Результати торгів ФБ "Перспектива" за 19-23 жовтня 2015 року


Протягом 19-23.10.2015 на ФБ «Перспектива» укладено 161 договір на загальну суму 888,95 млн. грн. (на 39,5% більше, ніж попереднього тижня). З початку року обсяг торгів на Біржі становить 193,33 млрд. грн. (на 52,8% менше, ніж за аналогічний період попереднього року).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів з початку року (з часткою загального біржового обороту 80%), на другому місці – ПФТС (16%), на третьому – УБ (2%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» з початку 2015 року становить: щодо ОВДП – 86%, акцій – 9%, облігацій підприємств – 25%, інвестиційних сертифікатів – 59%, депозитних сертифікатів – 68%, строкових контрактів – 57%.

 

                                  Результати торгів на біржі за 19-23.10.2015 в розрізі фінансових інструментів:

Фінансові інструменти/ринки

Тиждень

Частка у загальному обсязі, %

Зміна до попереднього тижня, %

З початку року

Частка у загальному обсязі, %

Зміна до попереднього року, %

Обсяг торгів (млн. грн.)

Державні облігації

557,02

62,66%

-1,8%

182 273,06

94,28%

-54%

Облігації місцевих позик

-

-

-

14,08

0,01%

-97,5%

Облігації підприємств

4,48

0,5%

+209%

2 419,14

1,25%

-42,1%

Акції

0,04

0,01%

-93%

473,69

0,25%

-56,9%

Інвестиційні сертифікати

3,17

0,36%

+56,7%

1 289,92

0,67%

+271,2%

Опціонні сертифікати

23,28

2,62%

+38,7%

418,33

0,22%

+860,3%

Депозитні сертифікати

296,89

33,4%

+677,9%

3 618,41

1,87%

+1 909,7%

Строкові контракти

4,06

0,46%

-62,8%

2 819,04

1,46%

-58,1%

Всього:

888,95

100%

+39,5%

193 325,66

100%

-52,8%

 - ринок заявок

83,58

9,4%

+45,9%

5 581,94

2,89%

-44,9%

 - адресний ринок

493,64

55,53%

-5,8%

162 573,63

84,09%

-51%

 - ринок розміщення

-

-

-

1 771,32

0,92%

+125,9%

 - ринок аукціону

-

-

-

172,03

0,09%

+236,1%

 - ринок РЕПО

307,67

34,61%

+577,9%

20 407,71

10,56%

-66,1%

- відсотковий строковий ринок

4,06

0,46%

-62,7%

2 355,26

1,22%

-65%

- валютний строковий ринок

-

-

-100%

463,78

0,24%

-

Кількість договорів

Державні облігації

45

27,95%

+7,1%

4 351

8,28%

-43,3%

Облігації місцевих позик

-

-

-

116

0,22%

-53,6%

Облігації підприємств

18

11,18%

-21,7%

1 200

2,28%

-38,3%

Акції

7

4,35%

-12,5

3 827

7,28%

-21,9%

Інвестиційні сертифікати

6

3,73%

+20%

2 494

4,74%

+78,1%

Опціонні сертифікати

13

8,07%

-35%

563

1,07%

+190,2%

Депозитні сертифікати

8

4,97%

+700%

77

0,15%

+2 466,7%

Строкові контракти

64

39,75%

-45,3%

39 935

75,98%

-37,6%

Всього:

161

100%

-25,5%

52 563

100%

-34,7%

 - ринок заявок

34

21,12%

-10,5%

7 624

14,5%

-8,9%

 - адресний ринок

45

27,95%

-18,2%

4 085

7,77%

-34,7%

 - ринок розміщення

-

-

-

44

0,08%

-8,3%

 - ринок аукціону

-

-

-

5

0,01%

-50%

 - ринок РЕПО

18

11,18%

+200%

870

1,66%

-49,1%

- відсотковий строковий ринок

64

39,75%

-44,3%

34 872

66,34%

-45,5%

- валютний строковий ринок

-

-

-100%

5 063

9,63%

-

 

Найбільший обсяг торгів минулого тижня було зафіксовано з державними облігаціями України (62,66%), депозитними сертифікатами (33,4%), опціонними сертифікатами (2,62%), облігаціями підприємств (0,5%), строковими контрактами (0,46%), інвестиційними сертифікатами (0,36%).

Порівняно з показниками попереднього тижня обсяг торгів акціями зменшився на 93%, строковими контрактами на 62,8%, ОВДП на 1,8%. Натомість обсяг торгів за всіма іншими фінансовими інструментами збільшився. Депозитними сертифікатами на 678%, облігаціями підприємств на 209%, інвестиційними сертифікатами на 57%, опціонними сертифікатами на 39%.

Станом на 23.10.2015 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 756. Капіталізація акцій в біржовому списку – 189,53 млрд. грн.

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 23.10.2015 – 102.

 

      Члени ФБ «Перспектива» - лідери в розрізі видів ринків за 19-23.10.2015:

Ринок ОВДП

Ринок акцій

Ринок облігацій підприємств

Ринок депозитних сертифікатів

ПАТ "ПУМБ"

ТОВ "Капітал Таймс"

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

АТ "ОТП Банк"

ПАТ "Діамантбанк"

ТОВ "ФК "КУБ"

ПРАТ "МАЙСТЕР БРОК"

ПАТ "БАНК АВАНГАРД"

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

ПРАТ "МАЙСТЕР БРОК"

ТОВ "УНІВЕР КАПІТАЛ"

ПАТ "ПУМБ"

 

      Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів 19-23.10.2015:

ОВДП (ISIN)

Акції

Депозитні сертифікати

Облігації (емітент, серія)

UA4000050090

ПАТ АБ "Укргазбанк"

13436

ПАТ "УКРСОЦБАНК" (Серія М)

UA4000160907

ПАТ "ПТКІ "УКРКРАНЕНЕРГО"

13162

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНІ БІЗНЕС РІШЕННЯ" (Серія А)

UA4000180582

 

13119

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНІ БІЗНЕС РІШЕННЯ" (Серія В)

«Минулого тижня обсяг торгів на біржовому фондовому ринку України зменшився порівняно з попереднім тижнем з 1,28 млрд. грн. до 1,17 млрд. грн., в т.ч. на  ФБ «Перспектива» збільшився з 0.64 млрд. грн. до 0,89 млрд. грн.», - повідомив директор ФБ «Перспектива» Станіслав Шишков.

 

Довідка про ФБ «Перспектива»:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

27 жовтня 2015 р.