Результати торгів ФБ "Перспектива" за 11 – 15 квітня 2016 року


Протягом 11-15.04.2016 р. на ФБ «Перспектива» укладено договорів на загальну суму 1,9 млрд грн (на 56% менше, ніж попереднього тижня). З початку року обсяг торгів на біржі становить 43,4 млрд грн (на 57% менше, ніж за аналогічний період попереднього року).

За оперативними даними інтернет-сайтів фондових бірж, ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів з початку року (з часткою загального біржового обороту 73%), на другому місці – ПФТС (24%), на третьому – УБ (1,5%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» з початку 2016 року становить: щодо ОВДП – 69%, облігацій підприємств – 54%, інвестиційних сертифікатів – 3%, депозитних та опціонних сертифікатів – по 100%.

 

Результати торгів на біржі за 11-15.04.2016 р. в розрізі фінансових інструментів:

Фінансові інструменти/ринки

Тиждень

Частка у загальному обсязі, %

Зміна до попереднього тижня, %

З початку року

Частка у загальному обсязі, %

Зміна до попереднього року, %

Обсяг торгів (млн грн)

Державні облігації

1 634,43

86,03%

-60,0%

31 190,00

71,91%

-67,9%

Облігації підприємств

127,60

6,72%

+5962,1%

815,30

1,88%

-40,2%

Акції

-

-

-

1,69

0,00%

-99,6%

Інвестиційні сертифікати

-

-

-

12,73

0,03%

-98,4%

Опціонні сертифікати

25,28

1,33%

-54,5%

238,70

0,55%

+146,7%

Строкові контракти

-

-

-

0,02

0,00%

-

Депозитні сертифікати

112,43

5,92%

-31,9%

11 115,43

25,63%

-

Всього

1 899,74

100,00%

-55,9%

43 373,86

100,00%

-57,1%

- ринок заявок

10,60

0,56%

-

26,99%

0,06%

-98,2%

- адресний ринок

1 428,54

75,20%

-65,9%

34 096,53

78,61%

-59,2%

- ринок РЕПО

460,60

24,25%

+270,7%

8 813,50

20,32%

-34,6%

- ринок розміщення

-

-

-

436,82

1,01%

-62,3%

Кількість договорів

Державні облігації

47

55,29%

-44,0%

1 593

74,54%

-39,9%

Облігації підприємств

16

18,82%

+700,0%

120

5,62%

-67,4%

Акції

-

-

-

123

5,76%

-95,6%

Інвестиційні сертифікати

-

-

-

19

0,89%

-98,3%

Опціонні сертифікати

14

16,47%

-46,2%

173

8,10%

-11,7%

Строкові контракти

-

-

-

2

0,09%

-

Депозитні сертифікати

8

9,41%

+166,7%

107

5,01%

-

Всього

85

100,00%

-26,1%

2 137

100,00%

-92,2%

- ринок заявок

14

16,47%

-

223

10,44%

-94,8%

- адресний ринок

53

62,35%

-52,3%

1 551

72,58%

-32,9%

- ринок РЕПО

18

21,18%

+350,0%

350

16,38%

-34,0%

- ринок розміщення

-

-

-

11

0,51%

-26,7%

 

Найбільший обсяг торгів минулого тижня було зафіксовано з державними облігаціями України (86,03%), облігаціями підприємств (6,72%) та депозитними сертифікатами (5,92%). Порівняно з показниками попереднього тижня обсяг торгів ОВДП зменшився на 60%, депозитними сертифікатами – на 32%, натомість обсяг торгів облігаціями підприємств зріс у 60 раз.

Станом на 15.04.2016 р. кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 810.

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 15.04.2016 р. – 96.

 

Члени ФБ «Перспектива» - лідери в розрізі видів ринків за 11-15.04.2016 р.:

Ринок ОВДП

Ринок облігацій підприємств

Ринок депозитних сертифікатів

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

АБ "УКРГАЗБАНК"

АТ "ОТП Банк"

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РАДНИК"

ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ"

 

Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів за 11-15.04.2016 р.:

ОВДП (ISIN)

Облігації підприємств

Депозитні сертифікати

UA4000180400

ТОВ "СК-АГРО" (С)

14479

UA4000185151

ТОВ "БК "РЕСТАВРАЦІЯ" (А)

14496

 

«Протягом минулого тижня обсяг торгів на біржовому фондовому ринку України зменшився порівняно з попереднім тижнем з 6,2 до 4,4 млрд грн, в т.ч. на  ФБ «Перспектива» з 4,3 до 1,9 млрд грн. Частка біржі в загальному обсязі торгів фінансовими інструментами на фондових біржах України з початку року становить 73%, - розповів директор ФБ «Перспектива» Станіслав Шишков. – За першу половину квітня частка боргових інструментів в загальних обсягах торгів на фондових біржах України збільшилася порівняно з березнем: сукупна частка ОВДП, депозитних сертифікатів НБУ та облігацій підприємств зросла з 96,7% до 98,1%, опціонних сертифікатів – з 0,5% до 0,7%, натомість частка акцій скоротилася з 1,4% до 0,7%, інвестиційних сертифікатів – з 0,6% до 0,1%, строкових контрактів – з 0,7% до 0,4%. Таким чином, найбільш значущими сегментами біржових торгів залишаються ті, де ФБ «Перспектива» має лідируючі позиції».

Минулого тижня ФБ «Перспектива» подала заяву на участь в конкурсі з визначення фондових бірж, на яких може здійснюватись публічне розміщення облігацій міжнародних фінансових організацій. Конкурс має відбутися 30 травня 2016 року.

 

 

Довідка про ФБ «Перспектива»:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

18 квітня 2016 р.