Біржа уклала договір с Міністерством фінансів України щодо лістингу ОВДП


 

16 березня 2011 року між Міністерством фінансів України та ПАТ «ФБ «Перспектива» було укладено угоду щодо врегулювання допуску державних цінних паперів до біржових торгів та включення до біржового реєстру.
Згідно Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого Рішенням ДКЦПФР № 1542 від 15.12.2006 р., цінні папери можуть пройти процедуру лістингу та бути включеними до біржового реєстру виключно за ініціативи емітента. При цьому значна кількість законодавчих та нормативно-правових актів регуляторів фінансових ринків вимагають, аби українські інституційні інвестори придбавали цінні папери, які включені до біржового реєстру.
Станом на 15.03.2011 р. до біржового списку ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» були включені 36 серій облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) загальною номінальною вартістю понад 67 млрд. грн. Внаслідок відсутності договору з емітентом зазначені цінні папери були включені до біржового списку за категорією позалістингових цінних паперів, що негативно впливало на статус державних цінних паперів – найбільш привабливих та надійних на сьогодні інструментів інвестування в Україні.
Відповідно до умов укладеного договору з Міністерством фінансів України як емітентом ОВДП, зазначені цінні папери допускаються до торгів з подальшим включенням до біржового реєстру.
На погляд Біржі, надання ОВДП статусу лістингових здатне призвести до збільшення обсягів біржових торгів, підвищення ліквідності та привабливості державних облігацій України для інвесторів (членів Біржі та їх клієнтів).
Слід зазначити, що обсяг торгів державними облігаціями на Біржі в 2010 році порівняно з попереднім роком зріс з 0,3 до 6,3 млрд. грн. В поточному році обсяг торгів ОВДП на Біржі склав 2,4 млрд. грн. Станом на 16.03.2010 р. частка Біржі в загальному обсягу торгів щодо ОВДП на біржовому ринку України зросла до 18%.

17 березня 2011 р.