Результати торгів ФБ "Перспектива" за 17-21 серпня 2015 року.


Протягом 17-21.08.2015 на ФБ «Перспектива» укладено 739 договорів на загальну суму 2,97 млрд грн. (на 23% більше, ніж попереднього тижня). З початку року обсяг торгів на біржі становить 181,10 млрд грн. (на 38,8% менше, ніж за аналогічний період попереднього року).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів з початку року (з часткою загального біржового обороту 83%), на другому місці – ПФТС (13%), на третьому – УБ (2%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» з початку 2015 року становить: щодо ОВДП – 88%, акцій – 10%, облігацій підприємств – 25%, інвестиційних сертифікатів – 71%, депозитних сертифікатів – 62%, строкових контрактів – 60%.

Результати торгів на біржі за 17-21.08.2015 в розрізі фінансових інструментів:

Фінансові інструменти/ринки

Тиждень

Частка у загальному обсязі, %

Зміна до попереднього тижня, %

З початку року

Частка у загальному обсязі, %

Зміна до попереднього року, %

Обсяг торгів (млн грн.)

Державні облігації

2 760,99

93,05%

+22,8%

173 901,43

96,03%

-39,1%

Облігації місцевих позик

0,5

0,02%

-

13,75

0,01%

-44,3%

Облігації підприємств

2,65

0,09%

-70,5%

1 993,29

1,10%

-46,8%

Акції

23,17

0,78%

+2946,6%

469,08

0,26%

-55,6%

Інвестиційні сертифікати

-

-

-

1 274,29

0,70%

+549,2%

Опціонні сертифікати

39,65

1,34%

+290,0%

277,9

0,15%

+969,7%

Депозитні сертифікати

101,58

3,42%

+0,5%

586,68

0,32%

+225,8%

Строкові контракти

38,64

1,30%

-6,5%

2 580,06

1,42%

-51,8%

Всього

2 967,18

100,00%

+23,1%

181 096,49

100,00%

-38,8%

 - ринок заявок

4,11

0,14%

-58,5%

2 562,07

1,41%

-71,4%

 - адресний ринок

2 637,16

88,88%

+12,4%

156 270,64

86,29%

-32,4%

 - ринок розміщення

-

-

-

1 480,53

0,82%

+97,0%

 - ринок аукціону

-

-

-

172,03

0,09%

+236,1%

 - ринок РЕПО

287,27

9,68%

+1994,2%

18 031,16

9,96%

-63,7%

- відсотковий строковий ринок

26,02

0,88%

-13,2%

2 213,32

1,22%

-58,6%

- валютний строковий ринок

12,63

0,43%

+11,1%

366,74

0,20%

-

Кількість договорів

Державні облігації

30

4,06%

-48,3%

3 940

8,14%

-28,2%

Облігації місцевих позик

12

1,62%

-

108

0,22%

-39,0%

Облігації підприємств

48

6,50%

269,2%

941

1,94%

-43,2%

Акції

21

2,84%

75,0%

3 748

7,74%

-6,9%

Інвестиційні сертифікати

-

-

-

2 272

4,69%

+112,9%

Опціонні сертифікати

22

2,98%

+100,0%

402

0,83%

+195,6%

Депозитні сертифікати

2

0,27%

-33,3%

16

0,03%

+433,3%

Строкові контракти

604

81,73%

-1,0%

36 988

76,40%

+1,9%

Всього

739

100,00%

+2,2%

48 415

100,00%

-0,9%

 - ринок заявок

77

10,42%

+75,0%

7 048

14,56%

+3,6%

 - адресний ринок

52

7,04%

-22,4%

3 582

7,40%

-17,9%

 - ринок розміщення

-

-

-

20

0,04%

-57,4%

 - ринок аукціону

-

-

-

5

0,01%

-50,0%

 - ринок РЕПО

6

0,81%

+200,0%

772

1,59%

-42,6%

- відсотковий строковий ринок

496

67,12%

-3,1%

32 590

67,31%

-10,2%

- валютний строковий ринок

108

14,61%

10,2%

4 398

9,08%

-

Найбільший обсяг торгів минулого тижня було зафіксовано з державними облігаціями України (93,05%), депозитними сертифікатами (3,42%), опціонними сертифікатами (1,34%), строковими контрактами (1,30%).

Порівняно з показниками попереднього тижня обсяг торгів ОВДП зріс на 23%, акціями – у 30,5 раз, опціонними сертифікатами у 3,9 раз, депозитними сертифікатами - на 0,5%. Натомість обсяги торгів строковими контрактами скоротилися на 6,5%.

Станом на 21.08.2015 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 688. Капіталізація акцій в біржовому списку – 189,49 млрд грн.

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 14.08.2015 – 111.

Члени ФБ «Перспектива» - лідери в розрізі видів ринків за 17-21.08.2015:

Ринок ОВДП

Ринок акцій

Ринок облігацій підприємств

Ринок депозитних сертифікатів

АТ "Ощадбанк"

ТОВ "ІК "А.І.С.Т.-ІНВЕСТ"

ТОВ "ІК "ІФГ КАПІТАЛ"

ПАТ "ВТБ БАНК"

ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

ТОВ "КАСТОДІ-БРОК"

ПАТ КБ "ЄВРОБАНК"

ПАТ "БАНК АВАНГАРД"

ПАТ "ПУМБ"

ТОВ "ТРЕЙД ФІНАНС"

ПУАТ "ФІДОБАНК"

ПАТ "УКРСОЦБАНК"

Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів 17-21.08.2015:

ОВДП (ISIN)

Акції

Облігації (емітент, серія)

UA4000191019

ПАТ "Фондові технології України"

ТОВ "СФС"

UA4000186159

ПАТ "Банк АВАНГАРД"

ТОВ "КОМПАНІЯ  "БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ"

UA4000050090

ПАТ "ЗНВКІФ "ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС"

ТОВ "БН"

«Минулого тижня, напередодні святкування Дня Незалежності України, обсяг торгів на біржовому фондовому ринку України зріс порівняно з попереднім тижнем з 4,0 до 4,6 млрд грн., в т.ч. на ФБ «Перспектива» - з 2,4 до 3,0 млрд грн», - повідомив директор ФБ «Перспектива» Станіслав Шишков.

Частка ФБ «Перспектива» у сукупних обсягах торгів фінансовими інструментами на фондових біржах України з початку року становить 83%, в сегменті ОВДП – 88%.

Довідка про ФБ «Перспектива»:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

25 серпня 2015 р.