Основні показники роботи фондового ринку у квітні 2017 року


НКЦПФР повідомляє про основні показники роботи фондового ринку у квітні 2017 року

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОБІГУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА ОРГАНІЗОВАНОМУ РИНКУ

Загальний обсяг торгів на організованому ринку у квітні 2017 року становив 14,9 млрд грн. Порівняно з березнем 2016 року обсяги торгів сформовано за рахунок торгів з ОВДП.

У квітні біржові контракти укладались на 7 з 8 фондових бірж. Понад 90% торгів за обсягом відбулись на біржі "Перспектива" та "ПФТС", за рахунок торгів з ОВДП.

Організований ринок за структурою обсягів торгів у розрізі фінансових інструментів залишається фактично ринком обігу державних облігацій (98%). Обсяги торгів з іншими цінними паперами зберігаються на мінімальному рівні та формуються в основному з цінних паперів кількох емітентів, попит на які демонструє обмежене коло учасників.

Протягом квітня 2017 року у біржовому реєстрі фондових бірж змін не було зафіксовано.

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОБІГУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА НЕОРГАНІЗОВАНОМУ РИНКУ

Обсяги торгів на неорганізованому ринку продемонстрували падіння після різкого зростання у березні 2017 року. Структура торгів неорганізованого ринку значно відрізнялась від біржових. Обсяги торгів з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на позабіржовому ринку були менш волатильними порівняно з організованим.

Протягом квітня 2017 року, порівняно з лютим, зафіксовані значні зміни обсягів торгів та зміни структури торгів за видами фінансових інструментів ? акціями та облігаціями підприємств. Падіння становило 45% та 64% відповідно.

 

ТОРГІВЛЯ АКЦІЯМИ

Переважна частина всіх обсягів торгів з акціями відбувалась на позабіржовому ринку (99,5%).

Всі Топ-10 емітентів, які найбільше торгувалися на фондових біржах в квітні 2017 року, є реальними підприємствами, з основних галузей економіки. Проте торги із зазначеними емітентами залишались дуже незначними, а низька концентрація ліквідності та значна волатильність були причиною відсутності бажання у крупних інвесторів формувати свої портфелі з таких активів.

Порівнюючи ціноутворення на акції на біржовому та позабіржовому ринку, можна констатувати, що спред цін на неорганізованому ринку значно ширше.

У середньому протягом торговельного дня обсяг угод з акціями на біржовому ринку становив 7,6 млн грн при 411 біржових контрактах. На неорганізованому ринку обсяг середньозваженої угоди був набагато вище біржового, а середньоденний обсяг торгів становив понад 500 млн грн.

 

ТОРГІВЛЯ КОРПОРАТИВНИМИ ОБЛІГАЦІЯМИ

На ринку корпоративних облігацій присутні в основному локальні інвестори та банки. Первинне розміщення здійснюється здебільшого на організованому ринку, зокрема компаніями будівельної галузі економіки з подальшою реалізацією цільових облігацій будівельників фізичним особам-інвесторам на неорганізованому ринку. Вторинний ринок характеризується обігом ЦП серед обмеженого кола осіб.

За типами облігацій структура торгів на неорганізованому ринку розподіляється більш рівномірно. За кількістю угод превалюють цільові облігації, які використовують будівельні компанії та розміщують їх в основному серед фізичних осіб.

 

ТОРГІВЛЯ ОВДП

Протягом квітня 2017 року середня дохідність з гривневих ОВДП становила майже 15% при мінімальній дохідності на рівні 11,2% та максимальній — 22,1%.

Протягом 3 місяців поспіль спостерігалось падіння середньозваженої ставки річної дохідності, яка є предметом укладених біржових контрактів з ОВДП.

За валютними ОВДП протягом всього року доходність та різниця між максимальною та мінімальною доходністю залишалась досить значною. Всі розрахунки за валютними ОВДП відбувались у національній валюті, отже, значна курсова волатильність помітно впливала на криву дохідності. Спред був значно вище на гривневі ОВДП.

На початку року спостерігалась зацікавленість інвесторів до державних облігацій з середньостроковим терміном погашення. Тенденція зростання попиту на державні облігації з середньостроковим терміном погашення є позитивним індикатором та свідчить про зростання довіри інвесторів до державних боргових інструментів. Ліквідність ОВДП з терміном погашення 3 та більше років ? мінімальна. Операції відбувалися виключно з такими валютними ОВДП, термін погашення яких не перевищував 2 роки.

 

ТОРГІВЛЯ ДЕРИВАТИВАМИ

У лютому 2017 року на фондовому ринку найбільшим попитом користувались ф'ючерсні контракти на тройську унцію золота (понад 60%). Друге місце посіли строкові контракти на курс пари євро-долар (майже 30%).

Обсяг реальних коштів, які обертаються на строковому ринку, залишається на дуже низькому рівні. З урахуванням гарантованого забезпечення, яке учасники торгів надають для укладання ф'ючерсного контракту, обсяг з усіх видів ф'ючерсних контрактів не перевищив 10 млн грн. Гарантоване забезпечення на ф'ючерсний контракт тройської унції золота становить 8%. Найбільший відсоток гарантованого забезпечення передбачено ф'ючерсним контрактом на індекс Bitcoin - 30%.

Найбільшим попитом ринок деривативів користується у фізичних осіб. Разом з тим невелика кількість юридичних осіб впливала на 51,1% загального обсягу торгів.

Найбільша середньозважена позиція 1 біржового контракту з ф'ючерсів у юридичних осіб - 167 тис. грн, найменша у юридичних осіб - нерезидентів.

 

Більше інформації – у Бюлетені щодо стану ринку цінних паперів, КВІТЕНЬ 2017, а також Інформаційній довідці щодо розвитку фондового ринку України протягом січня-квітня 2017 року.

 

Джерела: НКЦПФР, Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України, 30.05.2017

30 травня 2017 р.