Участь Біржі у Конференції «Інвестування в фінансові стресові активи: можливості та виклики»


1 березня 2012 року директор ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» прийняв участь в конференції «Інвестування у фінансові стресові активи: можливості та виклики», організованої під патронатом International Finance Corporation (IFC). Конференція була присвячена обговоренню механізмів, направлених на вирішення проблеми стресових активів в країні.

 

У своїй доповіді С.Шишков акцентував увагу на ще більш актуальній проблемі, аніж віднесення значної частки банківських активів до категорії «стресових», а саме – на проблемі надто вузького та ризикованого інструментарію для інвестицій: " Банки постійно стикаються з проблемою відсутності ефективних напрямів для вкладення навіть ще здорової, не стресової складової своїх активів, оскільки, як показує зважений аналіз,  всі існуючі на фінансовому ринку України активи є більшою чи меншою мірою стресовими." Тим не менше, було зазначено, що навряд чи варто драматизувати ситуацію та сприймати фінансові інструменти у виключно негативному світі.

 

«Складається враження, - підкреслив С.Є.Шишков, - що банки та оператори боргового ринку розглядають тільки негатив і ризики, а оператори ринку акцій, що звикли до того, що ринки «биків» переважно тривають набагато більше «ведмежих», в основному віддають перевагу тільки позитиву. Цілком можливо, що така градація та поляризація ринку пояснюється не стільки психологічними особливостями (на кшталт теорії когнітивного дисонансу Фестінгера), скільки різним часовим горизонтом інвестування, який у банків (особливо з іноземним капіталом) істотно ширший, ніж у інвестиційних компаній.»


Окрім того, було наголошено на необхідності впровадження конструктивних дій, доцільних для розширення можливостей інвестування для учасників фінансового ринку та  представлено наступні шляхи вирішення проблеми токсичних активів – як перспективні, так і вже реалізовані. Серед реалізованих, наприклад, застосування для сек’юритизації активів, що виникли внаслідок кризових явищ в будівельному секторі української економіки, цінних паперів ІСІ - цінні папери допущені до торгів, вже включені до лістингу ПАТ «ФБ «Перспектива».


Серйозний інтерес викликає використання для сек'юритизації стресових активів інструментів боргового ринку, що потребує якнайшвидшого законодавчого вирішення проблеми захисту прав облігаціонерів та розширення інструментарію облігаційного ринку за рахунок забезпечених і біржових облігацій. Саме останній напрям було активно проаналізовано фахівцями ФБ «Перспектива, з точки зору світового досвіду і можливостей практичної реалізації в Україні, з урахуванням ряду особливостей. Вказані нормативні новації внесені в такий програмний документ, як напрямки виконання програми економічних реформ на поточний рік.

Констатуючи позитивний розвиток біржі, С.Шишков повідомив, що з'явився і інструментарій для хеджування суто банківських ризиків (зокрема, ризику зміни процентної ставки за банківськими депозитами) внаслідок очікуваного впровадження в обіг на ПАТ «ФБ «Перспектива» відповідних розрахункових строкових контрактів.


Визначаючи  досягнення в рамках угоди між ФБ "Перспектива" та IFC, як один з результатів, загалом ефективного та дієвого спільного проекту, С.Шишков назвав саме стимулювання публічних і конструктивних дискусій щодо визначення напрямів та переліку можливого інструментарію для вирішення проблеми стресових активів в Україну. Дискусії ведуться на рівні банківських асоціацій, учасників фондового ринку. І, безумовно, вже зараз певна частка з обговорюваних протягом минулого року варіантів були реалізовані на практиці, оскільки банки зазвичай мають значний методологічний потенціал для самостійного вибору найбільш прийнятного для них варіанту сек’юритизації активів і не завжди чекають від регуляторів універсальної для всіх методики вирішення всіх проблем.

5 березня 2012 р.