Результати торгів ФБ "Перспектива" за 18 – 22 квітня 2016 року


Протягом 18-22.04.2016р. на ФБ «Перспектива» укладено договорів на загальну суму 4,25 млрд. грн. (на 123% більш, ніж попереднього тижня). З початку року обсяг торгів на Біржі становить 47,62 млрд. грн. (на 56% менше, ніж за аналогічний період попереднього року).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів з початку року (з часткою загального біржового обороту 72%), на другому місці – ПФТС (26%), на третьому – УБ (1,4%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» з початку 2016 року становить: щодо ОВДП – 68%, облігацій підприємств – 61%, інвестиційних сертифікатів – 4%, депозитних та опціонних сертифікатів – по 100%.

 

Результати торгів на біржі за 18-22.04.2016р. в розрізі фінансових інструментів:

Фінансові інструменти/ринки

Тиждень

Частка у загальному обсязі, %

Зміна до попереднього тижня, %

З початку року

Частка у загальному обсязі, %

Зміна до попереднього року, %

Обсяг торгів (млн грн.)

Державні облігації

3 930,05

92,54%

+140,5%

35 120,05

73,75%

-66,3%

Облігації підприємств

281,09

6,62%

+120,3%

1 096,39

2,30%

-27,8%

Акції

0,06

-

-

1,74

-

-99,5%

Інвестиційні сертифікати

-

-

-

12,73

0,03%

-98,7%

Опціонні сертифікати

15,46

0,36%

-38,8%

254,15

0,53%

+143,0%

Строкові контракти

-

-

-

0,02

-

-

Депозитні сертифікати

20,09

0,47%

-82,1%

11 135,51

23,38%

-

Всього

4 246,74

100,00%

+123,5%

47 620,60

100,00%

-56,1%

- ринок заявок

-

-

-

26,99

0,06%

-98,5%

- адресний ринок

3 450,90

81,26%

+141,6%

37 547,43

78,85%

-58,2%

- ринок РЕПО

795,79

18,74%

+72,8%

9 609,29

20,18%

-31,6%

- ринок розміщення

-

-

-

436,82

0,92%

-62,3%

Кількість договорів

Державні облігації

178

90,82%

+278,7%

1 771

75,91%

-36,8%

Облігації підприємств

5

2,55%

-68,8%

125

5,36%

-70,9%

Акції

1

0,51%

-

124

5,32%

-95,7%

Інвестиційні сертифікати

-

-

-

19

0,81%

-98,3%

Опціонні сертифікати

10

5,10%

-28,6%

183

7,84%

-15,7%

Строкові контракти

-

-

-

2

0,09%

-

Депозитні сертифікати

2

1,02%

-75,0%

109

4,67%

-

Всього

196

100,00%

+130,6%

2 333

100,00%

-92,0%

- ринок заявок

-

-

-100,0%

223

9,56%

-95,0%

- адресний ринок

157

80,10%

+196,2%

1 708

73,21%

-29,8%

- ринок РЕПО

38

19,39%

+111,1%

388

16,63%

-32,9%

- ринок розміщення

-

-

-

11

0,47%

-26,7%

 

Найбільший обсяг торгів минулого тижня було зафіксовано з державними облігаціями України (92,54%), облігаціями підприємств (6,62%), депозитними (0,47%) та опціонними сертифікатами (0,36%). Порівняно з показниками попереднього тижня обсяг торгів ОВДП збільшився на 140,5%, облігаціями підприємств на 120,3%. Натомість обсяг торгів депозитними сертифікатами зменшився на 82,1%, опціонними сертифікатами - на 38,8%.

Станом на 22.04.2016р. кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 793.

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 22.04.2016р. – 96.

 

 

 

 

 

Члени ФБ «Перспектива» - лідери в розрізі видів ринків за 18-22.04.2016р.:

Ринок ОВДП

Ринок опціонних сертифікатів

Ринок депозитних сертифікатів

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

ТОВ "ІК "А.І.С.Т.-ІНВЕСТ"

АБ "УКРГАЗБАНК"

АТ "ОТП Банк"

ТОВ "КАСТОДІ-БРОК"

ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ"

 

Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів за 18-22.04.2016р.:

ОВДП (ISIN)

Облігації підприємств

Депозитні сертифікати

UA4000185151

ТОВ "СК-АГРО" (С)

14499

UA4000185557

ТОВ "БУРАТ-АГРО" (Е)

-

 

«Протягом минулого тижня обсяг торгів на біржовому фондовому ринку України збільшився порівняно з попереднім тижнем з 4,4 до 6,9 млрд. грн., в т.ч. на  ФБ «Перспектива» з 1,9 до 4,2 млрд. грн. Минулого тижня відбулися загальні збори акціонерів біржі та вперше у цьому році відбувся результативний приватизаційний аукціон на зниження ціни. Частка біржі в загальному обсязі торгів фінансовими інструментами на фондових біржах України з початку року становить 72%", - розповів директор ФБ «Перспектива» Станіслав Шишков.

 

 

Довідка про ФБ «Перспектива»:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

26 квітня 2016 р.