За ініціативою Біржі вносяться зміни до Положення про депозитарну діяльність НБУ


За пропозицією ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» підготовлені та наразі знаходяться на стадії державної реєстрації зміни до Положення про депозитарну діяльність НБУ, які передбачають механізм застосування додаткового забезпечення в цінних паперах при організації біржових торгів та розрахунків щодо державних облігацій України.

 

Зокрема, нова редакція Положення передбачає ведення рахунків у цінних паперах зберігачів щодо обліку державних цінних паперів (ДЦП), заблокованих для участі в торгах з метою  отримання додаткового грошового ліміту для забезпечення розрахунків за результатами торгів (при забезпеченні розрахунків з двостороннім забезпеченням).

Положення також містить вимоги до правил фондової біржі, на якій проводяться торги та розрахунки з використанням таких рахунків в цінних паперах. Правила біржі мають описувати наступні положення:

-  методику розрахунку справедливої вартості ДЦП та критерії визначення коефіцієнту покриття грошового ліміту за рахунок ДЦП;

-  порядок дій фондової біржі, пов’язаних із реалізацією ДЦП, заблокованих для отримання додаткового грошового ліміту;

-  джерела забезпечення грошових зобов’язань за результатами торгів ДЦП у разі неможливості/затримки реалізації ДЦП, заблокованих для отримання додаткового грошового ліміту;

-  відповідальність фондової біржі за порушення нею зобов’язань стосовно забезпечення виконання укладених на фондовій біржі договорів за результатами торгів із використанням технології блокування ДЦП для отримання додаткового грошового ліміту.

Відповідно до цих вимог, підготовлено зміни до Правил Біржі та подано на узгодження та реєстрацію до НКЦПФР.

«Використання додаткового забезпечення в цінних паперах покликана вирішити головну проблему неттінгових розрахунків за ДЦП - необхідність попереднього резервування для участі в біржових торгах істотної суми коштів на поточному рахунку Біржі в ГУ НБУ по м. Києву та Київській області, - пояснює Голова Біржової Ради Едуард Мілюшко. - В умовах високої та волатильної вартості фінансових ресурсів це звужує можливості операторів ринку. Як наслідок, технологія розрахунків з двостороннім забезпеченням до цього часу не набула значного поширення на ринку.»

 

Презентації порядку здійснення операцій на ринку ДЦП та на строковому ринку із використанням механізму додаткового забезпечення додаються, аби протягом строку погодження нової редакції Правил та впровадження відповідних змін у регламенті інформаційної взаємодії між НБУ та Біржею учасники біржових торгів могли заздалегідь ознайомитися та підготуватися до впровадження цієї технології.

13 березня 2013 р.