Результати торгів ФБ "Перспектива" 11 – 15 липня 2016 року


Протягом 11-15.07.2016 року на ФБ «Перспектива» укладено договорів на загальну суму 2,99 млрд грн. З початку року обсяг торгів на біржі становить 71,20 млрд грн. (на 57% менше, ніж за аналогічний період попереднього року).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів з початку року (з часткою загального біржового обороту 60%), на другому місці – ПФТС (37%), на третьому – УБ (1%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» з початку 2016 року становить: щодо ОВДП – 57%, ОЗДП (державних деривативів) – 99,8%, облігацій підприємств – 40%, інвестиційних сертифікатів – 13%, депозитних та опціонних сертифікатів – по 100%.

 

Результати торгів на біржі за 11-15.07.2016р. в розрізі фінансових інструментів:

Фінансові інструменти/ринки

Обсяг торгів (млн. грн.)

Зміна обсягу торгів до попереднього періоду, %

Кількість договорів, шт.

тиждень

з початку року

тижня

року

тиждень

з початку року

Державні облігації

2 962,91

58 218,43

+ 57,9%

-56,7%

92

3 017

Акції

-

2,12

-

-99,5%

-

140

Інвестиційні сертифікати

20,44

47,08

-

-96,3%

2

25

Опціонні сертифікати

8,48

339,96

+9,6%

+93,9%

10

263

Депозитні сертифікати

-

11 256,00

-

+6114,9%

-

112

Строкові контракти

-

0,13

-

-

-

6

Облігації підприємств

2,49

1 335,72

+106,8%

-18,6%

1

189

Всього

2 994,33

71 199,43

+57,9%

-56,7%

105

3 752

- ринок заявок

-

66,61

-100,0%

-97,3%

-

290

- адресний ринок

2 644,43

56 939,80

+62,2%

-59,6%

99

2 913

- ринок розміщення

-

436,82

-

-62,3%

-

11

- ринок аукціону

-

0,14

-

-99,9%

-

2

- ринок РЕПО

349,9

13 755,93

+32,1%

-20,9%

6

530

 

Найбільший обсяг торгів минулого тижня було зафіксовано з державними облігаціями України (98,95%), інвестиційними (0,68%) та опціонними (0,28%) сертифікатами. Порівняно з показниками попереднього тижня обсяг торгів ОВДП збільшився на 58%.

Станом на 15.07.2016р. кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 657.

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 15.07.2016р. – 90.

 

Члени ФБ «Перспектива» - лідери за обсягом торгів ОВДП за 11-15.07.2016р.

Державні облігації - лідери за обсягами укладених договорів за 11-15.07.2016р.

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

UA4000194591

ПАТ "ПУМБ"

UA4000194161

ПАТ "БАНК АВАНГАРД"

UA4000193908

АТ "ОТП БАНК"

UA4000193783

ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

UA4000192611

АТ "Райффайзен Банк Аваль"

UA4000194179

ПАТ "МІБ"

UA4000194138

ПАТ "Діамантбанк"

UA4000193684

АТ "УкрСиббанк"

UA4000190490

ПАТ "Банк "Український капітал"

UA4000185557

 

 «Минулого тижня обсяг торгів на  ФБ «Перспектива» становив майже 3 млрд грн, з початку року 71 млрд грн, - повідомив директор ФБ «Перспектива» Станіслав Шишков. – Традиційно превалювали операції з державними облігаціями, частка  яких в загальному обсязі торгів на ФБ «Перспектива» становила 98,9%, на ПФТС – 99,9%, на «Українській біржі» - 6%, на біржовому ринку загалом – 98,2%».

 

Довідка про ФБ «Перспектива»:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

19 липня 2016 р.