Результати торгів ФБ "Перспектива" за 10-14 лютого 2014 року


Протягом 10-14.02.2014 на ФБ «Перспектива» укладено 1 473 договори на загальну суму 27,11 млрд. грн. З початку року обсяг торгів на Біржі сягнув 64,16 млрд. грн. (майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період попереднього року).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів з початку року (з часткою загального біржового обороту 82%), на другому місці – ПФТС (14%), на третьому – УБ (1%). 

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» з початку 2014 року становить: щодо ОВДП – 86%, акцій – 24%, облігацій підприємств та місцевих позик – 43%, інвестиційних сертифікатів – 10%, строкових контрактів – 93%.

 

Результати торгів на Біржі за 10-14.02.2014  в розрізі фінансових інструментів:

Фінансові

Інструменти (ринки)

Тиждень (10-14.02.2014)

Частка у загальному обсязі, %

Зміна до попереднього тижня, %

З початку року

Частка у загальному обсязі, %

Зміна до попереднього року, %

Обсяг торгів (млн грн.)

Державні облігації

26 814,91

98,92%

+1100,8%

60 698,03

94,60%

+98,0%

Облігації місцевих позик

2,11

0,01%

-

3,42

0,01%

-39,8%

Облігації підприємств

68,23

0,25%

-77,1%

1 399,98

2,18%

+241,8%

Іпотечні облігації

-

-

-

0,53

0,00%

-

Акції

2,72

0,01%

-44,8%

543,84

0,85%

+552,1%

Інвестиційні сертифікати

0,10

0,00%

-

31,59

0,05%

-7,4%

Опціонні сертифікати

0,30

0,00%

-38,5%

4,06

0,01%

-29,7%

Строкові контракти

217,94

0,80%

-2,6%

1 478,68

2,30%

-16,8%

Всього

27 106,32

100,00%

+881,9%

64 160,14

100,00%

+94,6%

 - ринок заявок

937,97

3,46%

+124,6%

5 749,27

8,96%

+6345,0%

 - адресний ринок

25 372,60

93,60%

+1157,4%

51 922,64

80,93%

+68,2%

 - ринок розміщення

0,30

0,00%

-

207,49

0,32%

-7,6%

 - ринок аукціону

-

-

-

0,21

0,00%

-

 - ринок РЕПО

577,52

2,13%

+471,0%

4 801,84

7,48%

-

Кількість договорів (шт)

Державні облігації

225

15,27%

+174,4%

973

10,04%

+140,2%

Облігації місцевих позик

8

0,54%

-

25

0,26%

+150,0%

Облігації підприємств

68

4,62%

+33,3%

425

4,38%

+585,5%

Іпотечні облігації

-

-

-

6

0,06%

-

Акції

122

8,28%

+542,1%

722

7,45%

-49,4%

Інвестиційні сертифікати

6

0,41%

-

147

1,52%

-66,4%

Опціонні сертифікати

9

0,61%

+80,0%

29

0,30%

+61,1%

Строкові контракти

1 032

70,06%

-6,7%

7 369

76,00%

+16,9%

Всього

1 473

100,00%

+16,4%

9 696

100,00%

+11,9%

 - ринок заявок

235

15,95%

+370,0%

1 306

13,47%

-30,3%

 - адресний ринок

177

12,02%

+67,0%

906

9,34%

+99,1%

 - ринок розміщення

1

0,07%

-

6

0,06%

-80,6%

 - ринок аукціону

-

-

-

1

0,01%

-

 - ринок РЕПО

28

1,90%

+600,0%

108

1,11%

-

 

Найбільший обсяг торгів минулого тижня було зафіксовано з державними облігаціями України (98,92%), облігаціями підприємств (0,25%)та строковими контрактами (0,80%).

Порівняно з попереднім тижнем обсяг торгів державними облігаціями зріс у 12 разів, натомість обсяг торгів акціями зменшився на 45%, облігаціями підприємств – на 77%, опціонними сертифікатами – на 39%, строковими контрактами    на 3%.

Станом на 14.02.2014 року кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 683. Капіталізація акцій в біржовому списку – 130.76 млрд грн.

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 14.02.2014 - 144 торговця цінними паперами.

 

Члени ФБ «Перспектива» - лідери в розрізі видів ринків за 10-14.02.2014:

Ринок ОВДП

Ринок акцій

Ринок облігацій підприємств

АБ "Укргазбанк"

ТОВ "ІК "АБСОЛЮТ ІНВЕСТ"

ПуАТ "ФІДОБАНК"

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

ТОВ "ФІНМАРКЕТ-ГРУП"

ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"

АТ "ОТП Банк"

ТОВ "ІК "А.І.С.Т.-ІНВЕСТ"

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

АТ "Ощадбанк"

ТОВ "КАСТОДІ-БРОК"

ТОВ "ФОНДОВИЙ АКТИВ"

АТ "Укрексімбанк"

ТОВ "ТАРГЕТ ТРЕЙД"

ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ БРОКЕР"

 

«Минулого тижня активізувалися торги на ринку РЕПО, - розповів директор ФБ «Перспектива» Станіслав Шишков. – Порівняно з попереднім тижнем обсяги операцій РЕПО на Біржі зросли в 5,7 разів та сягнули 578 млн грн. Загалом з початку 2014 року частка РЕПО в загальному обсязі торгів на Біржі сягнула 7,5% (на 0,8% більше, ніж у 2013 році).  Спостерігається постійне збільшення популярності цієї технології.

Тим не менше, міжнародний досвід свідчить, що ринок РЕПО потенційно може відігравати ще суттєвішу роль на біржовому ринку боргових інструментів.

Наприклад, обсяг операцій РЕПО на Московській біржі в 2013 році склав 207 трлн руб., тобто  частка ринку РЕПО в загальному обсязі торгів становить 46,2%, а в сукупному обсязі торгів цінними паперами (за вирахуванням валютного, кредитного, строкового, товарного ринку) - 89,6%. На біржовому ринку КНР частка операцій РЕПО у загальному обсязі біржових торгів облігаціями також перевищує 90%.

Зважаючи на перспективність технології РЕПО в Україні, наступного тижня Біржа бере участь в робочій групі, створеній за участі НБУ, НАБУ, АУФТ, РЦ, ПФТС та провідних банків з метою розвитку біржового ринку РЕПО в Україні.»

 

Нагадаємо, що активні консультації НАБУ з ФБ "Перспектива" щодо можливих варіантів реалізації біржового ринку РЕПО в Україні стартували у серпні минулого року – одразу після запуску торгів ОВДП на умовах т.зв. "вільного" РЕПО, але оператори ринку виявили зацікавленість у механізмах зниження ризиків, компенсації змін ринкової вартості, участі РЦ в якості центрального контрагента. Обговорення активізувалося у вересні (протягом організованої Біржею конференції, де це питання дискутувалося із залученням органів державної влади) та у грудні, вже після запуску інфраструктурної реформи, коли було досягнуто остаточне погодження  базових принципів функціонування ринку РЕПО в Україні.

 

Довідка про ФБ «Перспектива»:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Відразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових і інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти та впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013). Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють утримувати лідерство в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

17 лютого 2014 р.