Результати торгів ФБ "Перспектива" за 10-14 серпня 2015 року.


Протягом 10-14.08.2015 на ФБ «Перспектива» укладено 723 договорів на загальну суму 2,41 млрд грн. (на 51,2% менше, ніж попереднього тижня). З початку року обсяг торгів на біржі становить 178,13 млрд грн. (на 13,5% менше, ніж за аналогічний період попереднього року).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів з початку року (з часткою загального біржового обороту 84%), на другому місці – ПФТС (13%), на третьому – УБ (2%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» з початку 2015 року становить: щодо ОВДП – 88%, акцій – 10%, облігацій підприємств – 28%, інвестиційних сертифікатів – 74%, депозитних сертифікатів – 57%, строкових контрактів – 60%.

Результати торгів на біржі за 10-14.08.2015 в розрізі фінансових інструментів:

Фінансові інструменти/ринки

Тиждень

Частка у загальному обсязі, %

Зміна до попереднього тижня, %

З початку року

Частка у загальному обсязі, %

Зміна до попереднього року, %

Обсяг торгів (млн грн.)

Державні облігації

2 247,97

93,24%

-52,9%

171 140,44

96,08%

-12,5%

Облігації місцевих позик

-

-

-

13,25

0,01%

-42,5%

Облігації підприємств

8,98

0,37%

-84,2%

1 990,65

1,12%

-46,3%

Акції

0,76

0,03%

-

445,91

0,25%

-57,7%

Інвестиційні сертифікати

0,53

0,02%

-70,7%

1 274,29

0,72%

+613,1%

Опціонні сертифікати

10,17

0,42%

-7,1%

238,25

0,13%

+844,1%

Депозитні сертифікати

101,09

4,19%

+101,6%

485,10

0,27%

+169,4%

Строкові контракти

41,34

1,71%

-12,4%

2 541,42

1,43%

-51,0%

Всього

2 410,84

100,00%

-51,2%

178 129,30

100,00%

-13,5%

 - ринок заявок

9,91

0,41%

-79,9%

2 557,96

1,44%

-71,4%

 - адресний ринок

2 345,87

97,31%

-50,6%

153 633,48

86,25%

+7,2%

 - ринок розміщення

-

-

-

1 480,53

0,83%

+98,6%

 - ринок аукціону

-

-

-

172,03

0,10%

+236,1%

 - ринок РЕПО

13,72

0,57%

-69%

17 743,89

9,96%

-62,8%

- відсотковий строковий ринок

29,97

1,24%

-4,9%

2 187,31

1,23%

-57,8%

- валютний строковий ринок

11,37

0,47%

-27,3%

354,11

0,20%

-

Кількість договорів

Державні облігації

58

8,02%

-1,7%

3 910

8,20%

-23,8%

Облігації місцевих позик

-

-

-

96

0,20%

-43,9%

Облігації підприємств

13

1,80%

-23,5%

893

1,87%

-45,0%

Акції

12

1,66%

-

3 727

7,82%

-5,5%

Інвестиційні сертифікати

16

2,21%

+220,0%

2 272

4,77%

+126,1%

Опціонні сертифікати

11

1,52%

+57,1%

380

0,80%

+190,1%

Депозитні сертифікати

3

0,41%

+200,0%

14

0,03%

+366,7%

Строкові контракти

610

84,37%

+3,9%

36 384

76,32%

+11,3%

Всього

723

100,00%

7,0%

47 676

100,00

+6,6%

 - ринок заявок

44

6,09%

+51,7%

6 971

14,62%

+5,2%

 - адресний ринок

67

9,27%

+19,6%

3 530

7,40%

-12,9%

 - ринок розміщення

-

-

-100,0%

20

0,04%

-56,5%

 - ринок аукціону

-

-

-

5

0,01%

-50,0%

 - ринок РЕПО

2

0,28%

-

766

1,61%

-40,6%

- відсотковий строковий ринок

512

70,82%

+10,3%

32 094

67,32%

-1,8%

- валютний строковий ринок

98

13,55%

-20,3%

4 290

9,00%

-

Найбільший обсяг торгів минулого тижня було зафіксовано з державними облігаціями України (93,24%),депозитними сертифікатами (4,19%), облігаціями підприємств (0,37%), строковими контрактами (1,71%).

Порівняно з показниками попереднього тижня обсяг торгів ОВДП скоротився на 52,9%, облігаціями підприємств – на 84,2%, інвестиційними сертифікатами – на 70,7%, опціонними сертифікатами на 7,1%, строковими контрактами - на 12,4%. Натомість обсяги торгів депозитними сертифікатами зросли на 101,6%.

Станом на 14.08.2015 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 679. Капіталізація акцій в біржовому списку – 189,73 млрд грн.

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 14.08.2015 – 111.

Члени ФБ «Перспектива» - лідери в розрізі видів ринків за 10-14.08.2015:

Ринок ОВДП

Ринок акцій

Ринок облігацій підприємств

Ринок депозитних сертифікатів

АТ "Ощадбанк"

ТОВ "ІК "А.І.С.Т.-ІНВЕСТ"

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

ПАТ "БАНК АВАНГАРД"

АТ "ОТП Банк"

ТОВ "КАСТОДІ-БРОК"

ПАТ "ВТБ БАНК"

ПАТ "ВТБ БАНК"

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

ТОВ ФК "ФІНЕКС- УКРАЇНА"

ТОВ "ФК "ЕКСПЕРТ"

АТ "ОТП Банк"

Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів 10-14.08.2015:

ОВДП (ISIN)

Облігації (емітент, серія)

UA4000050090

ТОВ "САНАТОРІЙ "БОРИСФЕН"

UA4000190961

ТОВ "УХЛ-МАШ-ХЛІБ"

UA4000186159

ТОВ "СК-АГРО"

 «Минулого тижня  обсяг торгів на біржовому фондовому ринку України зменшився порівняно з попереднім тижнем з 5,6 до 4,0 млрд грн., в т.ч. на ФБ «Перспектива» - з 4,94  до 2,41 млрд грн», - повідомив голова Біржової Ради ФБ «Перспектива» Едуард Мілюшко.

Частка ФБ «Перспектива» у сукупних обсягах торгів фінансовими інструментами на фондових біржах України з початку року становить 84%, в сегменті ОВДП – 88%.

Довідка про ФБ «Перспектива»:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

18 серпня 2015 р.