Розміщення облігацій серії «С» ДП МА "Бориспіль".


 На ПАТ "ФБ "Перспектива" буде проводитись розміщення іменних, відсоткових облігацій серії «С» ДП МА "Бориспіль", номінальна вартість 1 000,00 (одна тисяча) грн.

 

Прийом Заявок на розміщення Облігацій буде проводитись засобами ЕТС Біржі з 05.05.2010 року по 15.03.2011 року (або до розміщення останньої облігації) у робочі дні з 10-00 до 16-00 за Київським часом.

 

При розміщенні Облігацій використовуються тільки конкурентні Заявки. 

 

Мінімальний розмір кроку Заявки 1 (одна) копійка.

 

На першу Торговельну сесію виставляються до продажу облігації серії «С» 50 000 (п’ятдесят тисяч) штук.

 

На наступні Торговельну сесії буде виставлений залишок облігацій, які не були розміщені.

Поставка облігацій, придбаних при розміщенні, проводиться не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання повної оплати за облігації.

Оплата облігацій здійснюється на рахунок Емітента № 260020277601 в

ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», МФО 380355.

 

 

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ ДП МА "Бориспіль" (завантажити)

5 травня 2010 р.