Результати торгів ФБ "Перспектива" 11 – 16 січня  2016 року


Протягом 11-16.01.2016 р. на ФБ «Перспектива» укладено договорів на загальну суму 2,57 млрд грн (на 15,8% менше попереднього тижня). З початку року обсяг торгів на біржі становить 5,63 млрд грн (на 44,7% менше за аналогічний період попереднього року).
За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів з початку року (з часткою загального біржового обороту 95%), на другому місці – ПФТС (3%), на третьому – УБ (1%).
В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» з початку 2016 року становить: щодо ОВДП – 99%, облігацій підприємств – 22%, інвестиційних сертифікатів – 7%, депозитних сертифікатів – 100%.

Результати торгів на біржі за 11-16.01.2016 р. в розрізі фінансових інструментів

Фінансові інструменти/ринки

Тиждень

Частка у загальному обсязі, %

Зміна до попереднього тижня, %

З початку року

Частка у загальному обсязі, %

Зміна до попереднього року, %

Обсяг торгів (млн грн)

Державні облігації

707,78

27,53%

+192,2%

950,04

16,89%

-90,2%

Облігації підприємств

-

-

-

46,04

0,82%

-9,5%

Інвестиційні сертифікати

2,48

0,10%

-

2,48

0,04%

-98,6%

Опціонні сертифікати

5,68

0,22%

-

5,68

0,10%

+24,1%

Депозитні сертифікати

1 855,20

72,15%

-32,9%

4 620,78

82,15%

-

Всього

2 571,15

100,00%

-15,8%

5 625,02

100,00%

-44,7%

- ринок заявок

0,15

0,01%

-

0,15

0,00%

-99,9%

- адресний ринок

2 366,25

92,03%

-18,4%

5 267,38

93,64%

-41,6%

- ринок РЕПО

204,75

7,96%

+34,0%

357,49

6,36%

-53,1%

Кількість договорів

Державні облігації

69

82,14%

+187,5%

93

78,15%

-65,4%

Облігації підприємств

-

-

-

4

3,36%

-78,9%

Інвестиційні сертифікати

3

3,57%

-

3

2,52%

-85,7%

Опціонні сертифікати

5

5,95%

-

5

4,20%

-64,3%

Депозитні сертифікати

7

8,33%

-

14

11,76%

-

Всього

84

100,00%

+140,0%

119

100,00%

-97,2%

- ринок заявок

1

1,19%

-

1

0,84%

-98,7%

- адресний ринок

63

75,00%

+173,9%

86

72,27%

-66,9%

- ринок РЕПО

20

23,81%

+66,7%

32

26,89%

+23,1%

Найбільший обсяг торгів минулого тижня було зафіксовано з депозитними сертифікатами (72,15%), державними облігаціями України (27,53%), опціонними сертифікатами (0,22%) інвестиційними сертифікатами (0,10%).
Порівняно з показниками попереднього тижня обсяг торгів ОВДП збільшився на 192%, натомість обсяг торгів депозитними сертифікатами зменшився на 32,9%.

Станом на 16.01.2016 р. кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 875.
Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 16.01.2016 р. – 100.

Члени ФБ «Перспектива» - лідери в розрізі видів ринків за 11-16.01.2016 р.:

Ринок депозитних сертифікатів

Ринок ОВДП

АБ "УКРГАЗБАНК"

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

АТ "УКРЕКСІМБАНК"

ПАТ "ПУМБ"

ПАТ "БАНК АВАНГАРД"

ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів 11-16.01.2016 р.:

Депозитні сертифікати

ОВДП (ISIN)

13961

UA4000180400

13978

UA4000181275

13965

UA4000160907

«Минулого тижня обсяг торгів на біржовому фондовому ринку України зменшився порівняно з попереднім тижнем з 3,07 до 2,83 млрд грн, в т.ч. на  ФБ «Перспектива» с 3,05 до 2,57 млрд грн, - повідомив директор ФБ «Перспектива» Станіслав Шишков. – Протягом  перших двох тижнів 2016 року більш-менш активно відбувалися торги на 5 фондових біржах України. Частка ФБ «Перспектива» в загальному обсязі торгів на біржовому ринку України на початку року сягає 95%».

Довідка про ФБ «Перспектива»:
Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

19 січня 2016 р.