Результати торгів ФБ "Перспектива" за 04 – 08 квітня 2016 року


Протягом 04-08.04.2016 р. на ФБ «Перспектива» укладено договорів на загальну суму 4,3 млрд грн (у 2,1 рази більше, ніж попереднього тижня). З початку року обсяг торгів на біржі становить 41,5 млрд грн (на 56% менше, ніж за аналогічний період попереднього року).

За оперативними даними інтернет-сайтів фондових бірж, ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів з початку року (з часткою загального біржового обороту 75%), на другому місці – ПФТС (21%), на третьому – УБ (1,5%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» з початку 2016 року становить: щодо ОВДП – 72%, облігацій підприємств – 52%, інвестиційних сертифікатів – 3%, депозитних та опціонних сертифікатів – по 100%.

 

Результати торгів на біржі за 04-08.04.2016 р. в розрізі фінансових інструментів:

Фінансові інструменти/ринки

Тиждень

Частка у загальному обсязі, %

Зміна до попереднього тижня, %

З початку року

Частка у загальному обсязі, %

Зміна до попереднього року, %

Обсяг торгів (млн грн)

Державні облігації

4 085,04

94,83%

+169,2%

29 555,57

71,26%

-67,3%

Облігації підприємств

2,10

0,05%

-96,4%

687,70

1,66%

-49,6%

Акції

-

-

-

1,69

0,00%

-99,6%

Інвестиційні сертифікати

-

-

-

12,73

0,03%

-98,4%

Опціонні сертифікати

55,60

1,29%

+97,1%

213,42

0,51%

+151,9%

Строкові контракти

-

-

-

0,02

0,00%

-

Депозитні сертифікати

165,07

3,83%

-61,9%

11 003,00

26,53%

-

Всього

4 307,81

100,00%

+111,5%

41 474,13

100,00%

-56,0%

- ринок заявок

-

-

-

16,39

0,04%

-98,9%

- адресний ринок

4 183,57

97,12%

+203,4%

32 667,99

78,77%

-57,6%

- ринок РЕПО

124,24

2,88%

-81,1%

8 352,90

20,14%

-37,3%

- ринок розміщення

-

-

-

436,82

1,05%

-62,3%

Кількість договорів

Державні облігації

84

73,04%

-36,8%

1 546

75,34%

-38,2%

Облігації підприємств

2

1,74%

-94,4%

104

5,07%

-71,1%

Акції

-

-

-

123

5,99%

-95,4%

Інвестиційні сертифікати

-

-

-

19

0,93%

-98,2%

Опціонні сертифікати

26

22,61%

+73,3%

159

7,75%

-10,2%

Строкові контракти

-

-

-

2

0,10%

-

Депозитні сертифікати

3

2,61%

-76,9%

99

4,82%

-

Всього

115

100,00%

-41,9%

2 052

100,00%

-92,1%

- ринок заявок

-

-

-

209

10,19%

-94,9%

- адресний ринок

111

96,52%

-18,4%

1 498

73,00%

-30,5%

- ринок РЕПО

4

3,48%

-88,9%

332

16,18%

-35,7%

- ринок розміщення

-

-

-

11

0,54%

-26,7%

 

Найбільший обсяг торгів минулого тижня було зафіксовано з державними облігаціями України (94,83%), депозитними (3,83%) та опціонними сертифікатами (1,29%). Порівняно з показниками попереднього тижня обсяг торгів ОВДП зріс у 2,7 раз, натомість обсяг торгів депозитними сертифікатами зменшився на 62%.

Станом на 08.04.2016 р. кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 819.

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 08.04.2016 р. – 99. З початку місяця членство на ФБ «Перспектива» набуто ТОВ "ФК "Західінвест" (м. Івано-Франківськ).

 

Члени ФБ «Перспектива» - лідери в розрізі видів ринків за 04-08.04.2016 р.:

Ринок ОВДП

Ринок депозитних сертифікатів

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

АТ "ОТП Банк"

АТ "ОТП Банк"

ПАТ "БАНК АВАНГАРД"

АБ "УКРГАЗБАНК"

ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ"

 

Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів за 04-08.04.2016р.:

ОВДП (ISIN)

Депозитні сертифікати

UA4000193783

14041

UA4000193775

14447

 

«Протягом минулого тижня обсяг торгів на біржовому фондовому ринку України збільшився порівняно з попереднім тижнем з 4,3 до 6,2 млрд грн, в т.ч. на  ФБ «Перспектива» з 2,0 до 4,3 млрд грн. Частка біржі в загальному обсязі торгів фінансовими інструментами на фондових біржах України з початку року становить 75%, - розповів директор ФБ «Перспектива» Станіслав Шишков. – Достатньо регулярне укладення угод відбувалося протягом тижня на ФБ «Перспектива», ПФТС, УБ та Універсальній (раніше – Придніпровській) біржі».

З відомостей, що оприлюднюються останнім часом (в період активного проведення загальних зборів акціонерів), видно, що у ФБ «Перспектива» у 2015 році була найбільш позитивна динаміка фінансових показників: чистий прибуток зріс майже втричі (до 0,12 млн грн), грошові кошти та поточні фінансові інвестиції – з 0,32 до 19,07 млн грн, власний капітал – з 50,1 до до 50,25 млн грн.

 

 

Довідка про ФБ «Перспектива»:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

12 квітня 2016 р.