ФБ «Перспектива» у 2018 році посіла 10 місце серед європейських фондових бірж за обсягом торгів держоблігаціями


За наслідком публікації Всесвітньою федерацією бірж (the World Federation of Exchanges, WSE) та Європейською федерацією фондових бірж (the Federation of European Securities Exchanges, FESE) грудневої статистики 2018 р. можна констатувати, що українські фондові біржі зберігають конкурентні позиції в Європі за обсягом торгів облігаціями.

Суб’єктний склад WSE та FESE збігається не повною мірою, до того ж статистичні дані публікуються в різних валютах, тож є необхідність в суміщенні даних цих об’єднань торговельних майданчиків.

 За результатами торгів у 2018 році серед 25 європейських бірж, де наявні активні торги облігаціями, ФБ «Перспектива» посідає 12 місце ($4,6 млрд), ПФТС – 13 ($4,2 млрд), «Українська біржа» - 16 ($0,6 млрд). Сукупно на фондових біржах України обсяг торгів облігаціями оцінюється в $9,4 млрд, що порівнювано з показниками Deutsche Boerse AG (10 місце в Європі, $9,9 млрд) та майже вдвічі перевищує показники групи Euronext (11 місце в Європі, $4,9 млрд).

Серед пострадянських країн український біржовий борговий ринок суттєво поступається за ліквідністю Московській ($165 млрд) та Казахстанській біржі ($11,4 млрд), не кажучи вже про Nasdaq Nordic Exchanges ($277 млрд), до складу якої входять біржі Балтії. Разом з тим, сукупний обсяг торгів облігаціями на українських фондових біржах перевищує показники не тільки біржі Білорусі ($3,2 млрд), але ще 11 європейських біржових майданчиків, включаючи Warsaw SE, Wiener Borse.

Для порівняння: за наслідками 2017 року ФБ «Перспектива» посідала за обсягом торгів облігаціями 11 місце ($4,7 млрд), ПФТС – 13 ($2,3 млрд), «Українська біржа» - 17 ($0,3 млрд), сукупно обсяг торгів облігаціями на фондових біржах України оцінювався в $7,3 млрд. та відповідав показникам Euronext.

 

Фондові біржі

Обсяг торгів облігаціями

за 2018 р.

Зміна за рік, %

Місце в Європі

$ млрд

€ млрд

дані WFE

дані FESE

сукупний ренкінг

BME Spanish Exchanges

6 790,8

5 792,4

+41%

1

1

1

Oslo Bors

3 884,9

3 292,1

+273%

2

2

2

LSE Group

297,0

251,6

-97%

3

-

3

Nasdaq Nordic Exchanges

276,6

233,5

-84%

4

3

4

Irish SE

219,8

186,1

+127%

5

4

5

Moscow Exchange

164,7

139,6

-13%

6

-

6

Borsa Istanbul

138,7

117,5

-16%

7

-

7

SIX Swiss Exchange

112,1

95,0

-29%

8

5

8

Boerse Stuttgart

13,30

11,3

-26%

-

6

9

Deutsche Boerse AG

9,9

8,4

+80%

9

7

10

Euronext

4,9

4,1

-37%

10

8

11

Perspektiva SE

4,6

3,9

-2%

-

-

12

PFTS

4,2

3,5

+78%

-

-

13

Belarusian Currency and Stock Exchange

3,2

2,7

+71%

11

-

14

Warsaw SE

0,62

0,53

-16%

12

9

15

Ukrainian Exchange

0,58

0,49

92%

13

-

16

Wiener Borse

0,38

0,32

+189%

14

10

17

Malta SE

0,32

0,27

-42%

15

11

18

Budapest SE

0,23

0,20

+13558%

16

12

19

Athens SE

0,19

0,16

-1%

17

13

20

Luxembourg SE

0,11

0,09

-17%

18

14

21

Zagreb SE

0,11

0,09

+68%

19

15

22

Bulgarian SE

0,07

0,06

-

-

16

23

Cyprus SE

0,05

0,04

+465%

20

17

24

Bucharest SE

0,04

0,04

-42%

21

18

25

Всього в Європі

11 927,4

10 143,9

-31%

 

 

 

Всього Європа-Африка-Близький Схід

14 521,5

12 305,5

-26%

 

 

 

Всього в світі

18 162,6

15 391,0

-22%

 

 

 

Курсивом виділені біржі та їх показники, які не входять до опублікованої статистики WSE та/або FESE. Розрахунки проведені за середніми курсами відповідних валют за період.

 

Ще вищі позиції посідають українські біржі за показниками торгів держоблігаціями. За результатами торгів у 2018 р. серед 23 європейських торговельних майданчиків, де наявні активні торги інструментами публічного боргу, ФБ «Перспектива» посідає 10 місце ($4,6 млрд), ПФТС – 11 ($4,0 млрд), «Українська біржа» - 15 ($0,6 млрд). Сукупно на фондових біржах України обсяг торгів державними облігаціями оцінюється в $9,1 млрд., що перевищує показники Deutsche Boerse AG ($8,7 млрд за даними WFE).

 

Фондові біржі

Обсяг торгів держоблігаціями

за 2018 р.

Зміна за рік, %

Місце в Європі

$ млрд

€ млрд

дані WFE

дані FESE

сукупний ренкінг

BME Spanish Exchanges

6 782,5

5 785,7

+43%

1

1

1

Oslo Bors

2 804,4

2 376,4

+300%

2

2

2

Nasdaq Nordic Exchanges

276,6

233,5

-36%

3

3

3

LSE Group

235,4

200,4

-97%

4

-

4

Irish Stock Exchange

219,8

186,1

+127%

5

4

5

Borsa Istanbul

118,3

100,2

-21%

6

-

6

Moscow Exchange

118,0

100,0

-1%

7

-

7

SIX Swiss Exchange

101,0

85,6

+277%

8

6

8

Deutsche Boerse AG

8,7

7,4

+2484%

9

7

9

Perspektiva SE

4,6

3,9

-2%

-

-

10

PFTS

4,0

3,4

+80%

-

-

11

Euronext

3,7

3,1

+122%

10

8

12

Belarusian Currency and Stock Exchange

1,7

1,5

+221%

11

-

13

Warsaw SE

0,62

0,53

+161%

12

9

14

Ukrainian Exchange

0,56

0,47

+104%

13

-

15

Malta SE

0,31

0,26

-33%

14

10

16

Wiener Borse

0,21

0,18

+9182%

15

11

17

Zagreb SE

0,10

0,09

+68%

16

12

18

Cyprus SE

0,05

0,04

+2474%

17

13

19

Bucharest SE

0,04

0,03

-48%

18

14

20

Bulgarian SE

0,03

0,03

-

-

15

21

Athens SE

0,03

0,02

-

19

16

22

Luxembourg SE

0,03

0,02

+21420%

20

17

23

Всього в Європі

10 680,7

9 088,8

-30%

 

 

 

Всього Європа-Африка-Близький Схід

13 176,2

11 165,5

-24%

 

 

 

Всього в світі

16 201,3

13 729,0

-21%

 

 

 

 

Загалом на європейських фондових біржах у 2018 р. було сформовано 66% загального обсягу біржових угод з облігаціями в світі. Порівняно з попереднім роком обсяг торгів облігаціями в Європі скоротився на 31% (значною мірою, через значне зменшення обсягів торгів LSE Group та Nasdaq Nordic Exchanges – на 97% та 84% відповідно; натомість суттєво зросла торговельна активність на BME Spanish Exchanges, Oslo Bors та Irish SE – на 41%, 273% та 127% відповідно).

Разом з тим, Європа залишається регіоном-лідером за активністю біржового ринку облігацій. І саме в цьому регіоні українські фондові біржі зберігають конкурентні позиції, завдяки достатньо значущому навіть за європейськими мірками розвитку регульованого боргового ринку.

Натомість щодо інших фінансових інструментів українські фондові майданчики посідають останні місця в європейських та глобальних рейтингах. Зокрема, обсяг торгів акціями на всіх українських фондових біржах у 2018 р. (не в останню чергу через славнозвісний squeeze-out) оцінюється лише в $42 млн. Це на кілька порядків менше, ніж на майданчиках-лідерах у Європі (BATS Chi-x Europe – $11,79 трлн, LSE Group - $4,77 трлн, Deutsche Boerse AG - $2,35 трлн, Euronext - $2,26 трлн, SIX Swiss Exchange - $1,10 трлн). Понад те, це менше за будь-яку європейську біржу, навіть з найменшими показниками торгів акціями (Belarusian CSE  - $47 млн, Malta SE - $95 млн, Luxembourg SE - $98 млн, Cyprus SE - $114 млн, Bulgarian SE - $220 млн, Zagreb SE - $375 млн).

 
Довідка про компанію:
Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів. Біржа посідає перше місце в Україні за обсягом біржових торгів, починаючи з 2012 року.

30 січня 2019 р.