Результати торгів ФБ "Перспектива" 12-15 травня 2015 року.


Протягом 12-15.05.2015 на ФБ «Перспектива» укладено 898 договорів на загальну суму 4,6 млрд грн. (на 29% менше, ніж попереднього тижня). З початку року обсяг торгів на біржі становить 126,26 млрд грн. (на 18% більше, ніж за аналогічний період попереднього року).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів з початку року (з часткою загального біржового обороту 83%), на другому місці – ПФТС (13%), на третьому – УБ (2%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» з початку 2015 року становить: щодо ОВДП – 86%, акцій – 13%, облігацій підприємств – 39%, інвестиційних сертифікатів – 79%, строкових контрактів – 60%.

Результати торгів на біржі за 12-15.05.2015 в розрізі фінансових інструментів:

Фінансові інструменти/ринки

Тиждень

Частка у загальному обсязі, %

Зміна до попереднього тижня, %

З початку року

Частка у загальному обсязі, %

Зміна до попереднього року, %

Обсяг торгів (млн грн.)

Державні облігації

4 546,08

98,90%

-29,4%

121 323,25

96,09%

+21,8%

Облігації місцевих позик

-

-

-

11,90

0,01%

+6,6%

Облігації підприємств

1,71

0,04%

+269,7%

1 590,33

1,26%

-29,0%

Акції

5,89

0,13%

+194,3%

401,93

0,32%

-47,6%

Інвестиційні сертифікати

0,09

0,00%

-

1 243,28

0,98%

+2079,9%

Опціонні сертифікати

-

-

-

110,58

0,09%

+729,2%

Строкові контракти

42,76

0,93%

-25,9%

1 574,13

1,25%

-61,2%

Всього

4 596,52

100,00%

-29,2%

126 255,41

100,00%

+18,3%

 - ринок заявок

7,68

0,17%

+233,9%

2 214,70

1,75%

-74,1%

 - адресний ринок

4 436,49

96,52%

-28,8%

106 443,32

84,31%

+37,5%

 - ринок розміщення

-

-

-

1 159,34

0,92%

+140,9%

 - ринок аукціону

 

-

-

172,01

0,14%

+2729,8%

 - ринок РЕПО

109,59

2,38%

-46,3%

14 691,92

11,64%

-9,5%

- відсотковий строковий ринок

37,99

0,83%

-20,5%

1 404,51

1,11%

-65,3%

- валютний строковий ринок

4,76

0,10%

-52,0%

169,61

0,13%

-

Кількість договорів

Державні облігації

49

5,46%

-14,0%

3 020

9,04%

+12,2%

Облігації місцевих позик

-

-

-

57

0,17%

-25,0%

Облігації підприємств

18

2,00%

+157,1%

518

1,55%

-52,6%

Акції

36

4,01%

+1700,0%

3 008

9,01%

+18,5%

Інвестиційні сертифікати

6

0,67%

-

1 882

5,64%

+246,0%

Опціонні сертифікати

-

-

-

228

0,68%

+200,0%

Строкові контракти

789

87,86%

-11,3%

24 683

73,91%

+15,9%

Всього

898

100,00%

-6,7%

33 396

100,00%

+17,9%

 - ринок заявок

60

6,68%

+650,0%

5 457

16,34%

+29,5%

 - адресний ринок

37

4,12%

-7,5%

2 609

7,81%

+13,4%

 - ринок розміщення

-

-

-

15

0,04%

-50,0%

 - ринок аукціону

-

-

-

2

0,01%

-71,4%

 - ринок РЕПО

12

1,34%

-33,3%

630

1,89%

+30,7%

- відсотковий строковий ринок

694

77,28%

-9,2%

22 130

66,27%

+4,0%

- валютний строковий ринок

95

10,58%

-24,6%

2 553

7,64%

-

Найбільший обсяг торгів минулого тижня було зафіксовано з державними облігаціями України (98,90%), акціями (0,13%), строковими контрактами (0,93%).

Порівняно з показниками попереднього тижня обсяг торгів ОВДП зменшився на 29%, строковими контрактами на 26%, натомість обсяг торгів облігаціями підприємств зріс у 3,7 раз, акціями у 2,9 раз.

Станом на 15.05.2015 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 614. Капіталізація акцій в біржовому списку – 206,79 млрд грн.

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 15.05.2015 – 114.

Члени ФБ «Перспектива» - лідери в розрізі видів ринків за 12-15.05.2015:

Ринок ОВДП

Ринок акцій

Ринок облігацій підприємств

АТ "Ощадбанк"

ТОВ "І-НВЕСТ"

АБ "УКРГАЗБАНК"

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

ТОВ "ФК "ЕКСПЕРТ"

ПАТ "Діамантбанк"

АТ "ОТП Банк"

ТОВ "ІК "А.І.С.Т.-ІНВЕСТ"

ТОВ "ІК "ІФГ КАПІТАЛ"

ПАТ "КБ "ГЛОБУС"

ТОВ "КАСТОДІ-БРОК"

ТОВ "ФК "ОЛІМП"

ПАТ "ПУМБ"

ТОВ "ФК "ОЛІМП"

ТОВ "КОНКОРД КЕПІТАЛ"

Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів за 12-15.05.2015:

ОВДП (ISIN)

Акції (емітент)

Облігації (емітент, серія)

UA4000189641

ПАТ "МОРІТАЙМ СЕРВІС"

ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА (D3)

UA4000082622

ПАТ "СІНТРОН"

ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА (A3)

UA4000141071

ПАТ "Актив Трейд"

ТОВ "ФАКТОР-МЕД" (A)

 «Минулого тижня обсяг торгів на біржі скоротився з 6,5 до 4,6 млрд грн., на біржовому фондовому ринку України – з 7,5 до 4,9 млрд грн, - повідомив директор ФБ «Перспектива» Станіслав Шишков. – Частка ФБ «Перспектива» у сукупних обсягах торгів фінансовими інструментами на фондових біржах України за першу половину травня сягає 90%, в т.ч. за держоблігаціями - 94%.

Наразі триває перший етап зовнішнього тестування технологічних сервісів біржі, що дозволяють брокерам (членам біржі) подавати цінові пропозиції (в т.ч. щодо фінансових інструментів, які не включені до біржового списку), з можливістю автоматизованого імпорту тікетів в систему та узгодження параметрів угоди з контрагентами. Наступним етапом тестуватиметься акцепт зазначених цінових пропозицій та укладення біржових чи позабіржових договорів (за вибором брокера). Кінцевою метою передбачається автоматизація оформлення позабіржових угод та формування відповідної звітності аналогічно до існуючих стандартів біржового ринку».

Довідка про ФБ «Перспектива»:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

18 травня 2015 р.