НКЦПФР прийняла Рішення щодо заборони торгів цінними паперами №301 від 11.06.2020 р.


Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла Рішення № 301 від 11.06.2020 р. заборонити торгівлю цінними паперами (перелік додається)

Рішення 301

Цінні папери зазначених емітентів відсутні у біржовому списку ПрАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА"

7 липня 2020 р.