До уваги членів Біржі! Біржа проводить оновлення торгового терміналу до версії 5.0.0.42


Шановні Члени Біржі!


21.02.14 р. Біржа проводить планове оновлення торгового терміналу BIT eTrade (далі – торговий термінал) до версії 5.0.0.42.

Оновлення буде проходити в автоматичному режимі при запуску торгового терміналу.

У новій версії торгового терміналу впроваджені наступні доопрацювання відповідно до змін у чинному законодавстві та побажань, отриманих від Членів Біржі, зокрема:

1) змінено механізм укладання та виконання біржових Договорів на Ринку Заявок, а саме: реалізовано розрахунки винятково за участі ПАТ «Розрахунковий центр» як Центрального контрагента для забезпечення виконання зобов’язань, допущених до клірингу.

2) реалізована функція оновлення Грошового ліміту (опція «оновити») для можливості примусового оновлення даних щодо залишків грошових коштів перед операцією розблокування;

3) реалізовано можливість укладання та виконання біржових Договорів, що передбачають купівлю-продаж цінних паперів, що обліковуються в Центральному депозитарії, без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати" (тобто з грошовими розрахунками поза межами ПАТ «Розрахунковий центр»), а саме :

- виконання біржових контрактів (договорів), укладених на односторонніх аукціонах;

- виконання біржових контрактів (договорів), що передбачають купівлю-продаж значної кількості пайових цінних паперів (10 % і більше від загальної кількості цінних паперів одного випуску), що випущені емітентом та знаходяться в обігу;

- виконання біржових контрактів (договорів), що передбачають купівлю-продаж значної кількості боргових цінних паперів (10 % і більше від загальної кількості цінних паперів одного випуску), що випущені емітентом та знаходяться в обігу та/або обсяг яких перевищує 1000000 грн.

- продажу викуплених випуску/частини випуску емітентом цінних паперів на Біржі без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати» у випадках, коли операції відповідають одному з критеріїв, визначених відповідно до п.8 Розділу 1 Положення про функціонування фондових бірж №1688 зі змінами та доповненнями від 13.08.2013 р.

4) автоматизовано процес повідомлення Брокера стосовно внесення змін контрагентом у номер біржового договору;

5) доопрацьовано вікно перегляду Поточної сесії у пункті Меню «Реєстр договорів». Відображається як первинна інформація по укладених договорах, так і змінена з урахуванням укладених Додаткових Договорів.

Зазначені заходи спрямовані на забезпечення додаткових сервісів та зручності роботи брокерів.

Біржа щиро дякує Членам Біржі за активну співпрацю та надані пропозиції щодо доопрацювання торгового терміналу з метою збільшення операційної зручності участі в біржових торгах.

З питань оновлення торгового терміналу звертайтесь до служби підтримки Біржі за телефонами 056 373-95-94, в зручний для Вас час.

Контактна особа - Ірина Кайстра.

20 лютого 2014 р.