НКЦПФР зареєструвала нову редакцію Правил Біржі.


       З метою приведення у відповідність до вимог діючого законодавства України, порядку інформаційної взаємодії з ПАТ «Розрахунковий центр» та для уніфікації механізмів, застосовуваних при створенні системи мінімізації ризиків невиконання (часткового виконання) (забезпечення виконання) зобов'язань за Договорами, що укладаються на Біржі, у тому числі щодо можливості припинення добросовісним Учасником Біржових торгів Договору РЕПО у односторонньому порядку було внесено зміни та викладено у новій редакції Правила ПАТ «ФБ «Перспектива», в т.ч. Правила Біржі щодо торгівлі на Строковому ринку, які є складовою частиною Правил Біржі та викладені у формі окремого документа.

       Понад те, викладені в новій редакції зразкові форми (специфікації) Строкових контрактів (опціонів та ф’ючерсів), зокрема у зв’язку із доцільністю розширення кола фінансових установ, що надають Учасникам Біржових торгів послуги з розрахунків щодо Строкових контрактів (Деривативів).

       Нова редакція Правил Біржі буде опублікована на Інтернет-сайті Біржі протягом одного робочого дня з моменту їх офіційного отримання з НКЦПФР.

2 липня 2014 р.