Результати торгів ФБ "Перспектива" за 09-13 листопада 2015 року


Протягом 09-13.11.2015 на ФБ «Перспектива» укладено договорів на загальну суму 2,62 млрд грн. (на 71% більше, ніж попереднього тижня). З початку року обсяг торгів на біржі становить 199,60 млрд грн. (на 53,9% менше, ніж за аналогічний період попереднього року).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів з початку року (з часткою загального біржового обороту 80%), на другому місці – ПФТС (16%), на третьому – УБ (2%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» з початку 2015 року становить: щодо ОВДП – 85%, акцій – 8%, облігацій підприємств – 25%, інвестиційних сертифікатів – 58%, депозитних сертифікатів – 72%, строкових контрактів – 56%.

 

Результати торгів на біржі за 09-13.11.2015 в розрізі фінансових інструментів

Фінансові інструменти/ринки

Тиждень

Частка у загальному обсязі, %

Зміна до попереднього тижня, %

З початку року

Частка у загальному обсязі, %

Зміна до попереднього року, %

Обсяг торгів (млн грн.)

Державні облігації

2 456,86

93,79%

+167,3%

187 420,09

93,90%

-55,1%

Облігації місцевих позик

-

-

-

14,08

0,01%

-97,5%

Облігації підприємств

18,1

0,69%

-56,9%

2 616,50

1,31%

-50,1%

Акції

0,05

0,00%

-74,1%

474,28

0,24%

-59,0%

Інвестиційні сертифікати

0,75

0,03%

-67,5%

1 332,06

0,67%

+140,3%

Опціонні сертифікати

18,26

0,70%

-9,9%

483,61

0,24%

+501,1%

Депозитні сертифікати

125,61

4,79%

-77,1%

4 445,09

2,23%

+2368,9%

Строкові контракти

-

-

-

2 819,04

1,41%

-61,1%

Всього

2 619,63

100,00%

+71,1%

199 604,75

100,00%

-53,9%

- ринок заявок

1 756,26

67,04%

+1974,2%

8 517,75

4,27%

-18,2%

- адресний ринок

447,73

17,09%

-60,5%

164 995,14

82,66%

-52,7%

- ринок РЕПО

415,65

15,87%

+32,5%

21 329,48

10,69%

-67,4%

- ринок розміщення

-

-

-

1 771,32

0,89%

+93,0%

- ринок аукціону

-

-

-

172,03

0,09%

+236,1%

- відсотковий строковий ринок

-

-

-

2 355,26

1,18%

-67,5%

- валютний строковий ринок

-

-

-

463,78

0,23%

-

Кількість договорів

Державні облігації

55

58,51%

-29,5%

4 554

8,57%

-45,1%

Облігації місцевих позик

-

-

-

116

0,22%

-55,2%

Облігації підприємств

2

2,13%

-97,9%

1 369

2,58%

-34,9%

Акції

6

6,38%

-68,4%

3 866

7,27%

-23,6%

Інвестиційні сертифікати

2

2,13%

-94,1%

2 589

4,87%

+72,9%

Опціонні сертифікати

25

26,60%

56,3%

626

1,18%

+169,8%

Депозитні сертифікати

4

4,26%

-81,8%

107

0,20%

+3466,7%

Строкові контракти

-

-

-

39 935

75,12%

-46,1%

Всього

94

100,00%

-64,3%

53 162

100,00%

-41,9%

- ринок заявок

9

9,57%

-93,8%

7 928

14,91%

-9,4%

- адресний ринок

63

67,02%

-32,3%

4 320

8,13%

-36,7%

- ринок РЕПО

22

23,4%

-15,4%

930

1,75%

-49,3%

- ринок розміщення

-

-

-

44

0,08%

-21,4%

- ринок аукціону

-

-

-

5

0,01%

-50,0%

- відсотковий строковий ринок

-

-

-

34 872

65,6%

-52,9%

- валютний строковий ринок

-

-

-

5 063

9,52%

-

 

Найбільший обсяг торгів минулого тижня було зафіксовано з державними облігаціями України (93,79%), депозитними сертифікатами (4,79%), опціонними сертифікатами (0,70%), облігаціями підприємств (0,69%).

Порівняно з показниками попереднього тижня обсяг торгів ОВДП збільшився у 2,7 раз. Натомість обсяг торгів за всіма іншими фінансовими інструментами зменшився: облігаціями підприємств на 57%, акціями на 74%, опціонними сертифікатами - на 10%, депозитними сертифікатами - на 77%, інвестиційними сертифікатами - на 68%.

Станом на 13.11.2015 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 805. Капіталізація акцій в біржовому списку – 192,47 млрд грн.

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 13.11.2015 – 103. Протягом тижня членство на біржі набуто ТОВ "РВД МАРКЕТС" (м. Одеса).

 

Члени ФБ «Перспектива» - лідери в розрізі видів ринків за 09-13.11.2015

Ринок ОВДП

Ринок акцій

Ринок облігацій підприємств

Ринок депозитних сертифікатів

ПАТ "ПУМБ"

ТОВ "ТРЕЙД ФІНАНС"

ПуАТ "ФІДОБАНК"

ПАТ "БАНК АВАНГАРД"

ПАТ "ДІАМАНТБАНК"

ТОВ "ФІНМАРКЕТ-ГРУП"

ТОВ "ПРОФІ-Т ЦІННІ ПАПЕРИ"

ПАТ "КРЕДОБАНК"

 

Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів 09-13.11.2015

ОВДП (ISIN)

Акції

Депозитні сертифікати

Облігації (емітент, серія)

UA4000191837

ПАТ "ЗНВКІФ "ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС"

13437

ТОВ "РУШ" (серія D)

UA4000186159

ПАТ "ПТКІ "УКРКРАНЕНЕРГО"

13115

ТОВ "САНАТОРІЙ "БОРИСФЕН" (A)

 

«Минулого тижня обсяг торгів на біржовому фондовому ринку України збільшився порівняно з попереднім тижнем з 1,73 до 5,07 млрд. грн., в т.ч. на  ФБ «Перспектива» збільшився з 1.53 до 2,62 млрд грн.», - повідомив директор ФБ «Перспектива» Станіслав Шишков.

Важливою подією тижня стало набуття чинності більш жорсткими нормативними вимогами до визначення біржового курсу та умов виконання функцій маркет-мейкера. На певний час звикання операторів це зумовило відсутність визначення біржових курсів за новими правилами, незважаючи на наявність угод та котирувань, але з 12 листопада формування біржових курсів відновилося. Понад те, маркет-мейкери, попри певне скорочення кількості, почали виконувати на Біржі вже нові умови підтримання ліквідності – насамперед, щодо акцій, корпоративних облігацій та цінних паперів ІСІ».

 

Довідка про ФБ «Перспектива»:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

17 листопада 2015 р.