Через коронавірус НКЦПФР пропонує проводити збори акціонерів дистанційно


НКЦПФР в екстреному режимі розробляє з народними депутатами антикризові заходи для протидії поширенню коронавірусу COVID-19.

«У зв’язку із запровадженням карантину інфекційної хвороби SARS-CoV-2 (COVID-19) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вважає за доцільне здійснити низку антикризових заходів, які дозволять знизити ризик поширення коронавірусу в Україні. Зокрема, комісія вважає за доцільне встановити тимчасово на 2020 рік спеціальний порядок скликання та проведення загальних зборів акціонерів»,- повідомили в комісії.

Він буде передбачати:

- можливість проведення у 2020 році загальних зборів акціонерів дистанційно;

- перенесення граничного терміну проведення річних загальні зборів акціонерів до 31 грудня 2020 року;

- не застосування в 2020 році встановлених законодавством термінів оприлюднення річної звітності акціонерними товариствами - емітентами цінних паперів: річну звітність можна буде розкрити протягом 5 робочих днів після проведення загальних зборів акціонерів в загальному порядку;

- у разі завершення строку повноважень членів наглядових рад акціонерних товариств у 2020 році, повноваження таких членів наглядових рад будуть продовжені у повному обсязі до дати проведення загальних зборів акціонерів.

З цією метою НКЦПФР спільно з іншими державними органами і народними депутатами із профільного комітету Верховної Ради працює над комплексом антикризових заходів, який буде розглянуто Радою на позачерговій сесії.

Зокрема, НКЦПФР вважає за потрібне внести зміни до законодавства щодо діяльності акціонерних товариств і делегувати їй встановити тимчасові вимоги до скликання та проведення загальних зборів акціонерів на період дії карантину.

Закон «Про акціонерні товариства» вимагає проведення чергових загальних зборів акціонерів у термін до 30 квітня. В той же час проведення загальних зборів акціонерів буде порушенням санітарних норм, встановлених з метою протидії поширенню COVID-19.

«Ми з розумінням ставимось до ситуації, яка склалася у країні, але закон «Про акціонерні товариства» містить чіткі імперативні норми, змінити які регулятор своїми рішеннями не може, це є виключна прерогатива Верховної Ради», - пояснив член НКЦПФР Максим Лібанов.

Питання проведення загальних зборів акціонерів наразі є актуальним для більш ніж 5000 акціонерних товариств і біля 300 тисяч акціонерів цих товариств.

«Надання їм можливості відтермінувати проведення зборів чи провести їх дистанційно дозволить мінімізувати ризик поширення коронавірусу в Україні», - наголосили в комісії.

 

Джерело:  Фінансовий клуб, 16.03.2020, 22:00

16 березня 2020 р.