Результати торгів ФБ "Перспектива" за 14-18 вересня 2015 року


Протягом 14-18.09.2015 на ФБ «Перспектива» укладено 420 договорів на загальну суму 1,06 млрд грн. (на 15% менше, ніж попереднього тижня). З початку року обсяг торгів на ФБ «Перспектива» становить 186,47 млрд грн. (на 42,3% менше, ніж за аналогічний період попереднього року).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів з початку року (з часткою загального біржового обороту 82%), на другому місці – ПФТС (14%), на третьому – УБ (2%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» з початку 2015 року становить: щодо ОВДП – 87%, акцій – 9%, облігацій підприємств – 26%, інвестиційних сертифікатів – 65%, депозитних сертифікатів – 59%, строкових контрактів – 59%.

Результати торгів на біржі за 14-18.09.2015 в розрізі фінансових інструментів:

Фінансові інструменти/ринки

Тиждень

Частка у загальному обсязі, %

Зміна до попереднього тижня, %

З початку року

Частка у загальному обсязі, %

Зміна до попереднього року, %

Обсяг торгів (млн грн.)

Державні облігації

529,74

49,88%

-23,6%

176 859,31

94,85%

-43,2%

Облігації місцевих позик

0,33

0,03%

-

14,08

0,01%

-44,4%

Облігації підприємств

17,03

1,60%

-76,4%

2 322,84

1,25%

-43,3%

Акції

0,63

0,06%

+130,9%

470,25

0,25%

-55,8%

Інвестиційні сертифікати

0,06

0,01%

-84,8%

1 277,29

0,68%

+540,0%

Опціонні сертифікати

14,23

1,34%

-0,9%

331,51

0,18%

+866,9%

Депозитні сертифікати

474,56

44,68%

+8,6%

2 477,32

1,33%

+1 275,9%

Строкові контракти

25,51

2,40%

-10,3%

2 718,44

1,46%

-56,1%

Всього

1 062,09

100,00%

-14,8%

186 471,04

100,00%

-42,3%

 - ринок заявок

16,59

1,56%

-42,7%

2 811,95

1,51%

-69,7%

 - адресний ринок

934,86

88,02%

+1,1%

160 051,04

85,83%

-36,9%

 - ринок розміщення

15,20

1,43%

-78,9%

1 758,52

0,94%

+133,9%

 - ринок аукціону

-

-

-

172,03

0,09%

+236,1%

 - ринок РЕПО

69,93

6,58%

-63,5%

18 959,06

10,17%

-64,3%

- відсотковий строковий ринок

11,85

1,12%

-15,4%

2 300,05

1,23%

-62,9%

- валютний строковий ринок

13,66

1,29%

-5,2%

418,39

0,22%

-

Кількість договорів

Державні облігації

40

9,52%

-9,1%

4 155

8,17%

-34,2%

Облігації місцевих позик

8

1,90%

-

116

0,23%

-42,9%

Облігації підприємств

31

7,38%

+106,7%

1 065

2,09%

-40,1%

Акції

10

2,38%

-23,1%

3 781

7,44%

-17,6%

Інвестиційні сертифікати

6

1,43%

-62,5%

2 394

4,71%

+108,7%

Опціонні сертифікати

13

3,10%

-31,6%

464

0,91%

+184,7%

Депозитні сертифікати

8

1,90%

-11,1%

54

0,11%

+1 700,0%

Строкові контракти

304

72,38%

-23,4%

38 823

76,35%

-23,8%

Всього

420

100,00%

-18,1%

50 852

100,00%

-22,0%

 - ринок заявок

54

12,86%

+54,3%

7 347

14,45%

-3,2%

 - адресний ринок

52

12,38%

-8,8%

3 821

7,51%

-25%

 - ринок розміщення

2

0,48%

-83,3%

42

0,08%

-10,6%

 - ринок аукціону

-

-

-

5

0,01%

-50,0%

 - ринок РЕПО

8

1,90%

-33,3%

814

1,60%

-44,9%

- відсотковий строковий ринок

218

51,90%

-19,3%

34 038

66,94%

-33,2%

- валютний строковий ринок

86

20,48%

-32,3%

4 785

9,41%

-

Найбільший обсяг торгів минулого тижня було зафіксовано з державними облігаціями України (49,88%), депозитними сертифікатами (44,68%), облігаціями підприємств (1,60%), строковими контрактами (2,40%).

Порівняно з показниками попереднього тижня обсяг торгів ОВДП зменшився на 24%, облігаціями підприємств на 76%, інвестиційними сертифікатами на 85%, строковими контрактами - на 10%, опціонними сертифікатами на 1%. Натомість обсяг торгів  акціями збільшився у 2,3 рази, а депозитними сертифікатами на 9%.

Станом на 14.09.2015 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 735. Капіталізація акцій в біржовому списку – 189,31 млрд грн.

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 14.09.2015 – 103.

Члени ФБ «Перспектива» - лідери в розрізі видів ринків за 14-18.09.2015:

Ринок ОВДП

Ринок акцій

Ринок облігацій підприємств

Ринок депозитних сертифікатів

АТ "ОТП БАНК"

ТОВ "ІК "А.І.С.Т.-ІНВЕСТ"

АТ "УКРСИББАНК"

ПАТ "БАНК АВАНГАРД"

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

ТОВ "КАСТОДІ-БРОК"

ПАТ КБ "ЄВРОБАНК"

АТ "ОТП БАНК"

ПАТ "БАНК АВАНГАРД"

ТОВ "ТРЕЙД ФІНАНС"

ПУАТ "ФІДОБАНК"

ПАТ "МІБ"

АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ»

ТОВ "ФІНМАРКЕТ-ГРУП"

ТОВ «ФК «ОЛІМП»

ПАТ "ПУМБ"

Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів 14-18.09.2015:

ОВДП (ISIN)

Акції

Депозитні сертифікати

Облігації (емітент, серія)

UA4000050090

ПАТ "ЗНВКІФ "АМРІТА"

13172

ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "ЗДОРОВ'Я" (С)

UA4000186787

ПАТ "ЗНВКІФ "АВАНТАЖ"

13037

ТОВ "СФС" (А)

UA4000148217

ПАТ "ЗНВКІФ "ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС"

13010

ТОВ "КОМПАНІЯ  "БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ" (В)

«Минулого тижня обсяг торгів на біржовому фондовому ринку України зменшився порівняно з попереднім тижнем з 2,2 млрд. грн. до 1,6 млрд. грн., в т.ч. на ФБ «Перспектива» - з 1,25 до 1,06 млрд. грн.», - повідомив директор ФБ «Перспектива» Станіслав Шишков.

Активно зростаючим сегментом залишається ринок депозитних сертифікатів НБУ, де обсяг укладених угод склав 45% загального обсягу торгів на ФБ «Перспектива» (с початку вересня – 35%).

Частка ФБ «Перспектива» у сукупних обсягах торгів фінансовими інструментами на фондових біржах України з початку року становить 82%, щодо ОВДП – 88%, щодо депозитних сертифікатів НБУ – 59%.

З членів біржі минулого тижня було виключено 3 банки з російським капіталом після того, як на засіданні Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування при Державній регуляторній службі України було вирішене питання анулювання ліцензій цих банків на здійснення певної професійної діяльності на ринку цінних паперів. Як наслідок, кількість членів ФБ «Перспектива» скоротилася до 103, тож зменшилося на 16% з початку року, на ПФТС – до 85 (зменшення на 24%), на КМФБ – до 72 (зменшення на 14%). Загалом зменшення сукупної кількості членів фондових бірж України з початку року вже сягає 14% та має тенденцію до подальшого скорочення.

Основною подією наступного тижня буде ODESSA FINANCIAL FORUM, для участі в якому зареєструвалося вже понад 160 представників міжнародної фінансової спільноти.

Довідка про ФБ «Перспектива»:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

22 вересня 2015 р.