НКЦПФР прийняла Рішення щодо заборони торгівлі цінними паперами № 127 від 28.02.2019 р.


Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла Рішення № 127 від 28.02.2019 року заборонити торгівлю цінними паперами (перелік додається)

Рішення № 127 від 28.02.2019

Цінні папери зазначених емітентів відсутні у біржовому списку ПрАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА"

12 березня 2019 р.