Розміщення іменних, цільових облігацій ТОВ "ДІАРА" серії "А"


ПАТ "ФБ "Перспектива" організує розміщення іменних, цільових облігацій ТОВ "ДІАРА" серії "А" (код за ЄДРПОУ – 34955085) (далі – Облігації).

код цінних паперів: UA4000103022

Форма існування: бездокументарна

Номінальна вартість облігації 44,77 грн.

Кількість облігацій: 1 000 000 шт.

загальна номінальна вартість випуску 44 770 000,00 грн.

Сценарії розміщення: неанонімний

При розміщені використовуються тільки конкурентні заявки.

Мінімальний розмір кроку Заявки 0,01 грн.

Дата початку розміщення : 28.12.2010р.

Дата закінчення розміщення: 28.01.2011р.

Термін обігу облігацій: по 28.02.2014р.

 


 

14 січня 2011 р.