На біржі проводиться розміщення облігацій місцевих позик Харьківської міської ради


На Біржі буде проводитись первинне розміщення облігацій місцевих позик Харьківської міської ради на загальну суму 99,5 млн. грн.

Андеррайтери: ПАТ "ВТБ Банк", ТОВ ФК "Фінекс Україна".

Серія  D
код ISIN  UA4000131346
Кількість ЦП  99 500
Номінальна вартість1 ЦП, грн.  1 000,00
Номінальна вартість випуску, грн.  99 500 000,00
Дата початку розміщення  12.12.2011
Дата закінчення розміщення  30.12.2011

 

Проспект емісії облігацій Харьковської міської ради

Стисла інформація про емітента

Заключение Fitch

Свідоцтво о реєстрації випуска облігацій

Рішення Харківської Міської Ради

5 грудня 2011 р.