Увага емітентам! Щодо зміни вимог перебування ЦП в 1-му та 2-му рівні лістингу


ВИТЯГ

Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 19 грудня 2006 року N 1542

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 січня 2007 р. за N 35/1330

 

3. Унесення та перебування цінних паперів у котирувальному списку першого рівня лістингу

3.1. Для акцій:

-        емітент існує не менше трьох років;

-       вартість чистих активів емітента складає не менше 100000000 грн.;

-       річний дохід від реалізації товарів, робіт, послуг за останній фінансовий рік становить не менше 100000000 грн.;

-      ринкова капіталізація емітента складає не менше 100000000 грн.;

-      кожен з останніх 6 місяців з цінними паперами емітента укладалось не менше 10 біржових угод та виконувалось не менше 10 біржових контрактів, при цьому середньомісячна вартість біржових угод з цінними паперами емітента протягом останніх 6 місяців складає не менше 1000000 грн.;

-       загальна кількість акціонерів емітента становить не менше 500 осіб;

-       "відсутність збитків в емітента за підсумками двох останніх фінансових років".  (вступають в дію з 01 травня 2012 р)

 

3.2. Для облігацій підприємств:

-       емітент існує не менше трьох років;

-       вартість чистих активів емітента або особи, яка надає забезпечення виконання зобов'язань за випуском, складає не менше 100000000 грн.;

-        номінальна вартість серії випуску облігацій складає суму, не меншу 10000000 грн.;

-       кожен з останніх 6 місяців з облігаціями емітента цієї серії випуску укладалось не менше 5 біржових угод та виконувалось не менше 5 біржових контрактів, середньомісячна вартість біржових угод з облігаціями цієї серії випуску протягом останніх 6 місяців складає не менше 500000 грн.

-       "відсутність збитків в емітента або особи, яка надає забезпечення повного виконання зобов'язань за випуском, за підсумками двох останніх фінансових років"; (вступають в дію з 01 травня 2012 р)

 

 

4. Унесення та перебування цінних паперів у другому рівні лістингу фондової біржі здійснюється при дотриманні умови, визначеної пунктом 2 цього розділу, а також відповідності до таких мінімальних вимог:

4.1. Для акцій (крім акцій публічних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій яких належать одному акціонеру, у тому числі державі):

-       емітент існує не менше трьох місяців;

-        вартість чистих активів емітента складає не менше 50000000 грн.;

-       ринкова капіталізація емітента складає суму, не меншу 50000000 грн.;

-        кожен з останніх трьох місяців з цінними паперами емітента укладалось не менше 10 біржових угод та виконувалось не менше 10 біржових контрактів, при цьому середньомісячна вартість біржових угод з цінними паперами емітента протягом останніх трьох місяців становить не менше 250000 грн.;

-        "річний дохід в емітента від реалізації товарів, робіт, послуг за останній фінансовий рік становить не менше 50000000 грн (вступають в дію з 01 травня 2012 р)

-        відсутність збитків в емітента за підсумками останнього фінансового року". (вступають в дію з 01 травня 2012 р)

Емітенту рекомендується дотримуватися Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням Комісії від 11.12.2003 N 571.

4.2. Для облігацій підприємств:

-        емітент існує не менше одного року;

-       вартість чистих активів емітента складає не менше 10000000 грн.;

-       номінальна вартість серії випуску облігацій складає суму, не меншу 5000000 грн.;

-        середньомісячна вартість біржових угод з облігаціями цієї серії випуску протягом останніх 6 місяців складає не менше 150000 грн.

-        відсутність збитків в емітента за підсумками останнього фінансового року". (вступають в дію з 01 травня 2012 р)

1 березня 2012 р.