Акції ПАТ "КФЦ" включені до другого рівня лістингу


22.03.2011 р. акції Публічного акціонерного товариства "Комунікаційний Фондовий Центр" (тікер KFC) пройшли процедуру лістингу та були включені до Біржового реєстру (Котирувальний список другого рівня лістингу). Зазначені акції були включені до біржового списку 30.09.2010 р.

22 березня 2011 р.