Результати торгів ФБ "Перспектива" за 04 – 08 липня 2016 року


Протягом 04-08.07.2016 року на ФБ «Перспектива» укладено договорів на загальну суму 1,9 млрд грн. З початку року обсяг торгів на біржі становить 68,21 млрд грн (на 58% менше, ніж за аналогічний період попереднього року).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів з початку року (з часткою загального біржового обороту 61%), на другому місці – ПФТС (37%), на третьому – УБ (1%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» з початку 2016 року становить: щодо ОВДП – 58%, ОЗДП (державних деривативів) – 99,8%, облігацій підприємств – 39%, інвестиційних сертифікатів – 8%, депозитних та опціонних сертифікатів – по 100%.

 

Результати торгів на біржі за 04-08.07.2016 року в розрізі фінансових інструментів:

Фінансові інструменти/ринки

Обсяг торгів (млн грн)

Зміна обсягу торгів до попереднього періоду, %

Кількість договорів, шт.

тиждень

з початку року

тижня

року

тиждень

з початку року

Державні облігації

1 887,03

55 255,51

-21,2%

-64,5%

158

2 925

Акції

-

2,12

-

-99,5%

-

140

Інвестиційні сертифікати

-

26,64

-

-97,9%

-

23

Опціонні сертифікати

7,73

331,48

+66,1%

+100,4%

8

253

Депозитні сертифікати

-

11 256,00

-

-

-

112

Строкові контракти

-

0,13

-

-

-

6

Облігації підприємств

1,21

1 333,23

-19,9%

-18,2%

2

188

Всього

1 895,97

68 205,11

-21,1%

-57,8%

168

3 647

- ринок заявок

0,35

66,61

-76,9%

-97,1%

1

290

- адресний ринок

1 630,78

54 295,37

-4,2%

-60,7%

155

2 814

- ринок розміщення

-

436,82

-

-62,3%

-

11

- ринок аукціону

-

0,14

-

-99,9%

6

2

- ринок РЕПО

264,84

13 406,03

-62,1%

-22,8%

12

524

 

Найбільший обсяг торгів минулого тижня було зафіксовано з державними облігаціями України (99,53%) та опціонними сертифікатами (0,41%). Порівняно з показниками попереднього тижня обсяг торгів ОВДП зменшився на 21%.

Станом на 08.07.2016р. кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 667.

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 08.07.2016р. – 90.

 

Члени ФБ «Перспектива» - лідери за обсягом торгів ОВДП за 04-08.07.2016р.

Державні облігації - лідери за обсягами укладених договорів за 04-08.07.2016р.

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

UA4000192611

ПАТ "ПУМБ"

UA4000194179

ПАТ "БАНК АВАНГАРД"

UA4000193783

АТ "ОТП БАНК"

UA4000194161

ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

UA4000185151

ПАТ "Банк "Український капітал"

UA4000192660

ПАТ "КБ "ГЛОБУС"

UA4000194138

ПАТ "МІБ"

UA4000194567

АБ "УКРГАЗБАНК"

UA4000194351

ТОВ "КОНКОРД КЕПІТАЛ"

UA4000193908

 

 «Минулого тижня обсяг торгів на  ФБ «Перспектива» становив 1,9 млрд грн, з початку року 68,2 млрд грн», - повідомив директор ФБ «Перспектива» Станіслав Шишков.

З огляду на публікацію річного звіту регулятора, варто констатувати певні наслідки «повного перезавантаження» фондового ринку у 2015 році:

-          зменшення обсягу біржових торгів на 54% та, навпаки, збільшення обсягу угод поза біржами на 10%;

-          скорочення частки біржового ринку вдвічі – з 27% до 14%. Після кількох поспіль років збільшення частки регульованого сегменту ринку активно стимулюється укладання угод на неорганізованому ринку, де зловживання майже не контролюються;

-          подовжилося скорочення біржового обігу акцій – з 6% до 1%, облігацій підприємств – з 47% до 25%, облігацій місцевих позик – з 14% до 1%;

-          частка біржового обігу суттєво зросла лише за державними облігаціями – з 79% до 88%;

-          кількість випусків цінних паперів, допущених до біржових торгів, зменшилася на 14%, в т.ч. акцій – на 20%, облігацій підприємств – на 28%, цінних паперів ІСІ – на 25%;

-          загалом до біржових торгів допущено менше 12% випусків цінних паперів в обігу, в т.ч. менше 10% акцій, 7% облігацій підприємств та 14% цінних паперів ІСІ;

-          кількість випусків цінних паперів, за якими було зафіксовано біржовий курс наприкінці 2015 року, становила, за даними УАІБ, лише 37, тобто менше 2% цінних паперів, допущених до біржових торгів (наприкінці 2014 року таких було 218 або 8%);

-          сума інвестицій інститутів спільного інвестування в цінні папери скоротилася на 18% (невенчурних – на 41%), тож частка цінних паперів в активах ІСІ зменшилася з 29% до 21% (невенчурних – з 55% до 33%); навряд чи формування активів ІСІ на 56% з дебіторської заборгованості є чинником наявності на ринку доступних інструментів для інвестування;

-          кількість лістингових акцій (навіть наприкінці 2015 року, ще до набуття чинності нових лістингових вимог) скоротилася в 2,8 раз, облігацій підприємств та цінних паперів ІСІ – в 1,7 раз;

-          капіталізація лістингових акцій зменшилася з 29% до 3% ВВП;

-          24% рішень судів були винесені не на користь регулятора;

-          плани «перезавантажити інфраструктуру» та «підштовхнути гравців ринку до консолідації» поки що візуалізувалися лише у тимчасових та не надто симетричних припиненнях дій ліцензій біржових операторів, натомість новації в сфері клірингу та розрахунків вже традиційно відсутні;

-          обсяг зареєстрованих випусків цінних паперів зменшився у 1,4 рази, при цьому 96% загального випуску акцій було пов’язано з емісіями банків та державних компаній, а частка біржових розміщень цінних паперів скоротилася з 9% до 5%, що не надто позитивно характеризує прозорість залучення капіталу; 

-          коло професійних учасників ринку звузилося на 14%, в т.ч. торговців цінними паперами – на 20%, банків – на 28%, КУА – на 7%, депозитарних установ – на 17%.

Таким чином, важко виділити бодай якийсь кількісний показник, який би позитивно характеризував розвиток ринку капіталу в 2015 році.

На жаль, аналогічні тенденції притаманні і поточному року. У першому півріччі обсяг національного біржового ринку склав 110 млрд грн, тож скоротився порівняно з січнем-червнем 2015 року ще на 41%.

 

 

Довідка про ФБ «Перспектива»:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

13 липня 2016 р.