Результати торгів ФБ "Перспектива" за тиждень 11-15 березня 2013 року


Протягом минулого тижня (11-15.03.2013) на ФБ «Перспектива» укладено 1 764 договори на загальну суму 6,93 млрд грн. Порівняно з попереднім тижнем обсяг торгів на Біржі збільшився на 76,2%, кількість договорів – зросла на 27,8%. З початку року обсяг торгів на Біржі становить 51 млрд грн.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів з початку року (з часткою загального біржового обороту 76%), друге місце – у Фондової біржі ПФТС (16%), третє – у Української біржі (5%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» з початку 2013 року становить: щодо ОВДП – 90%, акцій – 8%, облігацій підприємств та місцевих позик – 11%, інвестиційних сертифікатів – 21%, строкових контрактів – 69%.

 

Результати торгів на Біржі за 11-15.03.2013  в розрізі фінансових інструментів

Фінансові інструменти

11.03.13

12.03.13

13.03.13

14.03.13

15.03.13

Тиждень

Обсяг торгів (млн грн.)

Державні облігації

2585,63

451,40

1170,06

1053,66

1238,60

6499,35

Облігації підприємств

 

 

4,00

 

7,00

11,00

Облігації місцевих позик

 

 

1,53

1,53

 

3,06

Акції

1,32

1,18

1,71

2,08

36,73

43,03

Інвестиційні сертифікати

0,26

2,20

0,22

0,21

0,41

3,29

Опціонні сертифікати

0,05

 

0,39

0,83

0,04

1,31

Строкові контракти

76,49

75,21

81,61

76,12

62,25

371,67

Всього

2663,75

529,98

1259,52

1134,44

1345,03

6932,71

Кількість договорів

Державні облігації

33

11

20

22

23

109

Облігації підприємств

 

 

1

 

1

2

Облігації місцевих позик

 

 

3

3

 

6

Акції

30

31

27

32

54

174

Інвестиційні сертифікати

18

10

13

8

24

73

Опціонні сертифікати

1

 

2

3

1

7

Строкові контракти

304

266

310

292

221

1393

Всього

386

318

376

360

324

1764

 

 Найбільший обсяг торгів минулого тижня було зафіксовано з державними облігаціями України (93,75%) та строковими контрактами (5,36%).
Порівняно з попереднім тижнем обсяг торгів акціями зріс у 5,8 рази, інвестиційними сертифікатами – у 3,9 рази, опціонними сертифікатами – у 3,6 рази, облігаціями місцевих позик – у 2,2 рази, державними облігаціями – на 79,5%, строковими контрактами - на 27%, натомість обсяг торгів облігаціями підприємств скоротився на 1,2%.
 
Загальний обсяг торгів на українських фондових біржах за 11-15.03.2013
Фінансові інструменти
Обсяг торгів 11-15.03.2013 (млн грн.)
Зміна за тиждень
Частка у загальному обсязі торгів

Державні облігації

7 258,23

+58,3%

84,5%

Облігації підприємств та місцевих позик

540,58

+12,4%

6,3%

Акції

296,94

+8,0%

3,5%

Інвестиційні сертифікати

6,00

-90,2%

0,1%

Деривативи

487,83

+30,2%

5,7%

Всього

8 589,58

+48,8%

100,0%

 
За оперативними даними, найбільше зростання обсягів торгів минулого тижня спостерігалося щодо державних облігацій (на 58,3%), частка яких залишається найбільшою в загальному обсязі торгів на українських фондових біржах (минулого тижня вона склала 84,5%).
 
 
 
Показники вторинного ринку державних облігацій України за 11-15.03.2013

Показники

ОВДП за терміном обігу

Всього

Зміна за тиждень

До 1 року

1-2 роки

2-3 роки

4-5 років

Кількість угод - всього

67

45

69

23

204

+10,9%

 - біржовий ринок

39

30

42

14

125

-3,1%

 - позабіржовий ринок

28

15

27

9

79

+43,6%

 - частка біржового ринку

58,2%

66,7%

60,9%

60,9%

61,3%

-5,9%

- частка ОВДП у загальній кількості угод

32,8%

22,1%

33,8%

11,3%

100,0%

 

Обсяг угод, млн грн.* - всього

2 524,1

266,6

2 247,5

3 800,0

8 838,2

+37,6%

 - біржовий ринок

1 444,3

177,1

1 502,2

2 400,0

5 523,5

+129,6%

 - позабіржовий ринок

1 079,9

89,5

745,3

1 400,0

3 314,7

-17,5%

 - частка біржового ринку

57,2%

66,4%

66,8%

63,2%

62,5%

+18,5%

- частка ОВДП у загальному обсязі торгів

28,6%

3,0%

25,4%

43,0%

100,0%

 

* за номіналом
 
Структура власників ОВДП

Структура власності

Обсяг ОВДП в обігу (млн грн)*

Зміна за тиждень

Частка в загальному обсязі

Зміна за тиждень

07.03.2013

15.03.2013

07.03.2013

15.03.2013

НБУ

120 934,63

120 934,63

0,00%

60,08%

59,04%

-1,04%

Банки

67 786,90

71 303,50

+5,19%

33,68%

34,81%

+1,13%

Інші

7 805,31

7 840,60

+0,45%

3,88%

3,83%

-0,05%

Нерезиденти

4 747,20

4 740,92

-0,13%

2,36%

2,31%

-0,04%

ВСЬОГО

201 274,04

204 819,66

+1,76%

100,00%

 

 

* за номіналом
 
За даними НБУ, минулого тижня частка біржового сегменту значно зросла: біржові договори  забезпечили 62,5% (+18,5%) за обсягом торгів у загальних показниках вторинного ринку ОВДП. Структура торгів ОВДП в розрізі термінів обігу була достатньо диверсифікованою: найбільш популярними за обсягами укладених договорів були ОВДП з терміном обігу до 1 року, 2-3 та 4-5 років, які забезпечили загалом 97,0% обсягів торгів.
Ліквідність вторинного обігу ОВДП (співвідношення обсягів торгів у річному вираженні до обсягу ОВДП в обігу) зросла з 166% до 224%, біржового сегменту – з 62% до 140%.
За тиждень загальний обсяг ОВДП в обігу зріс на 1,76% і станом на 15.03.2013 становив 204,82 млрд грн., при цьому дещо збільшилася частка вкладень банків (з 33,68% до 34,81%).
 
Станом на 15.03.2013 року кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 424.
 

Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів за 11-15.03.2013:

ОВДП (ISIN)

Облігації (емітент, серія)

Акції (емітент)

UA4000157119

ТОВ "ЕКОВІТЕ" (А)

ПАТ "АСВІО БАНК"

UA4000137277

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА (G)

ПАТ "РЕБУС УКРАЇНА"

UA4000134936

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА (F)

ПАТ "Спецбудмонтаж"

UA4000083059

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА (С)

ПАТ "Фондові технології України"

UA4000130090

ТОВ "Актив Буд-Інвест" (В)

АТ "Південний транспорт"

 
Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 15.03.2013 - 126 торговців цінними паперами. Протягом тижня членство на Біржі отримано ПАТ "МАРФІН БАНК".

 

Члени ФБ «Перспектива» - лідери в розрізі видів ринків за 11-15.03.2013

Ринок ОВДП

Ринок акцій

АБ "Укргазбанк"

ТОВ "ІК "ІФГ КАПІТАЛ"

АТ "Ощадбанк"

ТОВ "ФК "ЕКСПЕРТ"

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

ТОВ "КАСТОДІ-БРОК"

АТ "ОТП Банк"

ТОВ "ІК "А.І.С.Т.-ІНВЕСТ"

ПАТ "Універсал Банк"

ТОВ "ІК "АБСОЛЮТ ІНВЕСТ"

Протягом минулого тижня Біржею були подані до НКЦПФР зміни до Правил Біржі, внесені з метою більш детально регламентувати механізм застосування додаткового забезпечення в цінних паперах. Зазначені положення впроваджуються у відповідності до змін до Положення про депозитарну діяльність НБУ, ініційованих за ініціативи Біржі.

 

«Презентація нового механізму торгівлі та розрахунків щодо державних облігацій України із застосуванням додаткового забезпечення була здійснена, зокрема, на Третій щорічній міжнародній конференції "Банківське Казначейство: стратегії успішної роботи" і була сприйнята банківською спільнотою із значними зацікавленням, - повідомляє директор Біржі Станіслав Шишков.

 

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Відразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових і інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють утримувати лідерство в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

20 березня 2013 р.