Результати торгів ФБ "Перспектива" за 16-20 листопада 2015 року


Протягом 16-20.11.2015 на ФБ «Перспектива» укладено договорів на загальну суму 1,11 млрд грн. (на 57% менше, ніж попереднього тижня). З початку року обсяг торгів на біржі становить 200,72 млрд грн. (на 55% менше, ніж за аналогічний період попереднього року).
За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів з початку року (з часткою загального біржового обороту 80%), на другому місці – ПФТС (16%), на третьому – УБ (2%).
В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» з початку 2015 року становить: щодо ОВДП – 85%, акцій – 8%, облігацій підприємств – 24%, інвестиційних сертифікатів – 58%, депозитних сертифікатів – 73%, строкових контрактів – 56%.

Результати торгів на біржі за 16-20.11.2015 в розрізі фінансових інструментів

Фінансові інструменти/ринки

Тиждень

Частка у загальному обсязі, %

Зміна до попереднього тижня, %

З початку року

Частка у загальному обсязі, %

Зміна до попереднього року, %

Обсяг торгів (млн грн.)

Державні облігації

915,17

82,07%

-62,8%

188 335,26

93,83%

-56,1%

Облігації місцевих позик

-

-

-

14,08

0,01%

-97,5%

Облігації підприємств

12,44

1,12%

-31,3%

2 628,94

1,31%

-50,2%

Акції

0,12

0,01%

+114,0%

474,39

0,24%

-59,1%

Інвестиційні сертифікати

3,15

0,28%

+320,4%

1 335,22

0,67%

+140,2%

Опціонні сертифікати

31,85

2,86%

+74,4%

515,46

0,26%

+504,0%

Депозитні сертифікати

152,42

13,67%

+21,3%

4 597,51

2,29%

+2453,5%

Строкові контракти

-

-

-

2 819,04

1,4%

-62,0%

Всього

1 115,15

100,00%

-57,4%

200 719,90

100,0%

-54,8%

- ринок заявок

9,94

0,89%

-99,4%

8 527,69

4,25%

-18,4%

- адресний ринок

564,62

50,63%

+26,1%

165 559,76

82,48%

-53,5%

- ринок РЕПО

540,59

48,48%

+30,1%

21 870,07

10,9%

-68,6%

- ринок розміщення

-

-

-

1 771,32

0,88%

+93,0%

- ринок аукціону

-

-

-

172,03

0,09%

+236,1%

- відсотковий строковий ринок

-

-

-

2 355,26

1,17%

-68,2%

- валютний строковий ринок

-

-

-

463,78

0,23%

-

Кількість договорів (шт..)

Державні облігації

74

56,92%

+34,5%

4 628

8,68%

-46,0%

Облігації місцевих позик

-

-

-

116

0,22%

-56,2%

Облігації підприємств

6

4,62%

+200,0%

1 375

2,58%

-35,0%

Акції

6

4,62%

-

3 872

7,27%

-23,8%

Інвестиційні сертифікати

11

8,46%

+450,0%

2 600

4,88%

+72,5%

Опціонні сертифікати

27

20,77%

+8,0%

653

1,23%

+166,5%

Депозитні сертифікати

6

4,62%

+50,0%

113

0,21%

+3666,7%

Строкові контракти

-

-

-

39 935

74,94%

-48,4%

Всього

130

100,00%

+38,3%

53 292

100,00%

-44,0%

- ринок заявок

19

14,62%

+111,1%

7 947

14,91%

-9,7%

- адресний ринок

89

68,46%

+41,3%

4 409

8,27%

-37,4%

- ринок РЕПО

22

16,92%

-

952

1,79%

-50,2%

- ринок розміщення

-

-

-

44

0,08%

-21,4%

- ринок аукціону

-

-

-

5

0,01%

-50,0%

- відсотковий строковий ринок

-

-

-

34 872

65,44%

-54,9%

- валютний строковий ринок

-

-

-

5 063

9,50%

 

Найбільший обсяг торгів минулого тижня було зафіксовано з державними облігаціями України (82,07%), депозитними сертифікатами (13,67%), опціонними сертифікатами (2,86%), облігаціями підприємств (1,12%).
Порівняно з показниками попереднього тижня обсяг торгів ОВДП зменшився на 62,8%,  обсяг торгів облігаціями підприємств на 31,3%. Натомість обсяг торгів за іншими фінансовими інструментами збільшився: інвестиційними сертифікатами - на 320%, акціями на 114%, опціонними сертифікатами - на 74%, депозитними сертифікатами - на 21%.
Станом на 20.11.2015 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 802. Капіталізація акцій в біржовому списку – 192,45 млрд грн.
Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 20.11.2015 – 103.

Члени ФБ «Перспектива» - лідери в розрізі видів ринків за 16-20.11.2015:

Ринок ОВДП

Ринок акцій

Ринок облігацій підприємств

Ринок депозитних сертифікатів

ПАТ "ПУМБ"

ТОВ "ТРЕЙД ФІНАНС"

ПуАТ "ФІДОБАНК"

АТ "ОТП Банк"

ПАТ "ДІАМАНТБАНК"

ТОВ "ФІНМАРКЕТ-ГРУП"

ТОВ "ПРОФІ-Т ЦІННІ ПАПЕРИ"

ПАТ "БАНК АВАНГАРД"

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

ТОВ "ФК "КУБ"

 

 

 

Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів 16-20.11.2015:

ОВДП (ISIN)

Акції

Депозитні сертифікати

Облігації (емітент, серія)

UA4000186159

ПАТ "ПТКІ "УКРКРАНЕНЕРГО"

13162

ТОВ "РУШ" (серія D)

«Минулого тижня обсяг торгів на біржовому фондовому ринку України зменшився порівняно з попереднім тижнем з 5,07 до 1,59 млрд грн., в т.ч. на  ФБ «Перспектива» скоротився з 2,62 до 1,11 млрд грн.», - повідомив директор ФБ «Перспектива» Станіслав Шишков. - За даними НКЦПФР, обсяг біржового ринку за січень-жовтень 2015 року зменшився на 53% порівняно з попереднім роком, обсяги випуску акцій та облігацій – на 51%. Також спостерігається скорочення кількості профучасників, емітентів та навіть частки біржового ринку (останнє суперечить до тенденції до зростання ролі регульованого ринку протягом 2009-2014 рр.).
Ці та інші фактори, в т.ч. тимчасові ліцензійні складнощі у відомих бірж, значною мірою змінили попереднє, достатньо позитивне ставлення до наявності здорової конкуренції на біржовому ринку та зумовили звернення ФБ «Перспектива» до учасників ринку, фондових бірж та регулятора. Метою звернення є, по-перше, ініціювати обговорення конструктивних форматів консолідації національного біржового ринку з врахуванням інтересів найбільш відомих та технологічних фондових бірж України, по-друге,запропонувати ринковим операторам можливість участі в капіталі ФБ «Перспектива»».


Довідка про ФБ «Перспектива»:
Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

24 листопада 2015 р.