Біржа «Перспектива» звернулася до суду з метою скасування рішення про призупинення обігу акцій біржі


16.10.2015 ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» звернулася до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовною заявою про визнання протиправним та скасування рішення НКЦПФР № 1212 від 04.08.2015 «Щодо зупинення торгівлі цінними паперами ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» на будь-якій фондовій біржі».

Нагадаємо, що згідно з оскаржуваним рішенням, НКЦПФР зупинила з 05.08.2015 торгівлю цінними паперами ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» на будь-якій фондовій біржі  на термін до 05.12.2015.

 

«Незважаючи на надання регулятору численних детальних аргументів щодо безпідставності такого рішення, ситуація суттєво не змінилася, - розповів директор ФБ «Перспектива» Станіслав Шишков. – Тому, розуміючи можливість негативного сприйняття судового способу вирішення спірного питання з регулятором, біржа, тим не менше, вимушена констатувати, що на даному етапі це є найбільш адекватним шляхом захисту своїх прав та інтересів. Більше того, біржа вимушена подати позов через ті ж самі обставини, які регулятор вбачав як мету свого рішення, а саме через необхідність захисту прав інвесторів.»

 

Біржа вважає, що рішення НКЦПФР є протиправним та підлягає скасуванню, зважаючи на наступне.

 

Біржа, у своєму листі до НКЦПФР, докладно спростувала публічно поширені представником регулятора твердження щодо біржі (начебто, відсутність доходів, сумнівні інструменти в активах, недостатня кількість працівників, низька заробітна плата, штучність цін акцій біржі). Зокрема, обґрунтовано законодавчі та практичні передумови для інвестування коштів фондовою біржею саме у технологічний розвиток, у програмне забезпечення, що й спричиняє значну частку нематеріальних активів в структурі активів; безпідставність підозр у маніпулюванні цінами; обмеженість існуючих критеріїв фіктивності та відсутність об’єктивних середньогалузевих показників для оцінки вартості компаній навіть реального сектору; адекватність доходів  Біржі, капіталізації та заробітної плати тощо.

Як наслідок, більшість вищевказаних публічних тверджень не знайшли свого відображення у листі НКЦПФР – відповіді на запит Біржі щодо підстав прийнятого НКЦПФР рішення.

 

Очевидно, що фінансові показники біржі позитивні та не давали  можливості розглядати її як емітента з ознаками фіктивності відповідно до Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, навіть якщо б це Положення поширювалося на фінансові установи, якою є біржа.

Крім того, хоча за твердженням НКЦПФР, в діях торговців цінними паперами з акціями біржі вбачається ознака маніпулювання цінами на фондовому ринку, однак, станом на дату винесення оскаржуваного рішення, НКЦПФР не було відкрито жодної справи про правопорушення за ознакою маніпулювання цінами на акції біржі.

 

Загалом в рішенні НКЦПФР не міститься жодних підстав, з яких воно  було прийняте. НКЦПФР посилається лише на п. 16 ст. 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», який передбачає право зупиняти торгівлю цінними паперами на будь-якій фондовій біржі на певний термін для захисту держави, інвесторів. При цьому ані вищевказаний, ані будь-який інший Закон не передбачає процедури та підстав для реалізації цього права. Крім того, на відміну від інших повноважень регулятора, відсутній й підзаконний нормативно-правовий акт, який би формалізував процедуру прийняття такого рішення.

 

А проблема з винесенням НКЦПФР рішень, аналогічних рішенню відносно біржі, дійсно існує, оскільки за останні півроку НКЦПФР було винесено 95 рішень щодо зупинення торгівлі цінними паперами на будь-якій фондовій біржі. При цьому в одних випадках регулятор посилається на вказане повноваження, а в інших аналогічних випадках – ні, що підтверджується численними прикладами.

Крім того, судова практика  також демонструє підтримання судами позиції щодо того, що для винесення рішення щодо зупинення торгівлі цінними паперами на будь-якій фондовій біржі необхідно дотримуватись передбаченої законодавством процедури (зокрема, справи № 826/7447/15, № 826/8595/15).

 

Проте відсутність регламентованої процедури не заважає НКЦПФР на власний розсуд користуватись наданим їй повноваження та приймати протиправні та необ’єктивні рішення, без встановлених підстав, критеріїв, тощо, без надання можливості емітентові цінних паперів надати будь-які пояснення.

Відмітимо, що прийняттю оскаржуваного рішення не передувало порушення та розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів чи будь-яка інша процедура, в результаті якої НКЦПФР, виявивши порушення з боку біржі, дослідивши його, керуючись визначеними законодавством підставами та в межах компетенції, винесла би таке рішення. Крім того, на відміну від рішень, що приймаються НКЦПФР в результаті розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів, які можуть бути оскаржені до центрального апарату НКЦПФР, можливість оскарження рішення до центрального апарату НКЦПФР при призупинення обігу акцій відсутня. Оскарження такого рішення можливе лише до суду.

 

Метою прийняття рішення НКЦПФР визначає захист інвесторів у цінні папери. Однак акції ПАТ «ФБ «Перспектива», на момент прийняття рішення щодо зупинення їх обігу, були включені до біржового реєстру, тобто, відповідали підвищеним вимогам НКЦПФР до лістингових акцій, визначеним у Положенні про функціонування фондових бірж. З огляду на такий статус та постійний акцент Біржі на публічності та захисті прав інвесторів, у відкритому доступі наявні всі необхідні матеріали для існуючих та потенційних акціонерів, аби вони мали можливість приймати ті чи інші інвестиційні рішення. Зокрема, окрім виконання загальних вимог до розкриття інформації публічними акціонерними товариствами в Загальнодоступній базі даних НКЦПФР, біржа докладно та публічно висвітлює свою діяльність в детальних річних звітах, ЗМІ, на власному та спеціалізованому сайті тощо. Варто також додати, що більшість акціонерів ПАТ «ФБ «Перспектива» є ліцензованими торговцями цінними паперами, в т.ч. її членами, тобто можуть безпосередньо укладати з ними договори купівлі-продажу.

НКЦПФР зазначає, що зупинення торгівлі цінними паперами ПАТ «ФБ «Перспектива» запобігає формуванню необ’єктивної ринкової ціни, яка може бути використана при проведенні передбачених законодавством розрахунків, а саме: оцінка активів фондів, в тому числі пенсійних, обов’язковий викуп акцій тощо. При цьому НКЦПФР не повідомляє, яка саме ціна на акції біржі вважається об’єктивною, не наводить жодних доказів того, що ціна на акції є неринковою, не вказує якими критеріями вона керується, визначаючи, що ціна на акції біржі не відповідає дійсності (на відміну від позивача, який приводить письмові докладні аргументи та розрахунки). Така «мовчазність» НКЦПФР спричинена тим, що оскаржуване рішення винесене без встановлення цих обставин, відсутні будь-які документально оформлені аналітичні/експертні документи, що визначають які саме права інвесторів було порушено, в який спосіб їм було перешкоджено реалізувати свої права, які документи це доводять, та яким чином стало відомо про таке порушення (звернення інвестора тощо).

 

Зупинення торгівлі цінними паперами біржі, що знаходяться у власності осіб, які не здійснювали жодних порушень, в свою чергу, порушує права цих інвесторів, а також права самого емітента, який у зв’язку винесенням оскаржуваного рішення отримав значну шкоду його діловій репутації, а також матеріальну шкоду, оскільки незрозуміле, безпідставне рішення спричинило ажіотаж серед членів ПАТ «ФБ «Перспектива», який  потягнув за собою зниження обсягів біржових торгів.

 

Враховуючи вищенаведені обставини, ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» вважає, що рішення НКЦПФР є протиправним, винесеним з перевищенням наданих регулятору повноважень, у зв’язку з чим  воно підлягає скасуванню.

20 жовтня 2015 р.