Фондовій біржі «Перспектива» – вісім років


Фондова біржа «Перспектива» відзначила восьму річницю державної реєстрації. Протягом 2006-2007 років біржа функціонувала в організаційно-правовій формі ТОВ та з ліцензією торгівельно-інформаційної системи як форми організатора торгівлі, але 29 січня 2008 року була перетворена на акціонерне товариство та фондову біржу.

Протягом 2008-2011 років ФБ «Перспектива» займала друге місце за обсягами біржових торгів та поступово залучала все більшу кількість операторів та емітентів.

Розвиток біржі проходив в умовах активної конкуренції на локальному біржовому ринку. Варто згадати низку очевидних стартових та існуючих можливостей інших провідних фондових бірж України: звичність ПФТС з її історією першого електронного майданчика в країні, маркетингові програми «Української Біржі» та спроби розвитку ринку акцій через залучення до торгів індивідуальних інвесторів, активна фінансова підтримка цих майданчиків з боку Московської біржі, не завжди незалежна політика регулятора ринку тощо.

Тим не менше, з 2012 року, тобто вже п’ятий рік поспіль,  ФБ «Перспектива» безумовно лідирує на  біржовому ринку України і збільшує ринкову частку в переважній більшості найбільш значущих сегментів.

 

Динаміка основних показників ФБ «Перспектива» за 2008-2015 роки

Показники

ФБ «Перспектива»

Ринкова частка ФБ «Перспектива»

2008

2012

2015

2008

2012

2015

Загальний обсяг торгів (млрд грн)

1,37

146,05

223,11

4%

55%

77%

- державні облігації

-

105,57

207,76

-

59%

82%

- корпоративні та муніципальні облігації

1,36

15,76

3,08

8%

48%

23%

- акції

0,02

9,72

0,47

0%

41%

8%

- інвестиційні сертифікати

0,00

3,29

1,35

0%

82%

62%

- строкові контракти

-

11,47

2,82

-

47%

54%

- опціонні сертифікати

-

0,23

0,61

-

62%

99%

- депозитні сертифікати

-

-

7,00

-

-

80%

Кількість членів біржі

85

108

101

10%

17%

27%

Кількість ЦП в біржовому списку

165

383

852

8%

14%

26%

Кількість ЦП в біржовому реєстрі

-

148

410

-

21%

41%

 

В якості пріоритетних планів розвитку ФБ «Перспектива» розглядає подальший розвиток інструментарію ринків публічного державного боргу та грошового ринку, залучення емітентів корпоративних облігацій та акцій в умовах конкуренції бірж за обмежений перелік придатних до включення в лістинг недержавних цінних паперів, участь в нормотворчих та організаційних заходах щодо консолідації національної біржової інфраструктури, створення передумов для активізації ролі банків на ринку деривативів тощо.

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

29 січня 2016 р.