Результати торгів ФБ "Перспектива" за тиждень 18-22 березня 2013 року


Протягом минулого тижня (18-22.03.2013) на ФБ «Перспектива» укладено 1 990 договори на загальну суму 5,15 млрд грн. Порівняно з попереднім тижнем обсяг торгів на Біржі зменшився на 25,7%, кількість договорів – зросла на 12,8%. З початку року обсяг торгів на Біржі становить 56,1 млрд грн.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів з початку року (з часткою загального біржового обороту 73%), друге місце – у Фондової біржі ПФТС (19%), третє – у Української біржі (5%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» з початку 2013 року становить: щодо ОВДП – 90%, акцій – 8%, облігацій підприємств та місцевих позик – 9%, інвестиційних сертифікатів – 16%, опціонних сертифікатів – 97%, строкових контрактів – 70%.

 

Результати торгів на Біржі за 18-22.03.2013  в розрізі фінансових інструментів

Фінансові інструменти

18.03.13

19.03.13

20.03.13

21.03.13

22.03.13

Тиждень

Обсяг торгів (млн грн.)

Державні облігації

595,39

878,06

1016,97

739,53

1291,91

4521,86

Облігації підприємств

0,03

0,20

 

 

124,56

124,79

Облігації місцевих позик

 

 

 

28,78

28,80

57,57

Акції

0,65

0,77

1,52

7,26

0,84

11,04

Інвестиційні сертифікати

0,30

0,32

1,71

18,09

34,49

54,92

Опціонні сертифікати

1,51

0,43

1,04

1,02

0,28

4,28

Строкові контракти

74,85

80,04

77,48

78,37

68,46

379,19

Всього

672,73

959,82

1098,72

873,05

1549,34

5153,65

Кількість договорів

Державні облігації

15

26

23

30

35

129

Облігації підприємств

10

3

 

 

3

16

Облігації місцевих позик

 

 

 

1

1

2

Акції

52

68

71

86

28

305

Інвестиційні сертифікати

20

23

27

15

17

102

Опціонні сертифікати

2

2

4

3

2

13

Строкові контракти

298

323

275

281

246

1423

Всього

397

445

400

416

332

1990

 

 Найбільший обсяг торгів минулого тижня було зафіксовано з державними облігаціями України (87,74%) та строковими контрактами (7,36%).
Порівняно з попереднім тижнем обсяг торгів облігаціями місцевих позик зріс у 18,8 рази, інвестиційними сертифікатами – у 16,7 рази, облігаціями підприємств – у 11,3 рази, опціонними сертифікатами – у 3,3 рази, строковими контрактами - на 2%,натомість обсяг торгів державними облігаціями скоротився на 30,4%, акціями -  на 74,3%.
 
Загальний обсяг торгів на українських фондових біржах за 18-22.03.2013
Фінансові інструменти
Обсяг торгів 18-22.03.2013 (млн грн.)
Зміна за тиждень
Частка у загальному обсязі торгів

Державні облігації

5 297,56

-27,0%

54,3%

Облігації підприємств та місцевих позик

3 163,74

у 5,9 рази

32,4%

Акції

314,38

+5,9%

3,2%

Інвестиційні сертифікати

522,29

у 87,1 рази

5,4%

Деривативи

463,78

-4,9%

4,8%

Всього

9 761,74

+13,6%

100,0%

 
За оперативними даними, найбільше зростання обсягів торгів минулого тижня спостерігалося щодо державних облігацій підприємств та місцевих позик (у 5,9 рази), а також інвестиційних сертифікатів (у 87,1 рази). Частка державних облігацій залишається найбільшою в загальному обсязі торгів на українських фондових біржах (минулого тижня вона склала 54,3%).
 
Показники вторинного ринку державних облігацій України за 18-22.03.2013

Показники

ОВДП за терміном обігу

Всього

До 1 року

1-2 роки

2-3 роки

3-4 роки

4-5 років

понад 5 років

Кількість угод - всього

58

100

61

7

5

4

235

 - біржовий ринок

38

66

46

4

4

3

161

 - позабіржовий ринок

20

34

15

3

1

1

74

 - частка біржового ринку

65,5%

66,0%

75,4%

57,1%

80,0%

75,0%

68,5%

- частка ОВДП у загальній кількості угод

24,7%

42,6%

26,0%

3,0%

2,1%

1,7%

100,0%

Обсяг угод, млн грн* - всього

1 628,5

1 828,8

1 140,7

470,3

31,4

40,0

5 139,7

 - біржовий ринок

1 338,3

1 163,6

1 128,3

117,6

15,7

30,0

3 793,5

 - позабіржовий ринок

290,2

665,2

12,4

352,7

15,7

10,0

1 346,2

 - частка біржового ринку

82,2%

63,6%

98,9%

25,0%

50,0%

75,0%

73,8%

- частка ОВДП у загальному обсязі торгів

31,7%

35,6%

22,2%

9,2%

0,6%

0,8%

100,0%

* за номіналом
 
Структура власників ОВДП

Структура власності

Обсяг ОВДП в обігу (млн грн)*

Зміна за тиждень

Частка в загальному обсязі

Зміна за тиждень

15.03.2013

22.03.2013

15.03.2013

22.03.2013

НБУ

120 934,63

120 934,63

0,00%

59,04%

58,74%

-0,30%

Банки

71 303,50

70 659,50

-0,90%

34,81%

34,32%

-0,49%

Інші

7 840,60

8 845,77

+12,82%

3,83%

4,30%

+0,47%

Нерезиденти

4 740,92

5 425,06

+14,43%

2,31%

2,64%

+0,32%

ВСЬОГО

204 819,66

205 864,97

+0,51%

100,0%

100,0%

 

* за номіналом
 
За даними НБУ, минулого тижня частка біржового сегменту дещо зросла: біржові договори  забезпечили 73,8% (+11,3%) за обсягом торгів та 68,5% (+7,2%) за кількість укладених договорів у загальних показниках вторинного ринку ОВДП. Структура торгів ОВДП в розрізі термінів обігу була достатньо диверсифікованою: найбільш популярними за обсягами укладених договорів були ОВДП з терміном обігу до 1 року, 1-2 та 2-3 роки, які забезпечили загалом 89,5% обсягів торгів.
Обсяги торгів ОВДП минулого тижня скоротилися на 41,8% (з 8,84 до 5,14 млрд грн), в т.ч. на біржовому ринку – на 31,3%, поза біржами – на 59,4%; натомість кількість укладених договорів зросла загалом на 15,2% (з 204 до 235), насамперед на біржовому ринку – на 28,8%, при цьому поза біржами кількість угод скоротилася на 6,3%.
Ліквідність вторинного обігу ОВДП (співвідношення обсягів торгів у річному вираженні до обсягу ОВДП в обігу) через зменшення обсягів торгів скоротилася  з 224% до 130%, біржового сегменту – з 140% до 96%.
За тиждень загальний обсяг ОВДП в обігу зріс на 0,51% і станом на 22.03.2013 становив 205,86 млрд грн., при цьому дещо збільшилася частка нерезидентів (з 2,31% до 2,64%).
 
Станом на 22.03.2013 року кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 435.
 

Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів за 18-22.03.2013:

ОВДП (ISIN)

Облігації (емітент, серія)

Акції (емітент)

UA4000158794

ТОВ "ІК "ІФГ Капітал" (В)

ПАТ "СІНТРОН"

UA4000138234

Донецька міська Рада (D)

ПАТ "РАДОН"

UA4000051403

ТОВ "ІНВЕСТКРЕДИТ" (А)

ПАТ "РЕБУС УКРАЇНА"

UA4000149231

ПАТ "Промінвестбанк" (А)

ПАТ "Промінвестбанк"

UA4000141063

ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (В)

ПАТ "КФЦ"

 
Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 22.03.2013 - 128 торговців цінними паперами. Протягом тижня членство на Біржі отримано ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" та ТОВ "ІК "ВЕЛБІН".

 

 

Члени ФБ «Перспектива» - лідери в розрізі видів ринків за 18-22.03.2013

Ринок ОВДП

Ринок акцій

Ринок облігацій

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

ТОВ "ФК "АКВІТЕНС"

ТОВ ФК "ФІНЕКС- УКРАЇНА"

АТ "Ощадбанк"

ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНО СХІДНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"

ТОВ "АКЦЕПТОР"

АТ "ОТП Банк"

ТОВ "ФК "ЕКСПЕРТ"

ТОВ "ЕЙДІСІ СЕКЬЮРІТІЗ"

ПАТ "Універсал Банк"

ТОВ "ІК "А.І.С.Т.-ІНВЕСТ"

ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

АТ "Дельта Банк"

ТОВ "КАСТОДІ-БРОК"

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

 

Протягом минулого тижня Товарною біржею «Перспектива-Коммодіті», яка разом з ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» входить до складу універсального біржового холдингу, 21 березня проведено круглий стіл щодо порядку використання форвардних контрактів у фінансуванні будівництва, учасниками якого стали представники НКЦПФР, Державної іпотечної установи, профільних асоціацій, банків, КУА та девелоперських компаній.

 

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Відразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових і інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють утримувати лідерство в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

26 березня 2013 р.