Результати торгів ФБ "Перспектива" за 12-16 жовтня 2015 року


Протягом 12-16.10.2015 на ФБ «Перспектива» укладено 216 договорів на загальну суму 637,39 млн. грн. (на 10,5% більше, ніж попереднього тижня). З початку року обсяг торгів на Біржі становить 192,44 млрд. грн. (на 52,1% менше, ніж за аналогічний період попереднього року).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів з початку року (з часткою загального біржового обороту 80%), на другому місці – ПФТС (16%), на третьому – УБ (2%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» з початку 2015 року становить: щодо ОВДП – 86%, акцій – 9%, облігацій підприємств – 25%, інвестиційних сертифікатів – 58%, депозитних сертифікатів – 66%, строкових контрактів – 58%.

 

  Результати торгів на біржі за 12-16.10.2015 в розрізі фінансових інструментів:

Фінансові інструменти/ринки

Тиждень

Частка у загальному обсязі, %

Зміна до попереднього тижня, %

З початку року

Частка у загальному обсязі, %

Зміна до попереднього року, %

Обсяг торгів (млн грн.)

Державні облігації

567,39

89,02%

+35,1%

181 716,03

94,43%

-53,3%

Облігації місцевих позик

-

-

-

14,08

0,01%

-97,4%

Облігації підприємств

1,45

0,23%

-96,3%

2 414,66

1,25%

-42,1%

Акції

0,64

0,10%

-75,2%

473,64

0,25%

-56,8%

Інвестиційні сертифікати

2,03

0,32%

-20,9%

1 286,75

0,67%

+352,3%

Опціонні сертифікати

16,79

2,63%

+23,0%

395,05

0,21%

+848,7%

Депозитні сертифікати

38,17

5,99%

-46,4%

3 321,51

1,73%

+1 744,8%

Строкові контракти

10,93

1,71%

-61,7%

2 814,98

1,46%

-57,0%

Всього

637,39

100,00%

+10,5%

192 436,71

100,00%

-52,1%

 - ринок заявок

57,28

8,99%

-7,6%

5 498,35

2,86%

-45,3%

 - адресний ринок

523,79

82,18%

+117,1%

162 079,99

84,23%

-50,1%

 - ринок розміщення

-

-

-

1 771,32

0,92%

+125,9%

 - ринок аукціону

-

-

-

172,03

0,09%

+236,1%

 - ринок РЕПО

45,39

7,12%

-81,5%

20 100,05

10,45%

-66,1%

- відсотковий строковий ринок

10,88

1,71%

-26,7%

2 351,20

1,22%

-64,1%

- валютний строковий ринок

0,05

0,01%

-99,7%

463,78

0,24%

-

Кількість договорів

Державні облігації

42

19,44%

+44,8%

4 306

8,22%

-41,6%

Облігації місцевих позик

-

-

-

116

0,22%

-50,4%

Облігації підприємств

23

10,65%

+35,3%

1 182

2,26%

-38,7%

Акції

8

3,7%

-57,9%

3 820

7,29%

-21,0%

Інвестиційні сертифікати

5

2,31%

-73,7%

2 488

4,75%

+87,2%

Опціонні сертифікати

20

9,26%

-4,8%

550

1,05%

+195,7%

Депозитні сертифікати

1

0,46%

-50,0%

69

0,13%

+2 200,0%

Строкові контракти

117

54,17%

-57,9%

39 871

76,09%

-33,5%

Всього

216

100,00%

-43,9%

52 402

100,00%

-30,9%

 - ринок заявок

38

17,59%

-22,4%

7 590

14,48%

-7,4%

 - адресний ринок

55

25,46%

+14,6%

4 040

7,71%

-32,3%

 - ринок розміщення

-

-

-

44

0,08%

-8,3%

 - ринок аукціону

-

-

-

5

0,01%

-50,0%

 - ринок РЕПО

6

2,78%

-40,0%

852

1,63%

-49,4%

- відсотковий строковий ринок

115

53,24%

-41,3%

34 808

66,42%

-41,9%

- валютний строковий ринок

2

0,93%

-97,6%

5 063

9,66%

-

 

Найбільший обсяг торгів минулого тижня було зафіксовано з державними облігаціями України (89,02%), депозитними сертифікатами (5,99%), опціонними сертифікатами (2,63%), строковими контрактами (1,71%), облігаціями підприємств (0,23%).

Порівняно з показниками попереднього тижня обсяг торгів ОВДП збільшився на 35%, опціонними сертифікатами на 23%. Натомість обсяг торгів за всіма іншими фінансовими інструментами зменшився. Облігаціями підприємств на 96%, акціями на 75%, строковими контрактами - на 62%, депозитними сертифікатами на 46%, інвестиційними сертифікатами на 21%.

Станом на 16.10.2015 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 753. Капіталізація акцій в біржовому списку – 189,53 млрд. грн.

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 16.10.2015 – 103.

 

Члени ФБ «Перспектива» - лідери в розрізі видів ринків за 12-16.10.2015

Ринок ОВДП

Ринок акцій

Ринок облігацій підприємств

Ринок депозитних сертифікатів

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

ТОВ "ІК "А.І.С.Т.-ІНВЕСТ"

ПАТ КБ "ЄВРОБАНК"

АТ "ОТП Банк"

ПАТ "ПУМБ"

ТОВ "КАСТОДІ-БРОК"

ПУАТ "ФІДОБАНК"

ПАТ "БАНК АВАНГАРД"

ПАТ "Діамантбанк"

ТОВ "ТРЕЙД ФІНАНС"

ТОВ "АКЦЕПТОР"

 

 

  Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів 12-16.10.2015:

ОВДП (ISIN)

Акції

Депозитні сертифікати

Облігації (емітент, серія)

UA4000050090

ПАТ "ЗНВКІФ "АМРІТА"

32106

ТОВ "СФС" (серія А)

UA4000185151

ПАТ "ЗНВКІФ "ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС"

 

ТОВ "КОМПАНІЯ  "БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ" (серія В)

UA4000181275

ПАТ "ПТКІ "УКРКРАНЕНЕРГО"

 

ТОВ "БН" (серія В)

 

 

 

 

 

 

 

«Минулого тижня обсяг торгів на біржовому фондовому ринку України збільшився порівняно з попереднім тижнем з 1,18 млрд. грн. до 1,28 млрд. грн., в т.ч. на  ФБ «Перспектива» збільшився з 0.58 млрд.грн. до 0,64 млрд. грн.», - повідомив директор ФБ «Перспектива» Станіслав Шишков. – Після тривалих процесів погодження в АМКУ та корпоративних дій, наприкінці тижня дві фізичні особи-резиденти України консолідували майже 100% капіталу ПАТ «Біржова група Перспектива», а відповідно отримали понад 90% опосередкованого контролю у ФБ «Перспектива».»

 

Довідка про ФБ «Перспектива»:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

21 жовтня 2015 р.