Результати торгів ФБ "Перспектива" за 2 - 6 червня 2014 року.


Протягом 2-6.06.2014 на ФБ «Перспектива» укладено 1 866 договорів на загальну суму 4,01 млрд грн. З початку року обсяг торгів на біржі сягнув 143,73 млрд.грн. (на 22% більше, ніж за аналогічний період попереднього року).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів з початку року (з часткою загального біржового обороту 77%), на другому місці – ПФТС (18%), на третьому – КМФБ (2%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» з початку 2014 року становить: щодо ОВДП – 83%, акцій – 10%, облігацій підприємств та місцевих позик – 25%, інвестиційних сертифікатів – 4%, строкових контрактів – 91%.

Результати торгів на біржі за 2-6.06.2014  в розрізі фінансових інструментів:

Фінансові інструменти/ринки

Тиждень

Частка у загальному обсязі, %

Зміна до попереднього тижня, %

З початку року

Частка у загальному обсязі, %

Зміна до попереднього року, %

Обсяг торгів (млн грн.)

Державні облігації

3 662,00

91,22%

-85,6%

135 787,87

94,47%

+27,2%

Облігації місцевих позик

1,03

0,03%

+3238,6%

14,39

0,01%

-97,6%

Облігації підприємств

166,73

4,15%

+2513,8%

2 437,71

1,70%

+121,5%

Іпотечні облігації

-

-

-

2,11

0,00%

-

Акції

6,41

0,16%

+180,4%

779,07

0,54%

-26,4%

Інвестиційні сертифікати

4,26

0,11%

-43,8%

71,46

0,05%

-80,5%

Опціонні сертифікати

1,80

0,04%

+176,0%

16,08

0,01%

-77,8%

Строкові контракти

172,17

4,29%

-6,4%

4 623,41

3,22%

-35,8%

Всього

4 014,40

100,00%

-84,3%

143 732,09

100,00%

+22,7%

 - ринок заявок

13,09

0,33%

+14,6%

8 599,69

5,98%

+994,2%

 - адресний ринок

1 057,77

26,35%

-95,4%

104 996,31

73,05%

-1,3%

 - ринок розміщення

5,00

0,12%

0,0%

491,25

0,34%

+67,1%

 - ринок аукціону

-

-

-

6,08

0,00%

+460,3%

 - ринок РЕПО

2 766,37

68,91%

+31,3%

25 015,36

17,40%

+920,6%

Количество договоров (шт.)

Державні облігації

122

6,54%

-39,9%

3 018

8,82%

+33,1%

Облігації місцевих позик

1

0,05%

-66,7%

106

0,31%

+63,1%

Облігації підприємств

28

1,50%

-56,9%

1 468

4,29%

+394,3%

Іпотечні облігації

-

-

-

18

0,05%

-

Акції

166

8,90%

-17,4%

3 005

8,78%

-38,5%

Інвестиційні сертифікати

3

0,16%

-89,3%

677

1,98%

-63,5%

Опціонні сертифікати

5

0,27%

+150,0%

85

0,25%

-36,6%

Строкові контракти

1 541

82,58%

+12,9%

25 834

75,51%

-12,9%

Всього

1 866

100,00%

-0,2%

34 211

100,00%

-12,6%

 - ринок заявок

176

9,43%

-41,5%

4 949

14,47%

-26,6%

 - адресний ринок

86

4,61%

-42,3%

2 703

7,90%

+0,9%

 - ринок розміщення

1

0,05%

0,0%

32

0,09%

-36,0%

 - ринок аукціону

-

-

-

7

0,02%

+40,0%

 - ринок РЕПО

62

3,32%

+14,8%

686

2,01%

+2538,5%

Найбільший обсяг торгів минулого тижня було зафіксовано з державними облігаціями України (91,22%), облігаціями підприємств (4,15%) та строковими контрактами (4,29%).

Порівняно з показниками попереднього тижня обсяг торгів облігаціями підприємств зріс у 26 разів, облігаціями місцевих позик – у 33 рази, акціями – у 2,8 рази.

Станом на 6.06.2014 року кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 647. Капіталізація акцій в біржовому списку – 137,76 млрд грн.

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 6.06.2014 – 131 торговців цінними паперами.

Члени ФБ «Перспектива» - лідери в розрізі видів ринків за 2-6.06.2014:

Ринок ОВДП

Ринок акцій

Ринок облігацій підприємств

ПАТ "ПУМБ"

ТОВ "ФОНДОВИЙ АКТИВ"

АБ "Укргазбанк"

АТ "УкрСиббанк"

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

АТ "Дельта Банк"

АБ "Укргазбанк"

ТОВ "ТАРГЕТ ТРЕЙД"

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

ТОВ "ДЕЛЬТА-СЕК'ЮРИТИЗ"

ПАТ "ВТБ БАНК"

АТ "Дельта Банк"

ТОВ "БРОК НЕОН"

ТОВ "ФОНДОВИЙ АКТИВ"

Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів за 2-6.6.2014:

ОВДП (ISIN)

Акції (емітент)

Облігації (емітент, серія)

UA4000180210

ПАТ"ФК"СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

Укравтодор (D)

UA4000180459

ПАТ "СвіжачОК"

ПАТ "Альфа-Банк" (K)

UA4000151278

ПАТ "Банк АВАНГАРД"

ПАТ "Промінвестбанк" (F)

UA4000177133

ПАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ"

СТОВ "УКРАЇНА" (A)

UA4000167837

ПАТ "Укртелеком"

ТОВ "ЕКОВІТЕ" (B)

«Минулого  тижня відбулася певна диверсифікація структури торгів на біржі за рахунок зростання активності операцій з акціями та облігаціями підприємств, - повідомив голова Біржової Ради ФБ «Перспектива» Едуард Мілюшко. – Після сплеску активності наприкінці минулого місяця спостерігалося зменшення обсягів торгів державними облігаціями до середньорічних показників. Як наслідок, обсяги торгів на біржовому ринку України загалом скоротилися на 72% - з 27 до 8 млрд грн.

Тим не менше, продовжується тенденція до зростання ліквідності на ринку РЕПО з борговими інструментами. Якщо до квітня поточного року частка РЕПО в загальній структурі операцій з ОВДП на біржі становила 5-15%, то в квітні-травні 2014 цей показник зріс до 25-40%, минулого ж тижня частка РЕПО зросла до 72%. І якщо зважати на практику більш розвинутих фінансових ринків, то це далеко не максимально можливе значення».

Частка ФБ «Перспектива» у сукупних обсягах торгів на фондових біржах України з початку року сягає 77%, в т.ч. в сегменті державних облігацій – 83%.

 

Довідка про ФБ «Перспектива»:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Відразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових і інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти та впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013). Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють утримувати лідерство в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

11 червня 2014 р.