Пропозиції Біржі щодо поширення інструментарію біржової торгівлі


01-02 грудня 2011 року представники ПАТ "Фондова біржа "Перспектива" прийняли участь у конференції «Український фондовий ринок – 2011», організованій інформаційною агенцією CBonds.

Директор ФБ «Перспектива» Станіслав Шишков також прийняв участь в Круглому столі на тему «Інфраструктурні зміни на ринку боргових цінних паперів», який відбувся в рамках конференції.

Під час проведення Круглого столу учасникам було представлено бачення експертів ФБ «Перспектива» щодо можливих напрямків розвитку біржової торгівлі та законодавчі новації, які передбачають розширення кола інструментів біржової торгівлі.

Зокрема, під час доповіді С. Шишкова «Нові інструменти біржової торгівлі» (завантажити) були висвітлені питання щодо можливостей впровадження біржових та забезпечених облігацій, валютних облігацій, іноземних цінних паперів, активізації операцій РЕПО тощо.

Також були оприлюднені результати діяльності робочої групи, в якій активну участь прийняла біржа з метою опрацювання пропозицій учасників фондового ринку стосовно проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо розвитку фінансових інструментів та вдосконалення механізмів захисту прав інвесторів на фондовому ринку).

Перше обговорення проекту відбулось під егідою СРО АУФТ на круглому столі «Реформування ринку облігацій в Україні»

Зазначені новації, в розробці яких прийняли участь фахівці ФБ «Перспектива», були схвально сприйняті учасниками конференції з огляду на їх спрямованість на вирішення актуальної проблеми дефіциту надійного та ліквідного інструментарію у всіх сегментах біржової торгівлі, неодноразово підкреслену доповідачами.

5 грудня 2011 р.