Результати торгів ФБ "Перспектива" 05-08 травня 2015 року


Протягом 05-08.05.2015 на ФБ «Перспектива» укладено 956 договорів на загальну суму 6,5 млрд грн. (на 3% більше, ніж попереднього торговельного тижня). З початку року обсяг торгів на біржі становить 121,66 млрд грн. (на 18% більше, ніж за аналогічний період попереднього року).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів з початку року (з часткою загального біржового обороту 83%), на другому місці – ПФТС (14%), на третьому – УБ (2%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» з початку 2015 року становить: щодо ОВДП – 86%, акцій – 13%, облігацій підприємств – 40%, інвестиційних сертифікатів – 79%, строкових контрактів – 60%.

 

Результати торгів на біржі за 05-08.05.2015 в розрізі фінансових інструментів:

Фінансові інструменти/ринки

Тиждень

Частка у загальному обсязі, %

Зміна до попереднього тижня, %

З початку року

Частка у загальному обсязі, %

Зміна до попереднього року, %

Обсяг торгів (млн грн.)

Державні облігації

6 436,42

99,07%

+8,5%

116 777,17

95,99%

+21,1%

Облігації місцевих позик

-

-

-

11,90

0,01%

9,2%

Облігації підприємств

0,46

0,01%

-99,3%

1 588,62

1,31%

-28,9%

Акції

2,00

0,03%

-64,0%

396,05

0,33%

-48,3%

Інвестиційні сертифікати

-

-

-

1 243,20

1,02%

+2081,6%

Опціонні сертифікати

-

-

-

110,58

0,09%

+753,2%

Строкові контракти

57,71

0,89%

-16,3%

1 531,37

1,26%

-60,8%

Всього

6 496,59

100,00%

+3,1%

121 658,89

100,00%

+17,7%

 - ринок заявок

2,30

0,04%

-99,3%

2 207,02

1,81%

-74,2%

 - адресний ринок

6 232,53

95,94%

+8,5%

102 006,83

83,85%

+34,1%

 - ринок розміщення

-

-

-

1 159,34

0,95%

+140,9%

 - ринок аукціону

-

-

-

172,01

0,14%

+5517,2%

 - ринок РЕПО

204,05

3,14%

+33,5%

14 582,32

11,99%

+1,5%

- відсотковий строковий ринок

47,80

0,74%

-20,2%

1 366,52

1,12%

-65,0%

- валютний строковий ринок

9,91

0,15%

+9,6%

164,85

0,14%

-

Кількість договорів

Державні облігації

57

5,96%

-37,4%

2 971

9,14%

+16,1%

Облігації місцевих позик

-

-

-

57

0,18%

-20,8%

Облігації підприємств

7

0,73%

-87,3%

500

1,54%

-52,4%

Акції

2

0,21%

-96,7%

2 972

9,15%

+22,8%

Інвестиційні сертифікати

-

-

-

1 876

5,77%

+248,7%

Опціонні сертифікати

-

-

-

228

0,70%

+208,1%

Строкові контракти

890

93,10%

-7,6%

23 894

73,52%

+19,0%

Всього

956

100,00%

-46,9%

32 498

100,00%

+21,2%

 - ринок заявок

8

0,84%

-98,9%

5 397

16,61%

+33,3%

 - адресний ринок

40

4,18%

-48,7%

2 572

7,91%

+16,5%

 - ринок розміщення

-

-

-

15

0,05%

-50,0%

 - ринок аукціону

-

-

-

2

0,01%

-50,0%

 - ринок РЕПО

18

1,88%

+28,6%

618

1,90%

+41,1%

- відсотковий строковий ринок

764

79,92%

-9,6%

21 436

65,96%

+6,8%

- валютний строковий ринок

126

13,18%

+6,8%

2 458

7,56%

-

 

Найбільший обсяг торгів минулого тижня було зафіксовано з державними облігаціями України (99,07%), акціями (0,03%), строковими контрактами (0,89%).

Порівняно з показниками останнього тижня квітня обсяг торгів ОВДП зріс на 9%, натомість значно зменшився обсяг торгів іншими фінансовими інструментами.

 

Станом на 08.05.2015 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 621. Капіталізація акцій в біржовому списку – 210,78 млрд грн.

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 08.05.2015 – 116.

 

Члени ФБ «Перспектива» - лідери в розрізі видів ринків за 05-08.05.2015:

Ринок ОВДП

Ринок акцій

Ринок облігацій підприємств

АТ "Ощадбанк"

ТОВ "І-НВЕСТ"

АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ У ФОРМІ ТОВ

 

Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів за 05-08.05.2015:

ОВДП (ISIN)

Акції (емітент)

Облігації (емітент, серія)

UA4000189872

ПАТ "МОРІТАЙМ СЕРВІС"

АТ "ПроКредит Банк" (G)

 

«За перший торговельний тиждень травня, незважаючи на його проміжний між святами характер,  обсяг торгів на ФБ «Перспектива»  зріс порівняно з останнім тижнем квітня з 6,3 до 6,5 млрд грн., на біржовому фондовому ринку України – залишився на попередньому рівні (7,5 млрд грн), - повідомив директор ФБ «Перспектива» Станіслав Шишков. - Загальні обсяги торгів на біржі перевищують минулорічні показники на 18%, кількість угод – на 21%, в т.ч. за ОВДП – на 21% та 16% відповідно».

 

Довідка про ФБ «Перспектива»:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

12 травня 2015 р.