Результати торгів ФБ "Перспектива" за 07 – 11 листопада 2016 року


Протягом 07-11.11.2016 р. на ФБ «Перспектива» укладено договорів на загальну суму 4 млрд грн. З початку року обсяг торгів на біржі становить 110,09 млрд грн (на 45% менше, ніж за аналогічний період попереднього року).

За оперативними даними інтернет-сайтів фондових бірж, ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів з початку року (з часткою загального біржового обороту 55%), на другому місці – ПФТС (42%), на третьому – УБ (1%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» з початку 2016 року становить: щодо ОВДП – 54%, державних деривативів – 99%, облігацій підприємств – 26%, інвестиційних сертифікатів – 13%, депозитних та опціонних сертифікатів – по 100%.

 

Результати торгів на біржі за 07-11.11.2016 р. в розрізі фінансових інструментів:

Фінансові інструменти/ринки

Обсяг торгів (млн грн)

Зміна обсягу торгів до попереднього періоду, %

Кількість договорів, шт.

тиждень

з початку року

тижня

року

тиждень

з початку року

ОВДП

3 978,35

95 984,12

+114,0%

-48,8%

120

4 692

Державні деривативи

-

86,14

-

-

-

5

Акції

-

3,23

-

-99,3%

-

152

Інвестиційні сертифікати

-

49,03

-

-96,3%

-

26

Опціонні сертифікати

12,79

612,26

+82,5%

+28,0%

7

417

Депозитні сертифікати

-

11 256,00

-

+153,2%

-

112

Строкові контракти

-

0,14

-

-

-

8

Облігації підприємств

8,83

101,99

+249,1%

-19,7%

1

260

Всього

3 999,96

110 092,92

+114,0%

-44,8%

128

5 672

- ринок заявок

-

75,19

-

-99,1%

-

329

- адресний ринок

2 495,19

83 773,53

+96,2%

-49,2%

74

4 436

- ринок розміщення

-

883,27

-

-50,1%

-

23

- ринок аукціону

-

0,14

-

-99,9%

-

2

- ринок РЕПО

1 504,77

25 360,65

+152,8%

+19,2%

54

874

 

Найбільший обсяг торгів минулого тижня було зафіксовано з ОВДП (99,46%). Порівняно з показниками попереднього тижня обсяг торгів ОВДП зріс у 2,14 рази.

Станом на 11.11.2016 р. кількість фінансових інструментів, допущених до торгів, становила 594.

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 11.11.2016 р. – 86.

 

Члени ФБ «Перспектива» - лідери за обсягом торгів ОВДП за 07-11.11.2016 р.

Державні облігації - лідери за обсягами укладених договорів за 07-11.11.2016 р.

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

UA4000194088

ПАТ "ПУМБ"

UA4000195408

АТ "ОТП БАНК"

UA4000194161

ПАТ "БАНК АВАНГАРД"

UA4000194658

ПАТ "КБ "ГЛОБУС"

UA4000192611

ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

UA4000194138

ПАТ "МАРФІН БАНК"

UA4000194591

ПАТ "БТА БАНК"

UA4000185557

ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"

UA4000193783

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

UA4000194849

 

«Протягом другого тижня листопада обсяг торгів на  ФБ «Перспектива» становив майже 4 млрд грн (більш ніж вдвічі більше, ніж попереднього тижня), з початку року цей показник перевищив 110 млрд грн», - повідомив директор ФБ «Перспектива» Станіслав Шишков.

Загальний обсяг торгів фінансовими інструментами на фондових біржах України з початку 2016 року оцінюється в 188 млрд грн.

В структурі біржових торгів найбільше зростання все ще спостерігається щодо депозитних сертифікатів НБУ – з 3% за наслідками 2015 року до 6% з початку 2016 року, втім, ця частка буде тільки скорочуватися внаслідок припинення біржових торгів цим інструментом. З більш активного біржового інструментарію продовжує зростати частка державних облігацій (з 87% до 88%) та опціонних сертифікатів (з 0,2% до 0,3%). Натомість частка акцій скоротилася з 2,0% до 0,9%, облігацій підприємств – з 4,7% до 3,7%, інвестиційних сертифікатів – з 0,8% до 0,2%, деривативів – з 1,8% до 0,6%.

Таким чином, на регульованому ринку протягом поточного року триває тенденція до збільшення значущості боргових, насамперед державних, інструментів, а також до зростання частки операцій РЕПО (з 12% до 45% біржових торгів). З огляду на регуляторну політику певного дестимулювання біржового обігу недержавних цінних паперів, така тенденція може розглядатися як достатньо стійка.

 

Довідка про ФБ «Перспектива»:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

15 листопада 2016 р.