НКЦПФР зареєструвала зміни до Правил Біржі


Відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 січня 2012 року № 12 зареєстровані зміни до Правил ПАТ «Фондова біржа «Перспектива», а саме нову редакцію Правил, затверджену Рішенням Біржової Ради (протокол від 16 листопада 2011 року № 11/11/16-01).

Зміни до Правил внесені з метою приведення у відповідність до вимог діючого законодавства України, зокрема до Порядку запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з цінними паперами на фондовій біржі (затвердженого Рішенням Комісії 14 червня 2011 року № 716. 

Найбільш істотні зміни до Правил стосуються наступного:

1) у п. 15.1.3 врегульовано порядок організації розміщення та обігу облігацій із закритим (приватним) способом розміщення на Біржі;

2) у п. 20.8 зазначені ознаки та кількісні критерії Маніпулювання, а також процедури щодо запобігання Маніпулюванню на Біржі;

3) у п. 20.10 врегульовано процедури, які запроваджує біржа у разі виявлення у діях Учасника (Учасників) Біржових торгів ознак використання інсайдерської інформації.

Нову редакцію Правил Біржі див. у розділі «Документи».

20 січня 2012 р.