Результати торгів ФБ "Перспектива" за 10-13 березня 2015 року


Протягом 10-13.03.2015 на ФБ «Перспектива» укладено 1 456 договори на загальну суму 11,34 млрд грн. (у 4,5 рази більше, ніж попереднього тижня). З початку року обсяг торгів на біржі становить 78,53 млрд грн. (на 6% більше, ніж за аналогічний період попереднього року).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів з початку року (з часткою загального біржового обороту 86%), на другому місці – ПФТС (11%), на третьому – УБ (1,5%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» з початку 2015 року становить: щодо ОВДП – 89%, акцій – 9%, облігацій підприємств – 57%, інвестиційних сертифікатів – 65%, строкових контрактів – 67%.

 

Результати торгів на біржі за 10-13.03.2015 в розрізі фінансових інструментів:

Фінансові інструменти/ринки

Тиждень

Частка у загальному обсязі, %

Зміна до попереднього тижня, %

З початку року

Частка у загальному обсязі, %

Зміна до попереднього року, %

Обсяг торгів (млн грн.)

Державні облігації

11 265,88

99,33%

+379,1%

75 717,51

96,41%

+9,0%

Облігації місцевих позик

1,22

-

-

7,93

0,01%

+42,7%

Облігації підприємств

0,37

0,00%

-99,6%

1 200,37

1,53%

-26,7%

Акції

7,78

0,07%

-4,2%

154,28

0,20%

-73,6%

Інвестиційні сертифікати

0,07

0,00%

-24,4%

491,76

0,63%

+1209,4%

Опціонні сертифікати

3,61

0,03%

-20,9%

57,29

0,07%

+738,1%

Строкові контракти

62,97

0,56%

-14,7%

904,24

1,15%

-61,5%

Всього

11 341,90

100,00%

+346,6%

78 533,37

100,00%

+6,0%

 - ринок заявок

3,88

0,03%

-59,8%

1 116,73

1,42%

-81,3%

 - адресний ринок

8 714,89

76,84%

+331,7%

64 537,34

82,18%

+9,5%

 - ринок розміщення

-

-

-

1 134,35

1,44%

+433,8%

 - ринок аукціону

-

-

-

0,17

0,00%

-23,2%

 - ринок РЕПО

2 560,16

22,57%

+660,4%

10 840,55

13,80%

+63,4%

- відсотковий строковий ринок

54,31

0,48%

-14,0%

825,21

1,05%

-64,8%

- валютний строковий ринок

8,65

0,08%

-18,6%

79,03

0,10%

-

Кількість договорів

Державні облігації

195

13,39%

-2,5%

1 993

10,66%

+44,0%

Облігації місцевих позик

9

0,62%

-

33

0,18%

-10,8%

Облігації підприємств

10

0,69%

+11,1%

250

1,34%

-60,4%

Акції

310

21,29%

-9,4%

1 643

8,79%

+5,3%

Інвестиційні сертифікати

6

0,41%

-33,3%

286

1,53%

+5,5%

Опціонні сертифікати

7

0,48%

-65,0%

138

0,74%

+220,9%

Строкові контракти

919

63,12%

-4,7%

14 353

76,77%

+27,6%

Всього

1 456

100,00%

-5,7%

18 696

100,00%

+23,1%

 - ринок заявок

331

22,73%

-7,0%

2 213

11,84%

-9,7%

 - адресний ринок

154

10,58%

-20,2%

1 722

9,21%

+34,4%

 - ринок розміщення

-

-

-

13

0,07%

+18,2%

 - ринок аукціону

 

0,00%

-

1

0,01%

0,0%

 - ринок РЕПО

52

3,57%

+100,0%

394

2,11%

+107,4%

- відсотковий строковий ринок

799

54,88%

-4,3%

13 210

70,66%

+17,5%

- валютний строковий ринок

120

8,24%

-7,0%

1 143

6,11%

-

 

Найбільший обсяг торгів минулого тижня було зафіксовано з державними облігаціями України (99,33%), акціями (0,07%), строковими контрактами (0,56%).

Порівняно з показниками попереднього тижня обсяг торгів ОВДП зріс у 4,8 рази, натомість обсяг торгів іншими фінансовими інструментами скоротився.

 

Станом на 13.03.2015 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 626. Капіталізація акцій в біржовому списку – 208,47 млрд грн.

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 13.03.2015 – 120.

 

Члени ФБ «Перспектива» - лідери в розрізі видів ринків за 10-13.03.2015:

Ринок ОВДП

Ринок акцій

Ринок облігацій підприємств

АТ "Ощадбанк"

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ У ФОРМІ ТОВ

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

ТОВ "АЛОР УКРАЇНА"

ТОВ "АКЦЕПТОР"

АБ "Укргазбанк"

ТОВ "ТРЕЙД ФІНАНС"

ТОВ "ФОНДОВИЙ АКТИВ"

АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ"

ТОВ "ФІНМАРКЕТ-ГРУП"

ТОВ "ІФК ПРОФІНВЕСТ"

АТ "УкрСиббанк"

ТОВ "ФК "ЕКСПЕРТ"

ТОВ "ФК "ОЛІМП"

 

Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів за 10-13.03.2015:

ОВДП (ISIN)

Акції (емітент)

Облігації (емітент, серія)

UA4000189146

ПАТ "Укрінбанк"

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (С4)

UA4000189138

ПАТ "ЕЛІТ ІНВЕСТ ПРОЕКТ"

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (К2)

UA4000160642

ПАТ АБ "Укргазбанк"

ПАТ"ФК"СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (А)

UA4000185383

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"

ТОВ "ФК "ЕКСПЕРТ" (В)

 

«Незважаючи на зменшену кількість торговельних днів, обсяг торгів минулого тижня зріс порівняно з попереднім тижнем у 4,5 рази на Біржі та у 3,2 рази на біржовому фондовому ринку загалом, - повідомив голова Біржової Ради ФБ «Перспектива» Едуард Мілюшко. – На біржі триває тенденція до поступового зростання кількості укладених договорів. При цьому збільшення кількості угод спостерігається вже не тільки за державними облігаціями та строковими контрактами (на 44% та 28% відповідно порівняно з показниками минулого року), як раніше, але й за акціями – на 5%. Це є наслідком активізації укладення договорів через шлюз біржі».

 

Довідка про ФБ «Перспектива»:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

17 березня 2015 р.