Фондова біржа «Перспектива» оновлює тарифи


З 1 березня 2013 року для членів фондової біржі «Перспектива» почнуть діяти нові тарифи. При цьому частина тарифів, періодичність сплати яких становить квартал, набирають чинності з 1 квітня.

Нагадаємо, що попередні суттєві зміни тарифів Біржі були впроваджені рік тому.

Залишається розподіл на 2 тарифних плани для базових торгових технологій (ринку заявок, адресному ринку, ринку РЕПО, ринку держоблігацій):

- перший (базовий) – передбачає знижену (порівняно з тарифним планом №2) абонплату (1002 грн/квартал) та оплату кожного укладеного на Біржі договору (додаткового договору), при цьому вартість кожної трансакції становить 50 грн. Тариф найбільш зручний для членів Біржі, які укладають не настільки значну кількість договорів або настільки регулярно, аби сплачувати підвищену абонплату;

- другий – передбачає фіксовану абонплату у розмірі 3000 грн/квартал та можливість не оплачувати певну кількість трансакцій (до 90 на квартал). У разі, якщо кількість укладених протягом кварталу договорів перевищує 90, то починаючи з 91-го договори оплачуються за стандартною вартістю 50 грн/договір. Тариф найбільш зручний для тих операторів, що укладають договори на Біржі регулярно та заздалегідь планують свій бюджет.

Базова вартість трансакції стає універсальною – 50 грн/договір, незалежно від виду цінних паперів (окрема тарифікація, з огляду на особливості обігу, передбачена тільки для опціонних сертифікатів).

Для більш активних операторів передбачено можливість оплати по 5 грн/договір (за умови укладання понад 500 договорів на місяць). Зрозуміло, що встановлення тарифів для маркет-мейкерів носить більш індивідуальний характер.

З огляду на підготовку до запуску на Біржі технології інтернет-трейдингу, тарифи передбачають і можливість доступу до ЕТС Біржі не через біржовий торговий термінал, а через зовнішні програмно-технологічні комплекси (брокерські системи).

Дещо зменшено вартість послуг для емітентів. В межах попередніх тарифів оплачувався кожний факт повторного включення до біржового списку у випадку, якщо договори щодо цінних паперів емітента протягом попередніх 2 місяців не фіксувалися. Таким чином, за відсутності договорів (а це, на жаль, в українських умовах не така вже й рідка ситуація) сукупна вартість оплати кожного такого факту емітентом могла становити до 750 грн/рік. Наразі ця сума обмежена максимальною планкою 500 грн/рік, аналогічно до тарифів більшості інших фондових бірж України.

Загалом спостерігається уніфікація та певне підвищення тарифів, але тарифні плани Біржі залишаються більш ніж привабливими порівняно з тарифами основних конкурентів, зважаючи на:

- невисоку вартість доступу до торгів для нових членів (загальні разові платежі по доступу до ЕТС Біржі складають 1002 грн, що в 2,5-3 менше, ніж на ПФТС та УБ),

- співставні річні витрати члена біржі в розрахунку на 1 трансакцію (враховані тільки прямі витрати – абонплата, вартість договорів за базовими тарифом, без врахування додаткових послуг – інформаційних, довідкових, надання виписок з реєстру договорів, які на ФБП для членів Біржі безкоштовні, а на інших біржах, частіше за все, - ні).

Кількість договорів, укладених членом біржі за рік

ФБП (тарифний план №1)

ФБП (тарифний план №2)

ПФТС

ПФБ*

УБ*

120

83,40

133,40

172,72

50,00

115,00

180

72,27

88,93

115,15

50,00

80,00

240

66,70

66,70

86,36

50,00

62,50

360

61,13

44,47

57,57

50,00

45,00

6000

5,67

7,67

3,45

50,00

12,10

* в якості базової взято суму договору 100 тис грн.

Тарифи строкового ринку залишаються без змін.

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Відразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових і інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011), запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти та впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013). Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють утримувати лідерство в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.


Тарифи на надання послуг з організації торгівлі Учасниками біржових торгів ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» на фондовому ринку

(діють з 01.03.2014 р., окрім п. 5.2, 6.2, 6.3, які починають нараховуватися починаючи з 01.04.2014)

Найменування послуги

Тариф, грн.

ПДВ, грн.

Тариф з ПДВ, грн .

Умови нарахування

1

Допуск цінних паперів до Біржових торгів

150

0

150

За кожний факт допуску до торгів та включення до біржового списку, але не більше 500 грн на рік

2

Включення цінного паперу до Біржового реєстру

150

0

150

За кожний факт допуску до торгів та включення до біржового реєстру

3

Організація та проведення аукціону

Договірний

Договірні *

4

Організація та проведення розміщення цінних паперів

Договірний

Договірні *

* Зазначені послуги не є об’єктом оподаткування «Податку на додану вартість», відповідно до положень ст.196 Податкового Кодексу України.

5

Тарифний план № 1 (базовий) щодо доступу до ЕТС Біржі та укладення договорів на Біржі

5.1

Плата за право використання, консультації з питань первинного встановлення та підключення Торгового терміналу

835

167

1002

одноразово при укладанні договору**

5.2

Послуги у сфері інформатизації, в тому числі абонентське обслуговування Торгового терміналу***

835

167

1002

Щокварталу**

5.3

Укладання договорів (додаткових договорів) з купівлі-продажу цінних паперів (окрім опціонних сертифікатів) в ЕТС Біржі (на Ринках Заявок, Адресному ринку, Ринку РЕПО, Ринку ДОУ):

5.3.1

- при укладенні менш ніж 500 договорів (додаткових договорів) за календарний місяць

50

0

50

при укладанні договору (додаткового договору) засобами ЕТС Біржі з кожної сторони; нараховується та сплачується щомісяця*

5.3.2

- при укладенні більш ніж 500 договорів (додаткових договорів) за календарний місяць

5

0

5

при укладанні договору (додаткового договору) засобами ЕТС Біржі з кожної сторони; нараховується та сплачується щомісяця*

* Зазначені послуги не є об’єктом оподаткування «Податку на додану вартість», відповідно до положень ст.196 Податкового Кодексу України.

** Включає плату за доступ до ЕТС Біржі шляхом використання зовнішніх програмно-технічних засобів, що інтегровані з ЕТС Біржі завдяки наявності універсального програмно-апаратного шлюзу

*** Нарахування тарифів, зазначених у п. 5.2, розпочинається з 01.04.2014. До 01.04.2014 діють попередні тарифи.

6

Тарифний план № 2 щодо доступу до ЕТС Біржі та укладення договорів на Біржі***

6.1

Плата за право використання, консультації з питань первинного встановлення та підключення Торгового терміналу

835

167

1002

одноразово при укладанні договору**

6.2

Послуги у сфері інформатизації, в тому числі абонентське обслуговування Торгового терміналу****

835

167

1002

щокварталу**

6.3

Укладання договорів (додаткових договорів) з купівлі-продажу (окрім опціонних сертифікатів) в ЕТС Біржі (на Ринках Заявок, Адресному ринку, Ринку РЕПО, Ринку ДОУ)****

3000

0

3000

щокварталу*

7

Участь Національного банку України

7.1

Послуги Національному банку України у вигляді супроводження програмно-технічних засобів, які забезпечують участь у торгах державними облігаціями України

0,83

0,17

1,0

щокварталу

8

Інформаційні послуги

8.1

Надання довідок про біржовий курс та інші результати котирування:

8.1.1

Публічним акціонерним товариствам, іншим фізичним особам та суб’єктам господарювання (крім органів державної влади, державних підприємств і установ)

50

10

60

За кожний робочий день, що входить до складу періоду, за який надається звіт довідка

8.1.2

Членам біржі

_

включається в оплату послуг у сфері інформатизації

* Зазначені послуги не є об’єктом оподаткування «Податку на додану вартість», відповідно до положень ст.196 ПКУ у разі надання їх ліцензованим торговцям цінними паперами

** Включає плату за доступ до ЕТС Біржі шляхом використання зовнішніх програмно-технічних засобів, що інтегровані з ЕТС Біржі завдяки наявності універсального програмно-апаратного шлюзу

*** Підключення до тарифного плану №2 обумовлюється у договорі з Учасником біржових торгів. У разі, якщо кількість укладених протягом кварталу договорів з ЦП (на Ринках Заявок, Адресному ринку, Ринку РЕПО, Ринку ДОУ) перевищує 90, то таке перевищення оплачується відповідно до тарифу 5.3. Приклад: якщо Учасник біржових торгів уклав протягом кварталу 100 договорів, то він сплачує 1002 грн (тариф 6.2)+3000 грн (тариф 6.3)+(100-90)*50 грн (тариф 5.3.1)=4502 грн.

**** Нарахування тарифів, зазначених у п. 6.2, 6.3 розпочинається з 01.04.2014. До 01.04.2014 діють попередні тарифи.

Тарифи надання послуг, що ПАТ "ФБ "Перспектива" надає Учасникам Біржових торгів щодо похідних (опціонних сертифікатів)

Найменування послуги

Тариф, грн

Умови нарахування

1

Укладання договорів (додаткових договорів) з купівлі-продажу похідних (опціонних сертифікатів) в ЕТС Біржі

0,27% від суми Договору*

При укладенні Договору засобами ЕТС Біржі сплачується покупцем*

* Якщо інше не зазначено в договорі на проведення торгів похідними (опціонними сертифікатами)

** Зазначені послуги не є об’єктом оподаткування «Податку на додану вартість», відповідно до положень ст.196 Податкового Кодексу України.

Тарифи надання послуг, що ПАТ "ФБ "Перспектива" надає Учасникам Біржових торгів, що виконують функції Маркет-мейкерів

Найменування послуги

Тариф, грн

Умови нарахування

1

Укладання договорів (додаткових договорів) з купівлі-продажу цінних паперів (крім опціонних сертифікатів) в ЕТС Біржі

Договірний

Встановлюється відповідно до тарифного плану №1 або тарифного плану №2 або тарифів, які надаються на строковому ринку, у договорі при виконання функцій маркет-мейкера

7 лютого 2014 р.