На біржі проводиться розміщення облігацій ДП "Південна залізниця" серія В


На Біржі буде проводитись первинне розміщення облігацій іменних процентних ДП "Південна залізниця" на загальну суму 70 млн. грн.

Андеррайтер: ТОВ "Спарта Капітал", співандеррайтер - ПАТ "Укрсоцбанк".

Серія  В
код ISIN  UA4000130231
Кількість ЦП  300 000
Номінальна вартість1 ЦП, грн.  1 000,00
Номінальна вартість випуску, грн.  300 000 000,00
Дата початку розміщення  01.11.2011
Дата закінчення розміщення  01.10.2012

Проспект емісії облігацій Південна ЗД

12 грудня 2011 р.