Результати торгів ФБ "Перспектива" за 17-21 лютого 2014 року


Протягом 17-21.02.2014 на ФБ «Перспектива» укладено 1 551 договір на загальну суму 5,05 млрд грн. З початку року обсяг торгів на біржі сягнув 69,21 млрд грн. (на 92% більше, ніж за аналогічний період попереднього року).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів з початку року (з часткою загального біржового обороту 82%), на другому місці – ПФТС (15%), на третьому – УБ (1%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» з початку 2014 року становить: щодо ОВДП – 85%, акцій – 23%, облігацій підприємств та місцевих позик – 40%, інвестиційних сертифікатів – 11%, строкових контрактів – 92%.

 

Результати торгів на біржі за 17-21.02.2014  в розрізі фінансових інструментів:

Фінансові

Інструменти (ринки)

Тиждень (17-21.02.2014)

Частка у загальному обсязі, %

Зміна до попереднього тижня, %

З початку року

Частка у загальному обсязі, %

Зміна до попереднього року, %

Обсяг торгів (млн грн.)

Державні облігації

4 747,46

93,95%

-82,3%

65 445,49

94,56%

+97,5%

Облігації місцевих позик

-

-

-

3,42

0,00%

-98,3%

Облігації підприємств

19,43

0,38%

-71,5%

1 419,41

2,05%

+238,7%

Іпотечні облігації

-

-

-

0,53

0,00%

-

Акції

4,14

0,08%

+51,9%

547,97

0,79%

+356,9%

Інвестиційні сертифікати

3,22

0,06%

+2990,1%

34,81

0,05%

-60,9%

Опціонні сертифікати

0,35

0,01%

+15,8%

4,42

0,01%

-42,5%

Строкові контракти

278,54

5,51%

+27,8%

1 757,22

2,54%

-17,1%

Всього

5 053,13

100,00%

-81,4%

69 213,27

100,00%

+91,8%

 - ринок заявок

22,91

0,45%

-97,6%

5 772,18

8,34%

+5804,0%

 - адресний ринок

3 855,24

76,29%

-84,8%

55 777,88

80,59%

+65,8%

 - ринок розміщення

0,16

0,00%

-46,7%

207,65

0,30%

-8,2%

 - ринок аукціону

-

-

-

0,21

0,00%

-

 - ринок РЕПО

895,80

17,73%

+55,1%

5 697,64

8,23%

-

Кількість договорів (шт)

Державні облігації

136

8,77%

-39,6%

1 109

9,86%

+122,2%

Облігації місцевих позик

-

-

-

25

0,22%

+66,7%

Облігації підприємств

28

1,81%

-58,8%

453

4,03%

+414,8%

Іпотечні облігації

-

-

-

6

0,05%

-

Акції

167

10,77%

+36,9%

889

7,90%

-46,7%

Інвестиційні сертифікати

17

1,10%

+183,3%

164

1,46%

-67,1%

Опціонні сертифікати

3

0,19%

-66,7%

32

0,28%

+33,3%

Строкові контракти

1 200

77,37%

+16,3%

8 569

76,19%

+12,8%

Всього

1 551

100,00%

+5,3%

11 247

100,00%

+8,2%

 - ринок заявок

196

12,64%

-16,6%

1 502

13,35%

-30,8%

 - адресний ринок

122

7,87%

-31,1%

1 028

9,14%

+75,4%

 - ринок розміщення

1

0,06%

0,0%

7

0,06%

-80,6%

 - ринок аукціону

-

-

-

1

0,01%

-

 - ринок РЕПО

32

2,06%

+14,3%

140

1,24%

-

 

Найбільший обсяг торгів минулого тижня було зафіксовано з державними облігаціями України (93,95%), облігаціями підприємств (0,38%) та строковими контрактами (5,51%).

Порівняно з рекордними показниками попереднього тижня обсяг торгів державними облігаціями скоротився у 5,6 разів, облігаціями підприємств – у 3,5 разів, натомість обсяг торгів акціями збільшився  у 1,5 рази,  строковими контрактами    на 28%, опціонними сертифікатами – на 16%.

Станом на 21.02.2014 року кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 681. Капіталізація акцій в біржовому списку – 131.14 млрд грн.

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 21.02.2014 - 145 торговців цінними паперами.

Протягом минулого тижня статус членів біржі набули ПАТ «Банк Авангард» та ПАТ «Терра Банк» (м. Київ).

 

Члени ФБ «Перспектива» - лідери в розрізі видів ринків за 17-21.02.2014:

Ринок ОВДП

Ринок акцій

Ринок облігацій підприємств

АТ "Ощадбанк"

ТОВ "ІК "А.І.С.Т.-ІНВЕСТ"

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

АТ "ОТП Банк"

ТОВ "КАСТОДІ-БРОК"

ТОВ "ФОНДОВИЙ АКТИВ"

АТ "Укрексімбанк"

ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ БРОКЕР"

ПАТ "ВТБ БАНК"

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

ТОВ "ФК "АКВІТЕНС"

ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ БРОКЕР"

ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ БРОКЕР"

ТОВ "ТАРГЕТ ТРЕЙД"

ПрАТ "ІФК "АРТ КАПІТАЛ"

 

«Минулого тижня було черговий раз оновлено біржовий термінал, - розповів голова Біржової Ради ФБ «Перспектива» Едуард Мілюшко. – Зокрема, відповідно до побажань учасників біржових торгів було запропоновано диверсифікацію розрахункових технологій. Наразі розрахунки на ринку заявок здійснюватимуться винятково за участі ПАТ «Розрахунковий центр» як центрального контрагента; на адресному ринку – через РЦ (на умовах «поставка цінних паперів проти оплати») або поза межами РЦ (щодо значних за сумою або часткою випуску договорів за цінними паперами, що обліковуються в Центральному депозитарії). Також очікується впровадження можливості розрахунків за участі РЦ як центрального контрагента і на адресному ринку. Крім того, реалізовано процедуру продажу на біржі викуплених емітентом цінних паперів без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

Таким чином, завдяки активній взаємодії суб’єктів інфраструктури фондового ринку, оператори ринку в межах централізованої моделі клірингу і розрахунків можуть самостійно обирати зручні для них розрахункові та торговельні технології.

Біржа щиро дякує операторам за активну співпрацю та надані пропозиції щодо доопрацювання торгового терміналу з метою збільшення операційної зручності участі в біржових торгах.

 

Довідка про ФБ «Перспектива»:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Відразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових і інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти та впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013). Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють утримувати лідерство в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

24 лютого 2014 р.