НКЦПФР прийняла Рішення щодо заборони торгівлі цінними паперами № 666 від 31.10.2019 р.


Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла Рішення № 666 від 31.10.2019 р. заборонити торгівлю цінними паперами (перелік додається)

Рішення 666

Цінні папери зазначених емітентів відсутні у біржовому списку ПрАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА"

11 листопада 2019 р.