Участь ПАТ «ФБ «Перспектива» у розвитку ринку фінансових стресових активів в Україні


ПАТ «ФБ «Перспектива» взяла участь у черговому засіданні Робочої групи з розвитку ринку фінансових стресових активів в Україні, яке відбулось 18 липня 2011 року в представництві Світового банку в Україні.

В засіданні прийняли участь представники IFC, Світового банку, українських фінансових компаній, компаній з управління активами, Асоціації «Українські фондові торговці», Асоціації українських банків, Координаційного центру з упровадження економічних реформ при Президентові України, Верховної Ради України, Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг України, Центру комерційного права та ін.

Учасники Робочої групи в ході обговорення існуючих нормативних перешкод передачі стресових активів із балансів банків іншим професійним гравцям фінансового ринку, навели приклади розбіжностей або прямих суперечностей чинного законодавства, з якими стикаються вітчизняні та іноземні інвестори, що намагаються самостійно, за відсутності чітких регуляторних норм та узагальненої практики роботи, працювати з стресовими активами.

Крім того учасники Робочої групи оглянули стан поточної законо- та нормотворчої діяльності щодо врегулювання операцій та відповідних фінансових інструментів, інституційні моделі управління стресовими активами у приватному секторі.

В ході засідання було презентовано новий закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг» (реєстр. № законопроекту – 7351, прийнятий ВР України і направлений на підпис Президенту України), який удосконалює нормативне регулювання питань підвищення захисту прав кредиторів, вкладників банків та споживачів фінансових послуг з метою зниження рівня ризиків фінансової системи, зниження частки проблемних активів у портфелі банківських установ.

В той же час учасники Робочої групи визнали, що згаданий закон вирішує хоч і важливу, але лише незначну частку питань у процесі становлення ринку фінансових стресових активів в Україні.

Учасники Робочої групи дійшли згоди щодо необхідності у скорочений термін (до закінчення серпня 2011 року) створити та передати на розгляд до відповідного комітету Верховної Ради України проект закону, що всебічно врегульовує питання продажу фінансових активів в Україні, регламентує роботу колекторських компаній, встановлює порядок розкриття інформації про особу боржника в процесі продажу фінансових активів та ін.

Від ПАТ «ФБ «Перспектива» було передано до організаційного комітету Робочої групи пропозиції, що містять, окрім загального аналізу ситуації у сфері обігу стресових активів в Україні, також і обґрунтування висновку, підтриманого більшістю професійних учасників фондового ринку, що найбільш ефективним механізмом, який може бути застосований для вирішення проблеми стресових активів, є сек`юритизація таких активів, тобто відчуження стресових активів банками на користь інвестиційних фондів, що діють під управлінням професіних учасників фондового ринку – компаній з управління активами (в якості компенсації вартості переданих активів, банки мають отримати цінні папери тих самих інвестиційних фондів, що за певних умов дозволить значно покращити стан активів банків, а фондовому ринку отримати нові інструменти, що, в свою чергу, стимулюватиме збільшення обсягів операцій на організованому біржовому сегменті фондового ринку).

До уваги учасників Робочої групи також представлені пропозиції ПАТ «ФБ «Перспектива», передані на розгляд до ДКЦПФР, що стосуються внесення змін до Положення про функціонування фондових бірж, в частині лібералізації процедури лістингу цінних паперів (в тому числі тих, що забезпечені стресовими активами), а саме: значного скорочення 6-місячного терміну, що осягає період від моменту початку обігу цінних паперів до моменту їх включення до котирувального списку та заміни встановленої мінімальної загальної суми договорів на мінімальну середньомісячну кількість договорів з такими цінними паперами.

Запропоновані зміни до Положення про функціонування фондових бірж також дозволяють емітентам або маркет-мейкерам ініціювати включення цінних паперів до котирувального списку фондової біржі без додержання обов`язкових вимог щодо терміну існування емітента, строків та кількості договорів у разі первинного розміщення цінних паперів на такій фондовій біржі.

ПАТ ФБ «Перспектива» підтверджує зацікавленість щодо участі у процесах, пов’язаних  із формуванням ринку фінансових стресових активів в Україні і надалі прийматиме активну участь у засіданнях Робочої групи.

19 липня 2011 р.