Результати торгів ФБ "Перспектива" за 14 – 18 березня 2016 року


Протягом 14-18.03.2016 р. на ФБ «Перспектива» укладено договорів на загальну суму 2,6 млрд грн. (на 15% більше, ніж попереднього тижня). З початку року обсяг торгів на біржі становить 32,8 млрд грн (на 59% менше, ніж за аналогічний період попереднього року).

За оперативними даними інтернет-сайтів фондових бірж, ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів з початку року (з часткою загального біржового обороту 80%), на другому місці – ПФТС (17%), на третьому – УБ та КМФБ (по 1,5%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» з початку 2016 року становить: щодо ОВДП – 76%, облігацій підприємств – 52%, інвестиційних сертифікатів – 3%, депозитних та опціонних сертифікатів – по 100%.

 

Результати торгів на біржі за 14-18.03.2016 р. в розрізі фінансових інструментів:

Фінансові інструменти/ринки

Тиждень

Частка у загальному обсязі, %

Зміна до попереднього тижня, %

З початку року

Частка у загальному обсязі, %

Зміна до попереднього року, %

Обсяг торгів (млн грн)

Державні облігації

1 811,78

70,82%

-0,1%

21 960,27

66,96%

-71,6%

Облігації підприємств

190,49

7,45%

+26092,4%

626,34

1,91%

-49,6%

Акції

0,03

0,00%

-92,6%

1,65

0,01%

-99,1%

Опціонні сертифікати

33,07

1,29%

+516,5%

109,57

0,33%

+77,9%

Строкові контракти

0,02

0,00%

-

0,02

0,00%

-

Депозитні сертифікати

523,02

20,44%

+25,9%

10 083,30

30,75%

-

Всього

2 558,41

100,00%

+14,5%

32 793,89

100,00%

-59,1%

- ринок заявок

1,14

0,04%

+54,1%

14,65

0,04%

-98,7%

- адресний ринок

1 519,99

59,41%

+35,3%

25 575,23

77,99%

-61,3%

- ринок РЕПО

851,46

33,28%

-23,4%

6 767,17

20,64%

-38,3%

- ринок розміщення

185,8

7,26%

-

436,82

1,33%

-61,5%

Кількість договорів

Державні облігації

155

76,35%

+93,8%

1 225

75,99%

-40,8%

Облігації підприємств

12

5,91%

+1100,0%

65

4,03%

-75,4%

Акції

2

0,99%

-93,5%

120

7,44%

-93,6%

Опціонні сертифікати

20

9,85%

+233,3%

105

6,51%

-27,6%

Строкові контракти

2

0,99%

-

2

0,12%

-

Депозитні сертифікати

12

5,91%

+140,0%

76

4,71%

-

Всього

203

100,00%

+65,0

1 612

100,00%

-91,9%

- ринок заявок

8

3,94%

-75,0%

181

11,23%

-92,6%

- адресний ринок

149

73,40%

+152,5%

1 152

71,46%

-36,0%

- ринок РЕПО

34

16,75%

+6,3%

266

16,50%

-33,5%

- ринок розміщення

10

4,93%

-

11

0,68%

-15,4%

 

Найбільший обсяг торгів минулого тижня було зафіксовано з державними облігаціями України (70,82%), депозитними сертифікатами (20,44%) та облігаціями підприємств (7,45%). Порівняно з показниками попереднього тижня обсяг торгів ОВДП залишився практично на попередньому рівні, обсяг торгів депозитними сертифікатами зріс на 26%.

Станом на 18.03.2016 р. кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 846.

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 18.03.2016 р. – 98.

 

 

 

 

Члени ФБ «Перспектива» - лідери в розрізі видів ринків за 14-18.03.2016 р.:

Ринок ОВДП

Ринок облігацій підприємств

Ринок депозитних сертифікатів

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ У ФОРМІ ТОВ

АТ "ОТП Банк"

АТ "ОТП Банк"

ТОВ "ІФК ПРОФІНВЕСТ"

ПАТ "БАНК АВАНГАРД"

ПАТ "ПУМБ"

ТОВ "УНІВЕР КАПІТАЛ"

ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ"

 

 

Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів за 14-18.03.2016 р.:

ОВДП (ISIN)

Облігації підприємств

Депозитні сертифікати

UA4000185557

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (X6)

14041

UA4000192637

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (Y6)

14146

UA4000192660

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (P6)

14375

UA4000166847

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (T6)

13978

UA4000192611

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (R6)

14358

 

«Протягом минулого тижня обсяг торгів на біржовому фондовому ринку України зріс порівняно з попереднім тижнем з 3,3 до 4,0 млрд грн, в т.ч. на  ФБ «Перспектива» з 2,2 до 2,6 млрд грн. Частка біржі в загальному обсязі торгів фінансовими інструментами на фондових біржах України з початку року (41 млрд грн) становить 80%, в т.ч. щодо ОВДП – 76%, облігацій підприємств – 52%, депозитних сертифікатів – 100%», - повідомив директор ФБ «Перспектива» Станіслав Шишков.

 

 

Довідка про ФБ «Перспектива»:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

21 березня 2016 р.