, МДЗ, Біржі тощо), на першому етапі, з метою поступового звикання до проведення таких операцій, передбачається застосування найбільш простого та звичного регламенту проведення торгів на Ринку РЕПО (Стандартне РЕПО відповідно до п.17.14, 17.17 Правил Біржі), який не вимагає застосування Компенсаційних внесків.

Слід зазначити, що у зв’язку із певною невизначеністю питання розрахунку та використання біржового курсу з метою визначення бази оподаткування особливим податком з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами (через відсутність відповідного нормативного документа НКЦПФР, погодженого з Міністерством фінансів України), Біржа не рекомендує своїм членам для уникнення податкових ризиків активно здійснювати операції з акціями та облігаціями підприємств.

 

Протягом наступних тижнів буде визначено лідерів ФБ «Перспектива» за обсягами та кількістю укладених договорів на Біржі за 2012 рік в розрізі фінансових інструментів, а також планується оновлення тарифів Біржі (практично без змін залишаються тарифи по операціях з державними облігаціями, дещо змінюються тарифи за включення цінних паперів до біржового списку та реєстру, впроваджуються нові тарифи – за використання  додаткового забезпечення в цінних паперах, а також тарифікуються послуги з укладення додаткових договорів та надання довідок про біржовий курс та інші результати котирування).

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Відразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових і інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють утримувати лідерство в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

28 січня 2013 р.